Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin 14:00 hod. – 18:00 hod.

Stanoviště kontejnerů leden únor březen duben květen červen
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 26.1.

pátek

13.3.

úterý

17.4.

úterý

15.6.

pátek

Hellichova ul. 23.1.

úterý

16.3.

pátek

20.4.

pátek

22.5.

úterý

19.6.

úterý

Cihelná č.2 20.2.

úterý

24.4.

úterý

25.5.

pátek

22.6.

pátek

Horní Malostranské náměstí 30.1.

úterý

9.3.

pátek

15.5.

úterý

12.6.

úterý

Pohořelec horní parkoviště 26.1.

pátek

17.4.

úterý

18.5.

pátek

15.6.

pátek

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12 30.1.

úterý

16.3.

pátek

22.5.

úterý

19.6.

úterý

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha 30.1.

úterý

16.3.

pátek

20.4.

pátek

22.5.

úterý

19.6.

úterý

Štěpánská x Řeznická 20.2.

úterý

20.3.

úterý

24.4.

úterý

25.5.

pátek

22.6.

pátek

U Dobřenských před křiž.s Betlémskou 27.2.

úterý

27.4.

pátek

29.5.

úterý

26.6.

úterý

Široká naproti FF UK 26.1.

pátek

13.3.

úterý

17.4.

úterý

18.5.

pátek

15.6.

pátek

Haštalská u č.2 23.1.

úterý

13.2.

úterý

13.4.

pátek

15.5.

úterý

12.6.

úterý

 Masná x Malá Štupartská 27.2.

úterý

23.3.

pátek

27.4.

pátek

29.5.

úterý

26.6.

úterý

Dlouhá u č. 46 27.2.

úterý

23.3.

pátek

27.4.

pátek

29.5.

úterý

Petrské nám. X Lodecká 20.2.úterý 20.3.

úterý

24.4.

úterý

22.6.

pátek

 

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m.Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

 • starý nábytek
 • koberce
 • linolea
 • zrcadla
 • umyvadla
 • vany a WC mísy
 • staré sportovní náčiní
 • autosklo
 • kovové předměty

 

Co nelze odložit do VOK

 • živnostenský odpad
 • jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
 • nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich)
 • biodpad
 • stavební odpad
 • pneumatiky
 • elektrospotřebiče
 • televizory a pc monitory
 • počítače
 • lednice
 • mrazáky
 • sporáky

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Podrobný seznam sběrných dvorů najdete >>>ZDE<<<