V rámci údržby zeleně ve Františkánské zahradě bude realizována obnova ovocných stromů rostoucích v parku. Revitalizace ovocného sadu proběhne ve dvou etapách. První etapa, při které dojde ke kácení 9 ks ovocných dřevin (jabloní), bude započata v průběhu tohoto týdne. I přes pravidelnou odbornou péči jsou dřeviny ve špatném zdravotní stavu, ve fázi odumírání, a není možné jejich stav zlepšit.

Nová výsadba proběhne následně po kácení. Na místo bude vysazeno 10 ks ovocných dřevin – opět staré české odrůdy jabloní, tak aby byl zachován historický charakter Františkánské zahrady.

Děkujeme za pochopení.