Jedním z palčivých problémů Prahy 1 je znečištění historického centra grafittti, či tzv. tagy. Domy, lampy, lavičky, koše, rozvodové skříně, nábřeží, kostely… To vše je často znehodnoceno spreji či fixy. Radnice Prahy 1 z tohoto důvodu začátkem října spustila systémový a koordinovaný antigraffiti program.

„Projekt je od počátku spoluprací oblasti životního prostředí a správy majetku MČ Praha 1, kdy obě gesce poskytly v roce 2023 částku půl milionu korun. Na podzim byly vyčištěny např. Čelakovského sady, park Lannova, Alšovo nábřeží, park Kampa či park Národního probuzení včetně zdí do ulice Divadelní nebo Nemocnice Na Františku,“ uvedl místostarosta pro oblast správy majetku a financí Tomáš Heres. Dvouzdrojovým financováním se celý proces velmi zjednodušil a majetek Prahy 1 je nyní čištěn bez rozdílu správce, což znamená velký posun. Vedoucí odboru životního prostředí, Jakub Vaculín, který má tento projekt za městskou část Praha 1 na starosti, říká: „Nemá smysl vyčistit v parku lavičky, ale opěrnou zeď za nimi nechat počmáranou. Klíčová je také spolupráce s dalšími vlastníky znečištěných objektů.“

Místostarostka pro oblast životního prostředí a čistoty Kateřina Klasnová souhlasí a dodává: „Projekt ale není pouze o Praze 1, protože když v parku máme čistou zeď a lavičky, pořád tam je například počmárané a polepené veřejné osvětlení ve správě THMP, nebo mostek ve správě TSK na Kampě, či výdech z metra v parku Cihelná. Je tedy zapotřebí postupovat koordinovaně i s dalšími subjekty.” Důraz celého programu je proto kladen na systematičnost a koordinaci postupu. To vyžaduje zapojení organizací a subjektů, které mají v ulicích Prahy 1 svůj mobiliář či majetek. Především TSK, THMP, DP Praha, TCP, MHMP.

Po zkušebním měsíčním provozu, jsou do projektu nyní zapojována také jednotlivá SVJ. Ty mohou v rámci probíhající spolupráce využít nízké ceny, které Praha 1 díky celkovému objemu dosáhla. V roce 2024 projekt dále počítá s možností čerpání dotace třetími subjekty. Tím je myšleno zajištění služby odstranění grafitti z budov vlastněných například SVJ. „Tento program a jeho parametry budou představeny v příštím roce, a to na základě schválení financování z rozpočtu Zastupitelstvem městské části Praha 1,“ dodává Klasnová.

Západní opěrná zeď Slovanského ostrova

Jižní část parku na Alšově nábřeží

Opěrná zeď Parku národního probuzení, Divadelní ulice

Spolupráce s DP Praha – oddělení správy napájení TT, Smetanovo nábřeží

Spolupráce s TSK – úsek mostních a speciálních objektů, Kampa / Nosticova zahrada

Spolupráce s THMP – technická zázemí světelného dopravního značení, Malostranské náměstí

Spolupráce s Kolektory Praha  – Senovážné náměstí

Spolupráce s DP Praha, úsek technický – Metro, Čelakovského sady