Městská část Praha 1 pro rok 2021 vyhlásila dne 8. 2. 2021 usnesením Rady městské části č. UR21_0126 Dotační program pro oblast životního prostředí. Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.

Níže naleznete všechny příslušné dokumenty a formuláře:

Dotační program pro rok 2021
  • Usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR21_0126 – vyhlášení dotačního progamu – PDF
  • Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2021 – PDF
  • Žádost o dotaci v oblasti životního prostředí 2021 – fyzická osoba – DOC
  • Žádost o dotaci v oblasti životního prostředí 2021 – právnická osoba – DOC
  • Vyhodnocení dotace v oblasti životního prostředí 2021 – DOC