Dne 21. 5. 2019 bude probíhat kácení havarijního stromu (Javor mléč) na Střeleckém ostrově. Na  předmětný strom byl zpracován znalecký posudek, ze kterého vyplývá následující. Zdravotní stav stromu je silně narušený, bez možnosti stabilizace arboristickým ošetřením, stabilita kmene je nebezpečně snížená v oslabené bazální části působením dřevokazné parazitické houby dřevomoru kořenového. Touto hnilobou jsou napadené i kořeny. Hrozí tedy celkový vývrat stromu. Provozní bezpečnost je trvale nedostatečná, strom bezprostředně ohrožuje své okolí.  Na podzim bude provedena výsadba nového vzrostlého jedince téhož druhu, včetně výměny zeminy.