VOK jsou přistaveny vždy mezi 14. a 18. hodinou. Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2021
Stanoviště kontejnerů leden únor březen duben květen červen
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 26.2. pátek 25.5. úterý
Hellichova ul. 9.3. úterý 8.6. úterý
Cihelná č. 2 19.2. pátek 9.4. pátek
Horní Malostranské náměstí 26.3. pátek 28.5. pátek
Pohořelec horní parkoviště 6.4. úterý 4.6. pátek
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 12 16.2. úterý 16.4. pátek 15.6. úterý
Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha 16.3. úterý 18.5. úterý
Štěpánská x Řeznická 19.2. pátek 20.4. úterý 18.6. pátek
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou 23.3. úterý 21.5. pátek
Široká naproti FF UK 27.4. úterý 29.6. úterý
Haštalská u č. 2 12.3. pátek 11.5. úterý
Masná x Malá Štupartská 23.2. úterý 23.4. pátek
Dlouhá u č. 46 19.3. pátek 14.5. pátek
Barvířská (křizovatka Petrské nám. X Lodecká) 12.2. pátek 11.6. pátek