Vážení občané,

odbor životního prostředí, jakožto správce parku Čelakovského sady, oznamuje, že v týdnu od 26. 3. 2018 bude v tomto parku provedeno kácení 1ks javoru mléče.

Strom již delší dobu vykazoval známky zhoršujícího se zdravotního stavu, docházelo k odumírání vrcholových částí koruny a pádům větších větví. Na základě toho nechal správce parku zpracovat znalecký posudek na stav a bezpečnost stromu. Z posudku vyplynulo, že ve výši 2m je na kmeni otvor do centrální dutiny s hnilobou dřeva, v kolmém směru od začátku otvoru zabírá 90% průměru kmene a proto akutně hrozí zlomení celého kmene.

Kácení provede odborná firma, která provádí údržbu parku.