Základním koncepčním dokumentem hl. m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ – Aglomerace Praha – CZ01, který ve spolupráci s hlavním městem Prahou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí a byl vyhlášen 21.7.2021 ve věstníku MŽP, ke stažení zde.

Za účelem implementace tohoto programu byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 2020+, který má 2 části:

  1. Část – závazná opatření ke stažení zde
  2. Část – podpůrná opatření ke stažení zde

V rámci programu Čistá energie Praha 2022 – 2023 lze zažádat o dotaci na instalací tepelných čerpadel, akumulačních nádrží v rodinných domech s vytápěním kotlem na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy, solárních termických systémů a regulace parametrů otopné vody z dálkového vytápění v předávacím místě bytových domů v trvale obývaných bytových objektech. Veškeré informace ohledně dotačního programu Čistá energie Praha 2022 – 2023 naleznete zde.

Aktuální stav znečištění ovzduší a rozptylové podmínky na území prahy naleznete zde.

Další informace k ochraně ovzduší na území hlavního města Prahy naleznete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy.