Dovolujeme si Vás informovat o plánované výsadbě TSK – výměně stromů do současných rabátek.
Jedná se o strom v Konviktské 15, který po výsadbě uschnul. Dále strom v Náprstkově ulici č.p. 6, který od výsadby špatně rostl a následně byl zlomen.
Upozorňujeme, že se jedná o podobnou akci TSK, jako nedávno proběhla v Betlémské ulici č.p. 4 – před strojnickou školou.
Děkujeme za pochopení