Na základě častých dotazů občanů Prahy 1 si Vás dovolujeme informovat o aktuálním stavu rabátek v Jungmannově ulici před hlavním vstupem do Škodova paláce.

V rámci adaptačních strategií hl. m. Prahy bylo přistoupeno k pilotnímu použití propustného betonu v rabátcích stromů. Jedná se zde o aplikaci nového pochozího neprášivého profilu do rabátek stromů, při zajištění dostatečné propustnosti materiálu pro dešťové srážky.

Jedná se o první městskou realizaci (v rámci celé Prahy).

Specifikace materiálu: mezerovitý beton (receptura MBO80A10,22 TBG Metrostav) ČSN 736124-2 v tloušťce 10 cm. Jedná se o stejnozrnný beton s definovanou mezerovitostí. V betonu je vytvořena kostra z frakcí hrubého kameniva. Zrna kostry jsou obalena a spojena maltou z cementu, vody a přísad.

Realizaci prováděla společnost INPROS PRAHA a.s.

Jsme rádi, že po doporučení a konzultaci s Technickou správou komunikací a.s., se TSK rozhodla tuto metodu odzkoušet právě na naší Městské části Praha 1.