Společnost Pražské vodovody a kanalizace si dovoluje informovat, že ve středu 28. 2. od 7:30 do 19:00 bude přerušena dodávka vody v oblasti Praha 1 – Staré Město v ulicích č.p./č.o.: Karlova 146/23, 145/25, 144/27; Malé náměstí 143/2, 142/3, 9/5, 458/12, 457/13, 456/14, parc. č. 1091; Staroměstské náměstí 460/29; U radnice 10/2. Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a klimatické podmínky.