Ve středu 2. srpna v ranních hodinách došlo v parku Kampa za dozoru pracovníků odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 1 k přesunutí soch Miminek sochaře Davida Černého k Rybářskému domečku. Tam najdou své provizorní umístění po dobu rekonstrukce tzv. Odkolkovské zahrady, která je plánovaná do poloviny října tohoto roku.

Vyhověli jsme tak žádosti Musea Kampa, aby sochy po dobu rekonstrukce povrchu v části parku zůstaly na Kampě. Dle vyjádření Kateřiny Klasnové, radní pro životní prostředí a zeleň, Museum Kampa přislíbilo pomoc po dočasném umístění soch uvést zeleň do původního stavu.

„V žádosti od Musea Kampa jsme obdrželi tři návrhy, kam by mohla být miminka dočasně umístěna. Za životní prostředí jsem navrhla radě podpořit pouze variantu u Rybářského domečku, protože zde sochy nebudou vadit kvůli závlahovému systému. S Muzeem Kampa jsem se dohodla, že pomohou po dočasném umístění soch uvést zeleň do původního stavu.”