Upozorňujeme, že bude proveden bezpečnostní řez akátu, rostoucího v parku Kampa (před průjezdem k Sovovým mlýnům).

Odůvodnění

  • výrazný náklon kmene a excentrická koruna v důsledku dlouhodobé konkurence o světlo se sousedním jírovcem – nebezpečí vývratu.
  • rozsáhlá hniloba kmene na bázi s odumřelými plodnicemi sírovce žlutooranžového Laetiporus sulphureus – nebezpečí mechanického selhání kmene.
  • infikované kosterní větve s rozsáhlou ránou po odříznuté kosterní větvi s nebezpečím jeho rozlomení.
  • kosterní větev směřující nad chodník s rozsáhlou podélnou ránou a infekcí – nebezpečí zlomu.

Vzhledem k silně narušenému zdravotnímu stavu i stabilitě stromu, hodnotě cílů pádu a velmi intenzivnímu pěšímu provozu je potřeba provést v co nejkratším možném termínu stabilizační řez obvodovou redukcí o 25% (S-RO25) a lokální redukci z důvodu stabilizace o 30% (S-RLLR30) alespoň pro dočasné zajištění provozní bezpečnosti. Situace je z pohledu rizika natolik závažná, že není vhodné tento stabilizační zásah odkládat na období vegetačního klidu, z důvodu nebezpeční z prodlení, možné újmě na zdraví či škodě na majetku.

Práce bude provádět odborná zahradnická firma.

Děkujeme za pochopení.

Oddělení životního prostředí odboru péče o veřejný prostor Úřadu MČ Praha 1