Městská část Praha 1 pro rok 2020 vyhlásila dotační program pro oblast životního prostředí, který je rozdělen do tří témat:  

1. Den Země (téma č. 1)……………………………….55.000,- Kč
2. příspěvky na ochranu zvířat (téma č. 2)…….50.000,- Kč
3. příspěvky na péči o zeleň (téma č. 3, 4)……145.000,- Kč

Témata dotačního programu:

  1. Den Země – příspěvky na veřejné akce a projekty zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání
  2. Péče o zvířata (příspěvky na podporu péče o opuštěná, toulavá a volně žijící zvířata) a podpora chovu včel
  3. Výsadba zeleně – ozelenění dvorů, fasád  a vnitrobloků, zakládání komunitních zahrad v MČ Praha 1
  4. Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství

Limity na příspěvky pro jednoho žadatele jsou navrhovány takto:

            na Den Země…………………………………………….50.000,- Kč
            na ochranu zvířat a podporu chovu včel……25.000,- Kč
            na  výsadbu zeleně – vnitrobloky, atd……….40.000,- Kč
            na květinovou výzdobu oken…………………….10.000,- Kč

Harmonogram dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2020:

Termín odevzdání žádostí: 24.2. – 6.3.2020
Schválení Radou MČ Praha 1: do 24.3.2020
Uzavření veřejnoprávních smluv: do 24.4.2020
Odevzdání vyhodnocení dotací: do 30.11.2020

Dotační program pro rok 2020