Žádosti o dotace můžete podávat od 25. března do 5. dubna, do 12:00.

Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou: výsadby zeleně na území MČ Praha 1, zvýšení povědomí veřejnosti o nutnosti prevence a adaptaci na klimatickou změnu a zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochranou volně žijících živočichů.

Letos jsou vyhlášeny 4 oblasti dotací:

  • Ekologická výchova – prevence a adaptace na klimatické změny – až 50 000 na jeden projekt, minimální spoluúčast žadatele 25%
  • Péče o zvířata (včetně chovu včel) – až 25 000 na jeden projekt, minimální spoluúčast žadatele 25%
  • Výsadba zeleně – ozelenění dvorů, fasád a vnitrobloků, zakládání komunitních zahrad v MČ Praha 1 – až 20 000 na jeden projekt, minimální spoluúčast žadatele 25%
  • Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství- až 10 000 na jeden projekt

Dokumenty:

  • Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2019 – DOC
  • Žádost o dotaci v oblasti životního prostředí 2019- fyzická osoba- DOCX
  • Žádost o dotaci v oblasti životního prostředí 2019- právnická osoba – DOCX
  • Vyhodnocení dotace v oblasti životního prostředí 2019 – DOCX