Prevence a intervence šikany u žáků ZŠ

Srdečně Vás zveme na on-line debatu pro pracovníky školních poradenských pracovišť na téma:

Prevence a intervence šikany u žáků ZŠ

dne 23. 4. 2024 od 16.00 hod.

Šikana je v současné době velmi palčivým problémem, kterým základní školy čelí. Pedagogové jsou nuceni na problém reagovat a měli by ho umět efektivně řešit, v ideálním případě šikaně předcházet tak, aby k ní vůbec nedocházelo.

Na debatu se těší: PhDr. Jitka Kendíková (ZŠ J. G. Jarkovského), Mgr. Tereza Martínková (ZŠ nám. Curieových) a PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D. (Gymnázium Jana Palacha).

Odkaz pro přihlášení Vám bude zaslán před konáním akce.

Přihlásit se můžete v termínu do 22. 4. 2024 na e-mail: j.kendikova@gmail.com