Odbor životního prostředí a čistoty oznamuje, že v parku na Střeleckém ostrově proběhne nezbytné arboristické ošetření dvou kaštanů, rostoucích na břehu směrem na Staré Město. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a představují riziko pro své okolí. Pro jejich zachování na místě je nutné provést částečné snížení a odlehčení koruny. V blízkosti mostu Legií byl na základě vydaného rozhodnutí pokácen havarijní javor mléč. Strom byl v pokročilém stádiu odumírání a hrozil jeho vývrat. Uložená náhradní výsadba střemchy obecné byla provedena. Děkujeme za pochopení.