Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

DRUHÉ POLOLETÍ 2022

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin 14:00hod.  – 18:00 hod.

Stanoviště kontejnerůčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec
Besední ul. (č. 1) – roh parčíku  27.9. úterý 4.11. pátek 
Hellichova ul.         11.10. úterý 9.12. pátek
Cihelná        25.11. pátek 
Horní Malostranské náměstí   25.10. úterý 16.12. pátek
Pohořelec horní parkoviště     7.10. pátek 6.12. úterý
Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12    27.9. úterý 25.11. pátek 
Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha     25.10. úterý 2.12. pátek
Štěpánská x Řeznická       21.10. pátek 13.12. úterý
U Dobřenských před křiž.s Betlémskou     4.10. úterý 9.12. pátek
Široká naproti FF UK        11.11. pátek 
Haštalská u č.2    30.9. pátek 22.11. úterý 
Masná x Malá Štupartská     4.10. úterý 2.12. pátek
Dlouhá u č. 46      30.9. pátek 29.11. úterý 
Barvířská (křižovatka Petrské nám. X Lodecká )   7.10. pátek 6.12. úterý

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m. Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy

Velkoobjemové kontejnery (VOK)

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl. m. Praha dle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

Do VOK je možné odložit starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Co nelze odložit do VOK

Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

>> Podrobný seznam sběrných dvorů