Park Kampa byl v polovině října prvním místem v rámci Prahy 1, kde byla využita technologie lidarového skenování. Cílem toho skenování byl monitoring vzrostlé zeleně v centru Prahy.

Tato inovativní technologii přináší zcela nové možnosti pro efektivní správu veřejné zeleně. “Nejen všeobecně vnímaná jedinečnost tohoto spravovaného území, ale především zákonná povinnost mi ukládá využít při správě veřejné zeleně všech dostupných prostředků. S technologií lidarového skenování, jsem se seznámil v srpnu při objasňování příčin polomu majestátního Akátu, jež jsem z titulu své funkce nařídil”, uvedl Jakub Vaculín, pověřený vedením Odboru životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1.

Výsledky měření jsou v tuto chvíli analyzovány. Závěrem analýzy bude detailní znalost zeleně v historickém centru Prahy, která pomůže při dalším rozhodování, jak se zelení naložit či jak vhodně pracovat na zotavení „nemocných“ stromů.

Včasná diagnóza navíc mimo jiné umožňuje učinit rozhodnutí o nové výsadbě stromů mnoho let předem, než původní strom začne skutečně odumírat a stávat se tak pro svoje okolí nebezpečným.

“To poskytuje možnost plánovaného, plynulého nahrazování stromů a eliminuje ta prázdná, smutná místa, vznikající po pádu majestátních stromů a náhradou malým “větvíkem” ze školky, který je však často chabou náhradou s cedulkou: pozor náhradní výsadba”, doplnil Jakub Vaculín.

Výsledky měření budou veřejně přístupné a jejich uveřejnění bude předem avizováno.

O technologii lidarového skenování:

Lidar (Light Detection and Ranging) je technologie, která využívá laserového světla k měření vzdálenosti a vytváření trojrozměrných map terénu a objektů v okolí. Princip spočívá v tom, že laserový paprsek je vyslán na cíl, a poté se měří čas, který trvá, než se odrazí zpět k senzoru. Na základě tohoto času a rychlosti světla lze vypočítat vzdálenost mezi senzorem a cílem.

Při použití lidaru v zalesněném či parkovém prostředí, se měří odrazy laserových paprsků od listů stromů. Listy stromů mají specifické vlastnosti, které ovlivňují odrazivost laserového světla.