VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v druhém pololetí roku 2020
Stanoviště kontejnerů červenec srpen září říjen listopad prosinec
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 4.9. pátek 13.10. úterý 18.12. pátek
Hellichova ul. 11.9. pátek 24.11. úterý 15.12. úterý
Cihelná č. 2 4.9. pátek 23.10. pátek 20.11. pátek
Horní Malostranské náměstí 28.8. pátek 6.10 . úterý 11.12.pátek
Pohořelec horní parkoviště 28.8. pátek 6.10. úterý 10.11. úterý 11.12. pátek
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 12 11.9. pátek 20.10. úterý 27.11. pátek 15.12. úterý
Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha 21.8. pátek 22.9. úterý 23.10. pátek 20.11. pátek
Štěpánská x Řeznická 21.8. pátek 13.10. úterý 18.12. pátek
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou 18.8. úterý 8.9. úterý 6.11. pátek 8.12. úterý
Široká naproti FF UK 15.9. úterý 9.10. pátek 13.11. pátek 1.12. úterý
Haštalská u č. 2 25.8. úterý 16.10. pátek 3.11. pátek 4.12. pátek
Masná x Malá Štupartská 15.9. úterý 9.10. pátek 13.11. pátek 1.12. úterý
Dlouhá u č. 46 18.8. úterý 8.9. úterý 6.11. pátek 8.12. úterý
Barvířská (křizovatka Petrské nám. x Lodecká) 25.8. úterý 25.9. pátek 16.10. pátek 3.11. úterý 4.12. pátek
Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 v prvním pololetí roku 2020
Stanoviště kontejnerů leden únor březen duben květen červen
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 24.1. pátek 10.3. úterý 7.4. úterý 19.6. pátek
Hellichova ul. 28.1. úterý 20.3. pátek 29.5. pátek 30.6. úterý
Cihelná č. 2 24.1.
pátek
18.2. úterý 10.3. úterý 17.4. pátek 26.5. úterý
Horní Malostranské náměstí 7.2. pátek 14.4. úterý 12.6. pátek
Pohořelec horní parkoviště 7.2. pátek 14.4. úterý 12.5. úterý 12.6. pátek
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12 28.1.
úterý
20.3. pátek 21.4. úterý 29.5. pátek 30.6. úterý
Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha 18.2. úterý 31.3. úterý 17.4. pátek 26.5. úterý 26.6. pátek
Štěpánská x Řeznická 14.2. pátek 7.4. úterý 19.6. pátek
U Dobřenských před křižovatkou s Betlémskou 21.2. pátek 24.3. úterý 15.5. pátek 16.6. úterý
Široká naproti FF UK 31.1. pátek 17.3. úterý 24.4. pátek 19.5. úterý 23.6. úterý
Haštalská u č. 2 25.2. úterý 27.3. pátek 28.4. úterý 22.5. pátek
Masná x Malá Štupartská 31.1. pátek 17.3. úterý 19.5. úterý 26.6. pátek
Dlouhá u č. 46 21.2. pátek 24.3. úterý 15.5. pátek 16.6. úterý
Barvířská (křizovatka Petrské nám. x Lodecká) 25.2. úterý 27.3. pátek 28.4. úterý 22.5. pátek 23.6. úterý