Kontejner je přistaven vždy v čase od 14:00 do 18:00.

Stanoviště kontejnerůledenúnorbřezendubenkvětenčerven
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 18.2. pátek 12.4.
úterý
 24.6. pátek
Hellichova ul.  15.3.
úterý
  10.6. pátek
Cihelná č. 2 22.2. úterý 29.4. pátek  
Horní Malostranské náměstí  29.3. úterý 27.5. pátek 
Pohořelec horní parkoviště   22.4. pátek 21.6. úterý
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 12 18.2.
pátek
 12.4.
úterý
 10.6. pátek
Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha  15.3.
úterý
 13.5.
pátek
 
Štěpánská x Řeznická 15.2.
úterý
 8.4.
pátek
 14.6. úterý
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou  11.3.
pátek
 3.5.
úterý
 
Široká naproti FF UK   22.4. pátek 21.6. úterý
Haštalská u č. 2  11.3.
pátek
 3.5.
úterý
 
Masná x Malá Štupartská 25.2. pátek 5.4.
úterý
 21.6. úterý
Dlouhá u č. 46  22.3. úterý 20.5. pátek 
Barvířská (křizovatka Petrské nám. X Lodecká) 22.2. úterý 29.4. pátek 24.6. pátek

Ze zkušeností předchozích let, žádáme všechny řidiče o respektování dočasného dopravního značení, Vozidla, která nerespektují zákaz zastavení, blokují místo pro přistavení kontejneru. Vozidla jsou Správou služeb hlavního města Prahy odvážena na odstavní parkoviště.

Po dobu odtahu vozidla jsou okolní ulice na nezbytnou dobu blokovány pro veškerý provoz.

Dále žádáme občany, aby odpad určený do velkoobjemových kontejnerů nosili na až po přistavení kontejneru. Nejenže vzniká v historickém centru nepořádek ale toto chování je zároveň považováno za přestupek, za který hrozí finanční postih.

Jak tato situace občas bohužel dopadá ukazuje i následující minigalerie:

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

>> Podrobný seznam sběrných dvorů