Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin 14:00 hod. – 18:00 hod.

Stanoviště kontejnerů leden únor březen duben květen červen
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 18.1.

pátek

19.3.

úterý

12.4.

pátek

10.5.

pátek

14.6.

pátek

Hellichova ul.

 

22.1.

úterý

19.3.

úterý

16.4.

úterý

21.5.

úterý

18.6.

úterý

Cihelná č.2

 

15.2.

pátek

26.4.

pátek

24.5.

pátek

28.6.

pátek

Horní Malostranské náměstí 12.2.

úterý

15.3.

pátek

14.5.

úterý

11.6.

úterý

Pohořelec horní parkoviště

 

25.1.

pátek

22.3.

pátek

12.4.

pátek

14.6.

pátek

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12

 

25.1.

pátek

22.3.

pátek

16.4.

úterý

21.5.

úterý

18.6.

úterý

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha 22.1.

úterý

22.3.

pátek

21.5.

úterý

14.6.

pátek

Štěpánská x Řeznická

 

15.2.

pátek

26.3.

úterý

26.4.

pátek

24.5.

pátek

U Dobřenských před křiž.s Betlémskou 29.1.

úterý

26.2.

úterý

30.4.

úterý

28.5.

úterý

25.6.

úterý

Široká naproti FF UK

 

18.1.

pátek

19.3.

úterý

12.4.

pátek

10.5.

pátek

Haštalská u č.2

 

22.1.

úterý

12.2.

úterý

15.3.

pátek

14.5

úterý

11.6.

úterý

 Masná x Malá Štupartská

 

29.1.

úterý

26.2.

úterý

29.3.

pátek

30.4.

úterý

28.5.

úterý

Dlouhá u č. 46

 

29.1.

úterý

29.3.

pátek

30.4.

úterý

25.6.

úterý

Petrské nám. X Lodecká

 

15.2.

pátek

26.3.

úterý

26.4.

pátek

28.6.

pátek

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m.Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

 • starý nábytek
 • koberce
 • linolea
 • zrcadla
 • umyvadla
 • vany a WC mísy
 • staré sportovní náčiní
 • autosklo
 • kovové předměty

Co nelze odložit do VOK

 • živnostenský odpad
 • jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
 • nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich)
 • biodpad
 • stavební odpad
 • pneumatiky
 • elektrospotřebiče
 • televizory a pc monitory
 • počítače
 • lednice
 • mrazáky
 • sporáky

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Podrobný seznam sběrných dvorů najdete ZDE