Vážení občané,

odbor životního prostředí ÚMČ Prahy oznamuje, že v týdnu od 26. 3. 2018 bude v tomto parku provedeno kácení 1ks akátu.

Strom měl původně tři kmeny, které svíraly rizikový ostrý úhel, jeden z kmenů se před několika lety vyvrátil. Větší ze zbylých kmenů musí být odstraněn. Ve výši 4m má podélnou částečně uzavřenou dutinu s hnilobou dřeva. Chybí kořeny v tahové části kořenového systému. Kořeny vyvráceného kmene jsou již vyhnilé. Kmen je vyvětven do výše 5m, větve jsou více rozvinuté až v horní třetině výšky stromu, kořenový systém je nadměrně namáhaný. Celkově je stabilita kmene i koruny nebezpečně snížena. U druhého ze zachovalých kmenů bude provedena redukce koruny.

Kácení provede odborná firma, která provádí údržbu parku.