Rada městské části Praha 1 vyhlásila Dotační program v oblasti životního prostředí.

Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, ekologická výchova a vzdělávání, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.   

  1. Témata programu

Dotační program je vyhlášen pro tato konkrétní 4 témata:

Číslo tématunázev tématu
1Ekologická výchova a osvěta
2Péče o zvířata (podpora chovu včel)
3Výsadba zeleně, ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a vnitroblocích v MČ Praha 1
4Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství
  1. Finanční rámec programu

Objem finančních prostředků, který je pro tento program k dispozici, je stanoven rozpočtem Městské části Praha 1 a pro rok 2024 činí celkem 550.000,-Kč, z toho 150.000,- Kč pro téma           1 Ekologická výchova a osvěta, 50.000,-Kč je určeno na  téma 2 příspěvky na ochranu zvířat a chov včel a 350.000,-Kč na témata 3 a 4 týkající se Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je uvedena v následující tabulce:

číslotémacíl programumaximální výše dotace v Kčminimální požadovaná spoluúčast žadatele (v %)
1Ekologická výchova a osvětaVeřejné akce a projekty zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání     40.000,-30%
2Péče o zvířataVeterinární péče o opuštěná, toulavá i divoká a volně žijící zvířata, provoz zařízení pečujících o tato zvířata, osvětová činnost týkající se ochrany zvířat, podpora chovu včel ve městě     30.000,-25 %
3Výsadba zeleně, ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a vnitroblocích v MČ Praha 1Zkvalitnění životního prostředí výsadbou rostlin ve vnitroblocích, podpora komunitního pěstování100.000,-30 %
4Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřující do veřejných prostranstvíZlepšení vzhledu uličního parteru  výsadbou květinových truhlíků15.000,-

Bližší detaily k dotačnímu programu naleznete ZDE.