Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu 4 hodin 14:00 hod. – 18:00 hod.

Stanoviště kontejnerů červenec srpen září říjen listopad prosinec
Besední ul. (č. 2) – roh parčíku 16.8. pátek 13.9. pátek 11.10. pátek 10.12. úterý
Hellichova ul. 17.9.

úterý

15.10.

úterý

15.11.

pátek

6.12.

pátek

Cihelná č.2 20.8.

úterý

24.9. úterý 22.11.

pátek

20.12.

pátek

Horní Malostranské náměstí 9.8.

pátek

10.9.

úterý

8.10. úterý 6.12.

pátek

Pohořelec horní parkoviště 16.8. pátek 11.10.

pátek

12.11. úterý 10.12.

úterý

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12 17.9.

úterý

15.10.

úterý

15.11.

pátek

6.12.

pátek

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha 10.9.

úterý

8.10. úterý 8.11.

pátek

13.12.

pátek

Štěpánská x Řeznická 20.8.

úterý

24.9.

úterý

25.10.

pátek

22.11.

pátek

20.12. pátek
U Dobřenských před křiž.s Betlémskou 27.8.

úterý

27.9. úterý 18.10. pátek
26.11.

úterý

17.12.

úterý

Široká naproti FF UK 16.8. pátek 13.9.

pátek

12.11.

úterý

10.12. úterý
Haštalská u č.2 23.8.

pátek

20.9.

pátek

22.10. úterý 19.11.

úterý

13.12.

pátek

 Masná x Malá Štupartská 23.8.

pátek

20.9.

pátek

22.10.

úterý

19.11.

úterý

13.12. pátek
Dlouhá u č. 46 27.8. úterý 18.10.

pátek

26.11. úterý 17.12.

úterý

Petrské nám. X Lodecká 20.8.

úterý

24.9.

úterý

25.10.

pátek

20.12.

pátek

VOK jsou přistaveny v odpoledních hodinách po dobu 4 hodin (14:00 – 18:00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně využita kapacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a městským částem je přiděluje hl.m.Praha podle počtu obyvatel. Službu VOK organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, která rozhodla také o změně podmínek přistavení. VOK přistavuje svozová společnost Pražské služby a.s., na základě smlouvy s hl. m. Prahou.

Co lze odložit do VOK

 • starý nábytek
 • koberce
 • linolea
 • zrcadla
 • umyvadla
 • vany a WC mísy
 • staré sportovní náčiní
 • autosklo
 • kovové předměty

Co nelze odložit do VOK

 • živnostenský odpad
 • jiný odpad než objemný jako je např. směsný komunální odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby
 • nebezpečný odpad (např. – autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich)
 • biodpad
 • stavební odpad
 • pneumatiky
 • elektrospotřebiče
 • televizory a pc monitory
 • počítače
 • lednice
 • mrazáky
 • sporáky

Objemný odpad můžete zdarma odložit v některém z 16 sběrných dvorů hl. m. Prahy.

Podrobný seznam sběrných dvorů najdete ZDE