Přehled interpelací - 37. zasedání dne 13.9.2022
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
37. zasedání ZMČ
0475.pdf 13. – 14.09. 2022 Žádost o zdůvodnění zdlouhavého postupu při pronájmu uvolněného nebytového prostoru (prodejny) o výměře 95 m2 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04751.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0476.pdf 13. – 14.09. 2022 Žádost o zodpovězení dotazů týkající se řešení souvisejícího s uspořádáním kolejiště a provozních ploch Masarykova nádraží a změnou funkčního využití souvisejícího území, aby bylo umožněno spojení ulice Opletalovy s ulicí Na Florenci a ulice Na Florenci s ulicí Pernerovou RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04761.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0477.pdf 13. – 14.09. 2022 Anenský trojúhelník, Petřín, měsíčníku Praha 1, otázek ve věci správy obecního majetku a občanské vybavenosti Petra Pětioká, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04771.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0478.pdf 13. – 14.09. 2022 Umístění reklamních stojanů (panelů) na veřejných prostranstvích v souvislosti s volební kampaní My, co tady žijeme a umístění květináčů se stromy strany TOP09 a žádost o zveřejnění dokumentů, zda tyto panely a květináče jsou umístěny v souladu se zákonem Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04781.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0479.pdf 13. – 14.09. 2022 Parkování na Kampě před č. p. 515/8 č. p. 515/8 – Pinkasovým palácem a vyhrazeného parkování pro restauraci Kampapark Ing. Tomáš Oliva, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04791.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0480.pdf 13. – 14.09. 2022 Žádost o poskytnutí výsledků, nejen ve formě počtu e-mailů, ale analýzu vyhodnocených obdržených e-mailů od občanů s jejich náměty a podněty, ke kterým byli vyzváni radnicí v květnu 2021, aby je zaslali na e-mailovou adresu participace@praha1.cz Tomáš Bajusz, občan Prahy 1, Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04801.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0481.pdf 13. – 14.09. 2022 Žádost o odstranění černé stavby – letní terasy Café Louvre ve vnitrobloku bytovému domu Národní 116/20, Praha 1 Kamila Olivová Freyová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04811.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0482.pdf 13. – 14.09. 2022 Parkování na MČ Praha 1 (vyhrazení stání pro vozíčkáře) Jitka Burianová, občanka Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04821.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0483.pdf 13. – 14.09. 2022 Žádost o privatizaci bytů v domě Na Poříčí 1934/38, Praha 1, k. ú. Nové Město, Praha 1 PhDr. Pavla Jonssonová, Ph.D., občanka Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04831.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0484.pdf 13. – 14.09. 2022 Život pro rodinu v centru Prahy Nikol Švecová, občanka Prahy 1 bere na vědomí – interpelující nepožadovala písemnou odpověď
0485.pdf 13. – 14.09. 2022 Proces (jak se postupuje) při rozhodování a umisťování pamětních desek významným osobnostem, které jsou s Městskou částí Praha 1 spjaty Mgr. David Bodeček, MBA, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Na vědomí – interpelující nepožaduje písemnou odpověď
0486.pdf 13. – 14.09. 2022 Opakované dotazy na opatření (počty kontrolních akcí, metodických schůzek se zástupci městské policie Praha 1 a státní správy) u podniků v centru Prahy, jejichž návštěvníci ruší noční klid Mgr. Eva Holá, Ph.D. členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04861.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0487.pdf 13. – 14.09. 2022 Parkování, resp. zavedení jednotné parkovací zóny pro celou Prahu Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1

04871A.pdf ODPOVĚĎ A Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04871B.pdf ODPOVĚĎ B Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
04871C.pdf ODPOVĚĎ C Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
0488.pdf 13. – 14.09. 2022 Udržení a nezklamání důvěry voličů Ing. arch. Tomáš Vích, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1
04881.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1
0489.pdf 13. – 14.09. 2022 Otevírací doba ve Vojanových sadech Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04891.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0490.pdf 13. – 14.09. 2022 Kruhový objezd u Prašné brány, volebních tabulí umístěných ve veřejném prostoru, bannerů pro výstavu Vize centra Prahy 2035 a volebních bannerů pro uskupení My, co tady žijeme Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 bere na vědomí = interpelující nepožaduje písemnou odpověď
0491.pdf 13. – 14.09. 2022 Nezveřejněný příspěvek uskupení Praha 1 Sobě v místním parlamentu časopisu JEDNA a žádost o vysvětlení Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04911.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0492.pdf 13. – 14.09. 2022 Pokračování projektu Corrency Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
04921.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
0493.pdf 13. – 14.09. 2022 Výherní hrací automaty a hazard v Praze 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

04931.pdf ODPOVĚĎ A Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04931.pdf ODPOVĚĎ B Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0494.pdf 13. – 14.09. 2022 Problematický podnik Caffrey’s Irish Bar na rohu Dlouhé ulice a Staroměstského náměstí Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04941.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 36. zasedání dne 15.6.2022
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
36. zasedání ZMČ
0453.pdf 15. – 16. 06. 2022 Žádost o řešení svízelné situace nájemce (společnost ECHTOVNÍ, s.r.o.) nebytového prostoru č. 101 a 102 na adrese Petrská 21/1171, Praha 1, který nemůže řádně užívat předmět nájmu (nefunkční vzduchotechnika) Ing. arch. David Damaška, Ph.D, občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček,

člen RMČ Praha 1

04531.pdf ODPOVĚĎ A MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04531.pdf ODPOVĚĎ B MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0454.pdf 15. – 16. 06. 2022 Vyjádření nespokojenosti nad odpověďmi na její interpelaci ohledně „Školy v přírodě Janov nad Nisou“ a žádost o upřesňující odpovědi na její uvedené dotazy RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
04541.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0455.pdf 15. – 16. 06. 2022 Stavu občanské vybavenosti a přístupnosti objektů i venkovních prostor, včetně akcí, pro pohybově omezené občany, včetně rodičů s kočárky Ema Rónová, občanka Prahy 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
04551.pdf ODPOVĚĎ Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
0456.pdf 15. – 16. 06. 2022 Dotaz na existenci interních pravidel MČ Praha 1, podle nichž se postupuje, když se blíží vypršení nájemní smlouvy na nebytový prostor na dobu určitou Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
0456.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ P1
0457.pdf 15. – 16. 06. 2022 Opakovaná stížnost na rušení nočního klidu hlukem vycházejícím z objektu „Bunkr“ situovaném ve vnitrobloku těchto ulic Antonín Sokol, občan Prahy 1, za obyvatele ulic Spálená, Černá a Opatovická a průchodu mezi uvedenými ulicemi Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04571.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0458.pdf 15. – 16. 06. 2022 Skútry a jejich půjčovny na Praze 1 a nesouhlas k pořádání velkých koncertů v parku Kampa Petra Pětioká, občanka Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04581.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0459.pdf 15. – 16. 06. 2022 Záměr prodeje sousedního pozemku parc. č. 66/4, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož vlastníkem je Hlavní město Praha, ve svěřené správě MČ Praha 1 zástupce společnosti DARMA, s.r.o., vlastník pozemku parc. č. 63, jehož součástí je stavba č. p. 1511, k. ú. Nové Město, obec Praha MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04591.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0460.pdf 15. – 16. 06. 2022 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 153 (zahrada), k. ú. Hradčany pro jejich SVJ Jana Dobruská, občanka Prahy 1 a pověřené zástupkyně SVJ xxxxxxx MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04601.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0461.pdf 15. – 16. 06. 2022 Stížnost na odbor občanskosprávních agend, oddělení správního řízení a s podnětem k prošetření jejího případu z roku 2019 Petra Pětioká, občanka Prahy 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
04611.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
0462.pdf 15. – 16. 06. 2022 Partnerské město – distrikt Jongno v Soulu – Jižní Korea Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04621.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0463.pdf 15. – 16. 06. 2022 Žádost o zajištění úpravy otevírací doby Vojanových sadů schválené usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0270 ze dne 16.06.2021 Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04631.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0464.pdf 15. – 16. 06. 2022 Dotaz, proč nebylo odpovězeno na interpelace občanek MČ Praha 1 paní Kolmanové, paní Schoegelové, paní Hlaváčkové a paní Kubíkové ze dne 13.04.2022 ve věci privatizace bytů Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04641.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0465.pdf 15. – 16. 06. 2022 Park v Anenském trojúhelníku Ing. arch. Tomáš Vích, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04651.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0466.pdf 15. – 16. 06. 2022 Kruhový objezd u Prašné brány Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
04661.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0467.pdf 15. – 16. 06. 2022 Koupě obecního bytu komunálním politikem během jeho mandátu Ing. Bc. Beno Ge, MPA, člena Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04671.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0468.pdf 15. – 16. 06. 2022 Aktuální stav opatření proti rušení nočního klid (dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ22_0387 ze dne 17.05.2022) Mgr. Eva Holá, Ph.D. členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04681.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0469.pdf 15. – 16. 06. 2022 Výběrové řízení na funkci vedoucího Stavebního úřadu Prahy 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04691.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0470.pdf 15. – 16. 06. 2022 Zda Ing. Bc. Beno Ge, MPA vstoupil do hnutí STAN Mgr. Karel Ulm, MPA, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04701.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0471.pdf 15. – 16. 06. 2022 Žádost o předání odpovědi na dotazy, které směřoval Mgr. David Bodeček, na ředitele ŠvP Janov nad Nisou, v rámci bodu „Dotazy a interpelace“ na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.04.2022 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
04711.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 1
0472.pdf 15. – 16. 06. 2022 Žádost o kontrolu, zda otevírací doby provozoven v nebytových prostorech ve správě MČ Praha 1 v ulici Dlouhá souhlasí s uvedením otevírací doby v záznamech a evidenci MČ Praha 1 a zajištění, aby všechny provozovny v NP ve správě MČ Praha 1 měly otevírací dobu viditelně uvedenou Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04721.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0473.pdf 15. – 16. 06. 2022 Dotaz, kdy se na Anenský trojúhelník vrátí zeleň Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04731.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0474.pdf 15. – 16. 06. 2022 Opakované upozornění na neexistenci redakční rady časopisu MČ Praha 1 s názvem JEDNA Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04741.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 35. zasedání dne 17.5.2022
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
35. zasedání ZMČ
0440.pdf 17.05.2022 Neúnosná situace s parkováním nejen na Malé Straně, ale i v celé Praze 1 v modrých zónách Ing. Mgr. Lenka Pavlíková, DiS., občanka Prahy 1 a místopředsedkyně Spolku občanů a přátel Malé Strany a Hradčan Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04401.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0441.pdf 17.05.2022 Časový horizont přemístění hasičské stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 z prostoru Revoluční xx do nového prostoru, mimo bytovou zástavbu Vlasta Brtníková, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04411.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0442.pdf 17.05.2022 Bezbariérovost centra (aktuální proces odstraňování bariér na Praze 1) Ema Rónová, občanka Prahy 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
04421.pdf ODPOVĚĎ Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
0443.pdf 17.05.2022 Časový harmonogram realizace úprav problematických míst na Praze 1 z hlediska bezbariérovosti Jitka Burianová, občanka Prahy 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
04431.pdf ODPOVĚĎ Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
0444.pdf 17.05.2022 Žádost o vyjádření k záměru prodeje bytové jednotky č. 1403/37 v domě xxxxx, k. ú. Nové Město, Praha 1 Tomáš Mandous, občan Prahy 1 Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
04441.pdf ODPOVĚĎ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
0445.pdf 17.05.2022 Dotaz, kdo je zodpovědný za nelegální bourací práce na zahradě MŠ Revoluční v srpnu 2018 Tomáš Mandous, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04451.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0446.pdf 17.05.2022 Velký nepořádek v ulicích Prahy 1 v souvislosti s opětovným nárůstem turistů, dotaz kam odkládat odpad tuků a kuchyňského oleje a plán desinfekce ulic a určitých zákoutí Prahy 1, které jsou bohužel využívány jako „veřejné“ záchodky Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04461.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0447.pdf 17.05.2022 Podnikání paní Pichlové Šťastné v obecních nebytových prostorách na Masarykově nábřeží 38, Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1

04471.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04471.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1
0448.pdf 17.05.2022 Žádost o součinnost s obyvateli domu na Malostranském nábřeží a o vyřešení problému v soužití s nájemcem provozovny na náplavce, ze které je produkována hlasitá celodenní hudba (viz dopis Radě MČ Praha 1 – usnesení č. UR22_0541 ze dne 26.04.2022) Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04481.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0449.pdf 17.05.2022 Stav a budoucí využití objektu Újezd 23, k. ú. Malá Strana, Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04491.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0450.pdf 17.05.2022 Žádost o zdůvodnění nepodání odvolání proti územnímu rozhodnutí na nový hotel v Opatovické ulici, které vydal Stavební úřad Prahy 1 dne 15.02.2022 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1

04501.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04501.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0451.pdf 17.05.2022 Problematika (podmínky) privatizace bytů na Praze 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04511.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0452.pdf 17.05.2022 Žádost o vysvětlení rozdílného přístupu k soudním sporům se společností ARTA, s.r.o. z roku 2016 a probíhajícího soudního sporu se společností Meltex, s.r.o. Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1

04521.pdf ODPOVĚĎ Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1

Přehled interpelací - 34. zasedání dne 13.4.2022
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
34. zasedání ZMČ
0415.pdf 13.04.2022 Výběrové řízení na pozici ředitele ŠvP Janov nad Nisou, neboť neobdržela odpovědi na svoje dvě předchozí interpelace RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
04151.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0416.pdf 13.04.2022 Žádost o zpětné proplacení vložených investic do rekonstrukce nebytového prostoru na adrese Melantrichova 12 Mgr. Antonín Gondolán, občan Prahy 5 a bývalý provozovatel restaurace v Melantrichově ulici 12 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04161.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0417.pdf 13.04.2022 Privatizace bytů v domě xxxxxxx, Praha 1 Jiřina Kolmanová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04171.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0418.pdf 13.04.2022 Dětské hřiště pod Karlovým mostem Petra Pětioká, občanka Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04181.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0419.pdf 13.04.2022 Změna užívání OD Máj Ing. Jana Schlöglová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04191.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0420.pdf 13.04.2022 Pasáž Opatovická x Spálená Karel Kovařík, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04201.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0421.pdf 13.04.2022 Žádost o informaci ohledně privatizace bytů v domě xxxxxxx, Praha 1 PhDr. Jana Hana Hlaváčková, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04211.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0422.pdf 13.04.2022 Opakovaná interpelace k rekonstrukci hotelu InterContinental a nakládání s odpadem s obsahem azbestu RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04221.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0423.pdf 13.04.2022 Probíhající participace MČ Praha 1 s občany Petra Pětioká, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04231.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0424.pdf 13.04.2022 Aktualizace Pravidel filmové tvorby na Praze 1 Karel Kovařík, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04241.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0425.pdf 13.04.2022 Privatizace bytů v domě xxxxxxxx, Praha 1 Ing. Jaroslava Kubíková, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04251.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0426.pdf 13.04.2022 Privatizace bytu v domě xxxxxxxx, Praha 1 Emil Krása, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04261.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0427.pdf 13.04.2022 Nelegální kácení stromů u hotelu InterContinental Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04271.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0428.pdf 13.04.2022 Dotazy směřující na ředitele ŠvP Janov nad Nisou Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1
Tato interpelace nebyla vznesena dle Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1, ale dotazy byly položeny dle ustanovení § 51 odst. 2 písm. b) zákona o hlavním městě Praze, resp. § 87 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze
0429.pdf 13.04.2022 Žádost o právní stanovisko AK Havel & Partners, které zadala MČ Praha 1, ve věci vyloučení trestněprávní odpovědnosti zastupitelů a úředníků s důrazem na odůvodnění odchylky od ceny obvyklé při prodeji bytů Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04291.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0430.pdf 13.04.2022 Žádost o vyjádření k přestupu Mgr. Karla Ulma, MPA z TOP 09 do STAN Ing. Bc. Beno Ge, MPA, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04301.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0431.pdf 13.04.2022 Žádost o upřesnění vyjádření (tvrzení) pana Richarda Bureše, člena Rady MČ Praha 1, na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 15.03.2022 k hazardu Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04311.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0432.pdf 13.04.2022 Dotazy ve věci dotačního programu „Granty na opravu domovního fondu“ Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04321.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0433.pdf 13.04.2022 Opakovaný dotaz, proč byla poskytnuta sleva z nájmu společnosti Arcimboldo, s.r.o. Mgr. Eva Holá, Ph.D., členka ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04331.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0434.pdf 13.04.2022 Projekt hotelu v objektu bývalého Vilímkova nakladatelství mezi ulicemi Spálená a Opatovická Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04341.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0435.pdf 13.04.2022 Budoucí využití Rybářského domečku Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
04351.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0436.pdf 13.04.2022 Otevírací doba v provozovnách ve správě MČ Praha 1 v ulici Dlouhá Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04361.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0437.pdf 13.04.2022 Dotazy na podporu prodeje pozemků na projekt „Maršmeloun“ Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
04371.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
0438.pdf 13.04.2022 Pronájem nebytového prostoru v ulici Masná 17 a žádost o výsledek studie s prognózou vývoje počtu žáků a tříd základních škol pro následující léta v příslušné lokalitě, případně na území MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04381.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0439.pdf 13.04.2022 Nesouhlas s odpovědí na jeho interpelaci přednesenou na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 25.01.2022 ve věci provozní doby restaurace v Týnské uličce 2, Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04391.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 33. zasedání dne 15.3.2022
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
33. zasedání ZMČ
0399.pdf 15.03.2022 Opakovaná interpelace – ŠvP Janov nad Nisou RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
03991.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0400.pdf 15.03.2022 Nebytová jednotky č. 611/102, Týnská ulička 10, Praha 1 (Rea Arte, s.r.o.) Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1, místopředseda Hospodářské komory Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04001.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0401.pdf 15.03.2022 Vystoupení – poděkování městské části Praha 1 za zajištění bytu pro běžence z Ukrajiny Vratislav Erben, občan Prahy 1 RMČ P1 bere na vědomí
0402.pdf 15.03.2022 Urgence na nezodpovězenou její interpelaci ze Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 25.01.2022, ve věci nakládání s odpady s obsahem azbestu, neboť odpověď na její předchozí interpelaci považuje za nedostatečnou a žádá o doložení prokazatelných důkazů, že nakládání s odpady s obsahem azbestu, včetně jeho likvidace při rekonstrukci hotelu InterContinental, bylo v souladu se zákonem RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04021.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0403.pdf 15.03.2022 Finanční prostředky MČ Praha 1, které jsou k dispozici např. pro bytovou výstavbu, rekonstrukce jednotek…apod. Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04031.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0404.pdf 15.03.2022 Žádost o souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost jmenovaného ředitele ŠvP Janov nad Nisou během 6 měsíční zkušební doby Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
04041.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0405.pdf 15.03.2022 Dotazy na finanční částky v hotovosti od pana Václava Havrlanta Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0406.pdf 15.03.2022 Sleva z nájemného nájemci domu Břetislavova 2, k. ú. Malá Strana, společnosti ARCIBMOLDO, s.r.o. Mgr. Eva Holá, P.hD., členka ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček,

člen RMČ Praha 1

04061.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0407.pdf 15.03.2022 Výstup kontroly sortimentu v nebytovém prostoru Týnská ulička 10, Praha 1 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
04071.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
0408.pdf 15.03.2022 Přístup pro členy zastupitelstva na webové stránky Poradny pro obce od Svazu měst a obcí ČR, jehož je členem MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04081.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0409.pdf 15.03.2022 Žádost o písemnou odpověď na její interpelaci z minulého zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 k projektu na rohu Masná x Rybná Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
04091.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0410.pdf 15.03.2022 Dotaz k počtu prázdných bytů Prahy 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04101.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0411.pdf 15.03.2022 Dotazy na spolupráci a zpětnou vazbu se členy školských rad základních škol, jejich zřizovatelem je městská část Praha 1 a členy jmenuje Rada MČ Praha 1 (nedochází ke zveřejňování zápisů z jednání školských rad na webových stránkách jednotlivých škol) Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
04111.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0412.pdf 15.03.2022 Nebytový prostor na Malostranském náměstí, který má pronajatý Ing. Fujáček (mj. znalec MČ Praha 1 pro oceňování nemovitého majetku) Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
04121.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0413.pdf 15.03.2022 Dotaz, jak bylo naloženo se žádostí Daniela Kolského o krátkodobý pronájem nebytového prostoru pro zřízení podpůrného centra pro ženy a děti prchající před válkou na Ukrajině (dopis Radě MČ Praha 1 dne 14.03.2022) Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
04131.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0414.pdf 15.03.2022 Dotaz týkající se neziskových organizací, které u hlavního nádraží poskytují služby spoluobčanům bez domova Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
04141.pdf ODPOVĚĎ Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 32. zasedání dne 25.1.2022
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
32. zasedání ZMČ
0378.pdf 25.–26.1.2022 Opakovaná interpelace ve věci nakládání s obsahem azbestu a žádost o doložení prokazatelných důkazů, že nakládání s odpady s obsahem azbestu, včetně jeho likvidace při rekonstrukci hotelu InterContinental, bylo v souladu se zákonem RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03781.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0379.pdf 25.–26.1.2022 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 1 na další volební období Ing. Ivana Antalová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03791.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0380.pdf 25.–26.1.2022 Žádost o revokaci usnesení Rady MČ Praha 1, kterým bylo rozhodnuto neprodloužit nájem gymnáziu v budově Masná 700/13 doc. Taťjana Pergler, Ph.D., občanka Prahy 5 a ředitelka 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03801.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0381.pdf 25.–26.1.2022 Veřejně dostupné návrhy a studie – smlouvy – od společnosti TaK Architects k Anenskému trojúhelníku, k rekonstrukci parčíků v Pařížské ulici a Na Františku Tomáš Bajusz, občan Prahy 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0381.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0382.pdf 25.–26.1.2022 Nebytový prostor v domě 28. října 7, Praha 1 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1, místopředseda Hospodářské komory Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0382.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0383.pdf 25.–26.1.2022 Ukončení nájemní smlouvy gymnáziu v budově Masná 700/13, Praha 1 Mgr. Karla Štaubertová, občanka Prahy 8 a profesorka 1. Slovanského gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0383.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0384.pdf 25.–26.1.2022 Škola v přírodě v Janově nad Nisou RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0384.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0385.pdf 25.–26.1.2022 Dotazy týkající se udělené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při uzavírání smluv se společností TaK Architects Tomáš Bajusz, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03851.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0386.pdf 25.–26.1.2022 Provozní úspory hospodaření energiemi v budovách ve správě MČ Praha 1 (urgence nezodpovězení dotazů na jeho interpelaci na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.11.2021 ve věci zapojení Prahy 1 do Pražské solární elektrárny) Vít Masare, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03861.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0387.pdf 25.–26.1.2022 Rehabilitace Senovážného náměstí (urgence odpovědi na jeho interpelaci na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.11.2021) Vít Masare, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03871.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0388.pdf 25.–26.1.2022 Fungování Informačního portálu na webových stránkách MČ Praha 1 (dotazy občanů prostřednictvím tohoto portálu) Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0388.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0389.pdf 25.–26.1.2022 Nebytový prostor číslo 628/101 v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží domu č.p. 628, k. ú. Staré Město, Týnská ulička 2, Praha 1 a provozní doby Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0389.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0390.pdf 25.–26.1.2022 Rekonstrukce hřiště za Haštalem Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1 ve spolupráci s Richardem Burešem, členem Rady MČ Praha 1
0390.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1 ve spolupráci s Richardem Burešem, členem Rady MČ Praha 1
0391.pdf 25.–26.1.2022 Dotazy na V. výběrové řízení k prodeji obecních bytů, realizované v roce 2016, týkající se ceny obvyklé v daném místě a čase Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0391.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0392.pdf 25.–26.1.2022 Pravidla pro natáčení na území MČ Praha 1 David Skála člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03921.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0393.pdf 25.–26.1.2022 Opětovné dotazy na dům U Starých Šedivých, č. p. 309, k. ú. Staré Město, Bartolomějská 13, Praha 1 a změny regulačního plánu Anenské čtvrti Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03931.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0394.pdf 25.–26.1.2022 Žádost o poskytnutí výsledků studie Rekonstrukce veřejných ploch ulice Havelská Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03941.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0395.pdf 25.–26.1.2022 Prodej pozemků pro výstavbu projektu „Maršmeloun“ v ulici U Milosrdných Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03951.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0396.pdf 25.–26.1.2022 Opakovaná interpelace týkající se formy obřadu při uzavírání registrovaného partnerství Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03961.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0397.pdf 25.–26.1.2022 Dotazy na pana starostu, radního Bureše a radního MUDr. Votočka Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1

0397A.pdf ODPOVĚĎ A Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0397B.pdf ODPOVĚĎ B MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0397C1.pdf ODPOVĚĎ C Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0398.pdf 25.–26.1.2022 Dotazy ve věci změny řešení investiční akce Masná x Rybná zařazené do rozpočtu MČ Praha 1 Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0398.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 31. zasedání dne 14.12.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
31. zasedání ZMČ
0358.pdf 14.12.2021 Žádost o vysvětlení jednání a vystupování vůči její osobě Jana Šťastná Pichlová, občanka Prahy 1 a provozovatelka restaurace U Zpěváčků Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1
0359.pdf 14.12.2021 Podmínky na prodej dlouhodobě volných nebytových prostorů Michal Valenta, MBA, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03591.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0360.pdf 14.12.2021 Bezbariérovost na území MČ Praha 1 Bc. Ema Rónová, občanka Prahy 1 Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
03601.pdf ODPOVĚĎ Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
0361.pdf 14.12.2021 Privatizace bytových jednotek v domě xxxxxxx, Praha 1 Hana Tesařová, občanka Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03611.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0362.pdf 14.12.2021 Vystoupení s urgencí odpovědi na jeho interpelaci z říjnového zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1, a opětovně žádost o stanovisko MČ Praha 1, zda zveřejněný záměr v souladu se zákonem o hlavním městě Praze je považován za veřejnou soutěž Michal Valenta, MBA, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03621.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0363.pdf 14.12.2021 Žádost o přezkoumání, zda Richard Bureš, člen Rady MČ Praha 1, svými tvrzeními na otázky kolem výběrového řízení na 3D prohlídky nebytových prostor, neporušil závažným způsobem Etický kodex ZMČ Praha 1 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1
03631.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1
0364.pdf 14.12.2021 Stížnost a žádost o zajištění nápravy, a to v souvislosti s článkem zveřejněným v Místním parlamentu s názvem „U Pirátů je živo“, který vyšel v prosincovém vydání časopisu Jedna, neboť redakce i redakční rada, jejíž absence přechází na Radu MČ Praha 1, musí posuzovat pravdivost a prokazatelnost faktických tvrzení, za nějž je vydavatel, tedy MČ Praha 1, občanskoprávně, ale i trestně právně odpovědný Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03641.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0365.pdf 14.12.2021 Dotazy týkající se osoby pana Václava Havrlanta Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03651.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0366.pdf 14.12.2021 Žádost o předání stanoviska Transparency International ke kauze privatizace bytu prof. Arenbergera Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1
03661.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1
0367.pdf 14.12.2021 Dotazy týkající se předsedy Kontrolního výboru Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03671.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0368.pdf 14.12.2021 Stanovisko Komise pro územní rozvoj ve věci domu U Starých Šedivých, Bartolomějská 13, Praha 1 Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03681.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0369.pdf 14.12.2021 Žádost o sdělení kroků za účelem opětovného zpřístupnění části piazzety Miloše Formana Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1,

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

03691.pdf ODPOVĚĎ A Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03691.pdf ODPOVĚĎ B Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0370.pdf 14.12.2021 Znalecké posudky nemovitostí MČ Praha 1 vypracované Ing. Janem Fujáčkem Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03701.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0371.pdf 14.12.2021 Výběrové řízení na funkci vedoucího Stavebního úřadu MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03711.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0372.pdf 14.12.2021 Pronájem nebytových prostor – Hostinec U Rotundy Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1,

MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1,

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

03721.pdf ODPOVĚĎ A MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03721.pdf ODPOVĚĎ B Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
03721.pdf ODPOVĚĎ C Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0373.pdf 14.12.2021 Dům Havelská 510/5 – Staroměstská beseda Mgr. Petr Kučera, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03731.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0374.pdf 14.12.2021 Podklady „Zásad“ k privatizaci bytového fondu Mgr. Eva Holá, PhD., členka ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03741.pdf ODPOVĚĎ MUDR. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0375.pdf 14.12.2021 Analogové hodiny na rohu Rámové a Dlouhé Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03751.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0376.pdf 14.12.2021 Dotazy na osobu Ing. Romana Kučeru, bydlícího v Praze 7 a majitele firmy na provoz výherních automatů Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1
03761.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda KV ZMČ Praha 1
0377.pdf 14.12.2021 Žádost o předložení seznamu všech bytů ve vlastnictví/správě MČ Praha 1, včetně detailního popisu a seznamu bytů uvažovaných k prodeji, včetně detailního popisu (adresa, dispozice, velikost, atd.) Mgr. Amália Počarovská, členka ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03771.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 30. zasedání dne 9.11.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
30. zasedání ZMČ
0340.pdf 09.11.2021 Likvidace odpadu ze stavby – rekonstrukce Intercontinentalu RNDr. Jana Příhodová, občanka Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03401.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0341.pdf 09.11.2021 Senovážné náměstí Mgr. Vít Masare, občan Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03411.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0342.pdf 09.11.2021 Zapojení se Prahy 1 do Pražské solární elektrárny a systematická úspora energií v objektech ve správě MČ Praha 1 Mgr. Vít Masare, občan Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03421.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0343.pdf 09.11.2021 Středisko volného času JEDNIČKA v objektu Truhlářská 8, Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
03431.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0344.pdf 09.11.2021 Členství MČ Praha 1 ve spolku Otevřená města Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03441.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0345.pdf 09.11.2021 Vítězka výběrových řízení na nebytové prostory č. 101 (o velikosti 159,90 m2) a č. 102 (o velikosti 55,9 m2) v domě Masarykovo nábřeží 2025/38, Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03451.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0346.pdf 09.11.2021 Dotazy jménem SVJ Týnská ulička 2, ve věci okolností provázející nájem nebytových prostor č. 628/101 v tomto domě Ing. arch. Tomáš Vích, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03461.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0347.pdf 09.11.2021 Nebytové prostory v domě Týnská 10 a v domě Na Perštýně 17, Praha 1 Vladimír Mařík, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03471.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0348.pdf 09.11.2021 Žádost o informace v souvislosti s probíhajícím tzv. Milostivým létem Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03481.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0349.pdf 09.11.2021 Příspěvková organizace Škola v přírodě v Janově nad Nisou Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
03491.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0350.pdf 09.11.2021 Proces schvalování záměrů prodeje svěřeného majetku MČ Praha 1 Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03501.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0351.pdf 09.11.2021 Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „3D virtuální prohlídky“ Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03511.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0352.pdf 09.11.2021 Vypracování znaleckého posudku k pracím spojených s opravou střechy po přívalovém dešti v domě Senovážné náměstí 1628/17, Praha 1 Vladimír Mařík, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03521.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0353.pdf 09.11.2021 Objekt parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/2 v k. ú. Nové Město, obec Praha, na adrese Štěpánská 630 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03531.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0354.pdf 09.11.2021 Dotazy na pana starostu týkající se jeho jednání o provozování Hostince U Rotundy Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03541.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0355.pdf 09.11.2021 Situace s prodejem pečené šunky na Staroměstském náměstí Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03551.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0356.pdf 09.11.2021 Žádost o veřejnou omluvu Mgr. Pavlu Čižinskému za výrok k jeho osobě při odpovědi na jeho interpelaci na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.10.2021 Martin Kotas, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03561.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0357.pdf 09.11.2021 Dotazy týkající se EXTRANETU Prahy 1 Martin Kotas, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1 ve spolupráci se starostou MČ Praha 1 Ing. Petrem Hejmou
03571.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03571.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 29. zasedání dne 13.10.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
29. zasedání ZMČ
0324.pdf 13.10.2021 Výběrové řízení „Poskytování telekomunikačních služeb – mobilní hlasové a datové služby a pevné telefonní linky“ Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03241.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0325.pdf 13.10.2021 Pochybení úředníka Stavebního úřadu a vyvození důsledků Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
03251.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
0326.pdf 13.10.2021 Záměr prodloužení nájemní smlouvy na Palác Žofín a angažování renomovaných poradenských firem do tohoto procesu Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
03261.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
0327.pdf 13.10.2021 Výsadba lip na rohu ulic U Obecního dvora a Ve Stínadlech jako náhrady za pokácenou lípu v rámci výstavby bytového domu Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03271.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0328.pdf 13.10.2021 Poskytnutí přehledu všech veřejných zakázek – objednávek v letech 2018 – 2020 na činnosti spojené s deratizací, dezinfekcí, dezinsekcí, likvidací holubího trusu a kadaverů Vladimír Mařík, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03281.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0329.pdf 13.10.2021 Stavba na Anenském trojúhelníku Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03291.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0330.pdf 13.10.2021 Nehrazení nájemného společností Immovision Praha s.r.o. Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03301.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0331.pdf 13.10.2021 Plány MČ P1 a budoucí využití Havelského tržiště David Skála, člena ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03311.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0332.pdf 13.10.2021 Personální zajištění kontaktního místa pro řešení problematiky s ubytováním Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
03321.pdf ODPOVĚĎ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
0333.pdf 13.10.2021 Platby spojené s restauračními zahrádkami na Praze 1 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03331.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0334.pdf 13.10.2021 Žádost o plošné částečné prominutí místních poplatků podnikatelům za provoz restauračních zahrádek na podle §16b zákona o místních poplatcích Petr Bauer, občan Prahy 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
03341.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
0335.pdf 13.10.2021 Dotazy týkající se záměrů na pronájem Michal Valenta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03351.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0336.pdf 13.10.2021 Žádost o nepovolení výsadby zeleně do zahrady Haštalské fary jako náhrady za pokácení 50 let staré lípy Jan Stöckl, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03361.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0337.pdf 13.10.2021 Požadavek na přešetření a vyvození důsledků z chování pracovníka Stavebního úřadu MČ Praha 1 a zajištění dodržování právních předpisů a zákonných lhůt Stavebním úřadem JUDr. Lubomír Lippert, občan Příbrami a majitel nemovitosti na Praze 1, a Marta Lippertová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03371.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0338.pdf 13.10.2021 Bezbariérovost na Praze 1 Ema Rónová, občanka MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03381.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0339.pdf 13.10.2021 Dotazy na Výbor proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života ZMČ P1 – zajištění ochrany bydlících před nákazou Covid-19 a provozování telefonní linky Volejte Opletalku Alena Braťková, občanka Prahy 1 Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
03391.pdf ODPOVĚĎ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
Přehled interpelací - 28. zasedání dne 14.9.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
28. zasedání ZMČ
0303.pdf 14. – 15.09.2021 Činnost členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 v době nákazy Covidu 19 a následná úhrads ušlé mzdy (v době práce mimo pracovní dobu úhrady odměny) členům jednoty za jejich prováděnou činnost (dekontaminace a dezinfekce škol, školek, domovů pro seniory, prostory radnice, Nemocnice Na Františku, vozidel a služeben MP…apod.) Ing. Vladimír Krištof, občan MČ Praha 1, starosta SDH Praha 1, Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03031.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0304.pdf 14. – 15.09.2021 Pronájem bytu ke krátkodobému ubytování v domě Jungmannova 13, Praha 1 Zdeňka Bláhová, občanka MČ Praha 1 a místopředsedkyně výboru SVJ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
03041.pdf ODPOVĚĎ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
0305.pdf 14. – 15.09.2021 Dlouhodobý nedostatek veřejně přístupných bezbariérových toalet v Praze 1 Ema Rónová, občanka MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03051.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0306.pdf 14. – 15.09.2021 Úroveň školního stravování v MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 1 Barbora Kosíková, občanka MČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
03061.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0307.pdf 14. – 15.09.2021 Pořádané akce pro seniory
MČ Praha 1
Mgr. Petr Burda, občan MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03071.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0308.pdf 14. – 15.09.2021 Personální složení Programové rady a budoucí výběrové řízení na pronájem Rybářského domečku, výběrové řízení na pronájem paláce Žofín, problematika oddávání – podnět k novým pravidlům a podmínkám pro atypické případy a návrh na zajištění barevné tiskárny pro oddělení volených orgánů KAS Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03081.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0309.pdf 14. – 15.09.2021 Vyžádání si od hl. m. Prahy informace a závěrečnou zprávu k ukončení funkce tvz. Nočního starosty, žádost o aktivaci činnosti některých oddělení strážníků městské policie, neboť se hromadí stížností obyvatel Prahy na jejich nečinnost v okolí Dlouhé ulice a ulice U Obecního dvora a s návrhem na zřízení služebnu MP v ulici Dlouhá. Upozornění na absenci veřejných toalet, včetně bezbariérových, v centru města. Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03091.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0310.pdf 14. – 15.09.2021 Žádost o poskytnutí usnesení Rady MČ Praha 1 a krycích listů k veřejným zakázkám malého rozsahu oddělení vnějších vztahů za roky 2020 a 2021 (proplacené faktury určitým osobám – externistům – k srpnu 2021) Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03101.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0311.pdf 14. – 15.09.2021 Pravidelná uzavírka hřiště ve Vrchlického sadech pro veřejnost každý všední den od 10:00 do 11:15 hod. Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
03111.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0312.pdf 14. – 15.09.2021 Výzva k hledání ubytování pro běloruské novináře a novinářky prchající ze země Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03121.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0313.pdf 14. – 15.09.2021 Toaleta a zázemí pro obsluhu v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 1 Mgr. Amália Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03131.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0314.pdf 14. – 15.09.2021 Dotazy na výši odměny členů/předsedů v jednotlivých komisích/výborech, délku jednotlivých jednání a s návrhem na přizpůsobení odměny délce jednání Mgr. Amália Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03141.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0315.pdf 14. – 15.09.2021 Škola v přírodě v Janově nad Nisou Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03151.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0316.pdf 14. – 15.09.2021 Dotaz, zda má MČ Praha 1 uhrazený členský příspěvek v asociaci Národní síť zdravých měst ČR Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03161.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0317.pdf 14. – 15.09.2021 Solná jeskyně v suterénu mateřské školky v Řásnovce Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
03171.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
0318.pdf 14. – 15.09.2021 Dotazy na využití objektu V Jámě 12 David Skála, člena ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03181.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0319.pdf 14. – 15.09.2021 Dotaz na stav směny pozemků s MHMP ve Vrchlického sadech za Havelské tržiště David Skála, člena ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03191.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0320.pdf 14. – 15.09.2021 Prověřování privatizace bytu v Bolzanově ulici 1604/7, Praha 1, Kontrolním výborem Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ P1
03201.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda Kontrolního výboru ZMČ P1
0321.pdf 14. – 15.09.2021 Webové domény nebytypraha1.cz a filmpraha1.cz Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03211.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0322.pdf 14. – 15.09.2021 Žádost o předložení inventurních a odpisových záznamů, na základě kterých v posledních dvou letech došlo k vyřazení majetku souvisejícího s objekty v Janově nad Nisou a jejich správou a s tlumočením požadavku ze strany PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., člena Rady hl. m. Prahy, o řešení akutní situace hotelu The Mozart Prague, kterému stavební práce v lokalitě Anenského trojúhelníku negativně ovlivňují jejich podnikání Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
03221.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0323.pdf 14. – 15.09.2021 Dotaz, proč zastupitelé na Praze 1 neregistrují páry, obdobně jako oddávají páry, a dotaz, z jakého důvodu MČ Praha 1 platí inzerci v časopise Naše Praha Mgr. Amália Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03231.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
Přehled interpelací - 27. zasedání dne 16.6.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
27. zasedání ZMČ
0278.pdf 16.06.2021 Nepravdivé tvrzení Mgr. Davida Bodečka, člena Zastupitelstva MČ Praha 1, v jeho interpelaci na 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.04.2021 a žádost o nápravu Michal Valenta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02781.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0279.pdf 16.06.2021 Žádost o záchranu Hostince
U Rotundy v ulici Karolíny Světlé, Praha 1
Jana Hauskrechtová, občanka Prahy 7 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02791.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0280.pdf 16.06.2021 Odkládaná privatizace jejich bytu v domě xxxxx, Praha 1 Hana Tesařová, občanka Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02801.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0281.pdf 16.06.2021 Interpelace ve věci dlouhodobě odkládané privatizace jejich bytu v domě xxxxx, Praha 1 PhDr. Hana Jana Hlaváčková, občanka Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02811.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0282.pdf 16.06.2021 Výzva k aktualizaci podmínek filmování na území MČ Praha 1 Ing. Karel Kovařík, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02821.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0283.pdf 16.06.2021 Opětovná interpelace ve věci plateb za umístění zahrádek Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
02831.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
0284.pdf 16.06.2021 Žádost o splátkový kalendář a snížení nájemného Zbyněk Svoboda, občan Prahy 1 a nájemce Hostince U Rotundy Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02841.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0285.pdf 16.06.2021 Záměr prodeje bytové jednotky č. 118/7 v domě xxxxx, Praha 1 a rozšíření nájemní smlouvy Šárka Ullmannová a Martin Ullmann, občané Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02851.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0286.pdf 16.06.2021 Tisk na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 29.01.2019 k prodeji bytové jednotky č. 7 v domě Bolzanova 7, Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ P1
02861.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, člen ZMČ P1
0287.pdf 16.06.2021 Dokončení rozestavěné půdní jednotky na adrese Skořepka 9, Praha 1 Mgr. David Bodeček,

člen ZMČ P1

MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02871.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0288.pdf 16.06.2021 Vyjádření podpory zachování současné podoby Hostince U Rotundy Ing. arch. Tomáš Vích, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02881.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0289.pdf 16.06.2021 Plánované úpravy parčíku v Pařížské Jitka Nazarská, členka ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02891.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0290.pdf 16.06.2021 Udělená výpověď z nájmu nebytového prostoru provozovateli Hostince U Rotundy Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1

Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1

02901A.pdf ODPOVĚĎ A MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02901B.pdf ODPOVĚĎ B Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
0291.pdf 16.06.2021 Projekt „Veřejný prostor Pařížská – Staronová synanoga“ v návaznosti na projekt „Staroměstská brána“ Valerie Clare Talacková, MA, členka ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02911.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0292.pdf 16.06.2021 Vyplacená částka za likvidaci holubího exkrementu, opravy střechy a hlášení škodní události (protečení střechy) v domě Senovážné náměstí 17 v roce 2019 a 2020 Vladimír Mařík, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta
MČ Praha 1
02921.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0293.pdf 16.06.2021 Novostavba obchodního domu Brand Store na náměstí Miloše Formana před hotelem InterContinental, tzv. „Staroměstská brána“ Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02931.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0294.pdf 16.06.2021 Diskuse nad úpravami platných podmínek pro tzv. „startovací“ byty pro mladé a projektem pronájmu obecních bytů občanům Prahy 1 bydlících v nájmech u soukromníků, kteří je vystěhovávají Mgr. David Bodeček, člen ZMČ P1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02941.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0295.pdf 16.06.2021 Sněmovní tisk č. 374 ke změně zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který by pomohl řešit parkování na chodníku a je pro Prahu 1 a její problém s koloběžkami naprosto zásadní David Skála, člena ZMČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02951.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0296.pdf 16.06.2021 Dotaz, jak probíhá jednání Kontrolního výboru ohledně řešení škody vzniklé stavebními pracemi souvisejícími se zbudováním nepovolené stavby parkovacího stání pro vůz SDH Praha 1 Mgr. Pavel Nazarský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, předseda kontrolního výboru ZMČ P1
02961.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda kontrolního výboru ZMČ P1
0297.pdf 16.06.2021 Nakládání domu na rohu ulic Štěpánská a V Jámě, ve kterém je umístěna Galerie 1 Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02971.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0298.pdf 16.06.2021 Koaliční smlouva ODS, My, co tady žijeme, ANO a TOP 09 a dále dotaz, kdy bude zahájeno výběrového řízení na ředitele/ředitelky Nemocnice Na Františku (současný ředitel je pověřen zastupováním) Mgr. David Bodeček, člen ZMČ P1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02981.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0299.pdf 16.06.2021 Žádost o revizi nájemného a zachování Hostince U Rotundy, na který lze nahlížet jako na součást občanské vybavenosti MČ Praha 1 David Skála, člena ZMČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02991.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0300.pdf 16.06.2021 Nesouhlasné vyjádření k plánovaným projektům Parčík se sochou Mojžíše v Pařížské ulici, park na Františku a Dětské hřiště Za Haštalem Tomáš Bajusz, občan Prahy 1 a předseda spolku Občané Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
03001.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0301.pdf 16.06.2021 Únik azbestových vláken do okolí při rekonstrukci hotelu InterContinental Tomáš Bajusz, občan Prahy 1 a předseda spolku Občané Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
03011.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0302.pdf 16.06.2021 Převod soukromých webových domén na MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen ZMČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
03021.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
Přehled interpelací - 26. zasedání dne 18.5.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
26. zasedání ZMČ
0261.pdf 18.05.2021 Vyjádření k poradenství ohledně plánovaného prodeje (převodu) vlastnictví nebytových jednotek v roce 2017 Michal Valenta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02611.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0262.pdf 18.05.2021 Úmysly MČ Praha 1 s pláckem ve Pštrossově ulici Mgr. Zdeňka Kulišová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02621.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0263.pdf 18.05.2021 Zamýšlené obnovení pomníku rakouského maršála Radeckého Mgr. Zdeněk Zacpal, občan Prahy 10 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02631.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0264.pdf 18.05.2021 Dlouhodobý nedostatek veřejně přístupných bezbariérových toalet na území MČ Praha 1 Ema Rónová, občanka Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1

02641A.pdf ODPOVĚĎ A Richard Bureš, člen Rady MČ Praha 1
02641B.pdf ODPOVĚĎ B Ing. Michal Caban, člen Rady MČ Praha 1
0265.pdf 18.05.2021 Průchod (pasáž) „Opatovická – Spálená“ Ing. Karel Kovařík, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02651.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen Rady MČ Praha 1
0266.pdf 18.05.2021 Nabídka na zřízení společné pracovní skupiny za účelem vyhodnocení situace a ověření návrhu možného řešení v návaznosti na MHMP avizované prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství po 31.05.2021 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02661.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0267.pdf 18.05.2021 Žádost o poskytnutí informací k nebytovému prostoru v domě 28. října 7, Praha 1 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 a místopředseda Hospodářské komory Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02671.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0268.pdf 18.05.2021 Redakční rada Měsíčníku JEDNA a všech osob, které zajišťují redakční práce tohoto časopisu, dále dotazy na noviny s názvem „Naše Praha – centrum“ a žádost o detailní položkový seznam s obsahem inzerce společnosti Strategic Consulting, s.r.o. a úhrady paušální měsíční částky společnosti Pražský Patriot, s.r.o. Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02681.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0269.pdf 18.05.2021 Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 a žádost o poskytnutí odpovědi pana starosty ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi na jeho výtku Stavebnímu úřadu MČ Praha 1 Jitka Nazarská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha
02691.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha
0270.pdf 18.05.2021 Doména https: //nebytypraha1.cz Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02701.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0271.pdf 18.05.2021 Reklama MČ Praha 1 v novinách Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva
MČ Praha 1
Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02711.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0272.pdf 18.05.2021 Stanovisko MČ Praha 1 a stavu projektu navazujícího na rekonstrukci Dvořákova nábřeží – výstavba podzemních garáží David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

02721A.pdf ODPOVĚĎ A Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02721B.pdf ODPOVĚĎ B Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0273.pdf 18.05.2021 Otevírací doba Zahrady v Jirchářích Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

02731A.pdf ODPOVĚĎ A Mgr. Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1
02731B.pdf ODPOVĚĎ B Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0274.pdf 18.05.2021 Nový hotel, který má vzniknout v budově tzv. Vilímkova nakladatelství na rohu ulic Opatovická a Černá, k. ú. Nové Město, Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Richard Bureš, člen RMČ Praha 1

02741A.pdf ODPOVĚĎ A Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0275.pdf 18.05.2021 Chystané participační projekty MČ Praha 1 a akce v roce 2021/2022 Mgr. Pavel Nazarský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta
MČ Praha 1
02751.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0276.pdf 18.05.2021 Přehodnocení provozních poplatků spojených s uskutečněním svateb na území MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta
MČ Praha 1
02761.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0277.pdf 18.05.2021 Kácení stromů ve Vrchlického sadech, u levého břehu Čertovky a v Jelením příkopu Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1

02771.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1

Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1

Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1

Přehled interpelací - 25. zasedání dne 13.4.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
25. zasedání ZMČ
0241.pdf 13.04.2021 Problematika protipovodňové ochrany Prahy 1 (upozornění na aktuální zjištění plynoucí z účasti Jednotky SDH Praha 1 na cvičení VODA 2019) Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1, zástupce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02411.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0242.pdf 13.04.2021 Ochrana rezidentů před hlukem Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02421.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0243.pdf 13.04.2021 Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě na
Palác Žofín
Michal Valenta, občan Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02431.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0244.pdf 13.04.2021 Oprava střechy kvůli přívalovému dešti domu Senovážné náměstí 17, Praha 1 v srpnu 2019 Michal Valenta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02441.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0245.pdf 13.04.2021 Stavba „Staroměstská brána“ na ploše u hotelu Intercotinental – náměstí Miloše Formana a žádost o předložení všech samosprávných usnesení a stanovisek k této stavbě ze strany MČ Praha 1 RNDr. Jana Příhodová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02451.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0246.pdf 13.04.2021 Dotazy na činnost jako předsedkyně Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života Ing. Petr Městecký, občan Prahy 1, Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
02461.pdf ODPOVĚĎ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
0247.pdf 13.04.2021 Problematická stavba na domě Divadelní 1088/22, Praha 1 Mgr. Jana Kratochvílová, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02471.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0248.pdf 13.04.2021 Žádost o řešení tristní situace restaurace „Crazy Cow“ versus jejich obytná jednotka, jakožto starousedlíků Štěpán Kuchta, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02481.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0249.pdf 13.04.2021 Žádost o učinění kroků k navrácení částky v celkové výši 513.600 Kč za vyplacené objednávky za poradenské a konzultační služby a dále žádost o sdělení, komu bylo poskytnuto splnění zadání z objednávky ze dne 9.2.2017 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02491.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0250.pdf 13.04.2021 Kultivace a oživení památkové rezervace Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
02501.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0251.pdf 13.04.2021 Dotazy týkající se tzv. Vilímkova nakladatelství na rohu ulic Opatovická a Černá, k. ú. Nové Město, Praha 1 a tzv. druhé plavební komory na Vltavě Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02511.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0252.pdf 13.04.2021 Dotazy týkající se přerušeného bodu „Přehodnocení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Půdní vestavba – MŠ Řásnovka“, který byl na zasedání zastupitelstva dne 13.04.2021 vyřazen z Programu Mgr. Pavel Nazarský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02521.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0253.pdf 13.04.2021 Poskytování ubytovacích služeb v prostorech k tomu neurčených, tedy v bytech Jitka Nazarská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
02531.pdf ODPOVĚĎ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
0254.pdf 13.04.2021 Projekt u Smetanova nábřeží, a to záměr výstavby mol u Novotného lávky Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Filip Kračman, předseda KOÚR RMČ Praha 1 ve spolupráci s Ing. Petrem Hejmou, starostou MČ Praha 1
02541.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Filip Kračman, předseda KOÚR RMČ Praha 1
0255.pdf 13.04.2021 Žádost Magistrátu hl. m. Prahy o zaslání stanoviska MČ Praha 1 k prodeji části pozemku parcely č. 1022, k. ú. Staré Město, ve vlastnictví hl. m. Prahy. Valerie Clare Talacková, MA, členka Zastupitelstva
MČ Praha 1
Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 ve spolupráci s Mgr. Filipem Kračmanem, předsedou KOÚR RMČ Praha 1
02551.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0256.pdf 13.04.2021 Denní centrum Naděje v ulici
U Bulhara
Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva
MČ Praha 1
Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
02561.pdf ODPOVĚĎ Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1
0257.pdf 13.04.2021 Stížnost občana Praha 1 na dlouhodobé rušení nočního klidu v domě Dušní 928/1 z prostor, ve kterém provozuje sdílené kanceláře společnost Opero, s.r.o. a žádost o přijetí opatření směrem k Městské policii hl. m. Prahy, aby byl dodržován noční klid na území Prahy 1 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02571.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0258.pdf 13.04.2021 Kultivace a oživení památkové rezervace v případě zastavění části náměstí Miloše Formana třípatrovou novostavbou obchodních prostor s názvem Brand store a Revitalizace tzv. Anenského trojúhelníku a záměru pokácení javoru Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1 a Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
02581A.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
02581B.pdf ODPOVĚĎ B Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ Praha 1
0259.pdf 13.04.2021 Javor stříbrný na tzv. Anenském trojúhelníku Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva
MČ Praha 1
Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02591.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0260.pdf 13.04.2021 Projekt lávek a mola u řeky Vltavy u Novotného lávky Martin Kotas, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1 a Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02601.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
Přehled interpelací - 22. zasedání dne 9.2.2021
Soubor ke stažení Datum Předmět Dotazu / interpelace Interpelující Interpelovaný
22. zasedání ZMČ
0215.pdf 09.02.2021 Poděkování MUDr. Pavlu Jiráskovi, z interního oddělení Nemocnice Na Františku, za poskytnutou péči Ing. František Valenta, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02151.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0216.pdf 09.02.2021 Velmi špatný stav domu xxxx, xxx, který je kulturní památkou „Měšťanský dům Zlatá skála“ a „Dům u Panny Marie na Zlaté skále“ Bc. Nikol Švecová, DiS, občanka Prahy 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02161.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
0217.pdf 09.02.2021 Participační projekt o „Rybářském domečku“ na Kampě Barbara Šabachová, občanka Prahy 1 a ředitelka Komunitního centra Kampa Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
02171.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0218.pdf 09.02.2021 Zveřejněný záměr na provozovatele Michnova letohrádku, tzv. Rybářského domečku na Kampě Ferdinand Hrdlička, občan Prahy 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
02181.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0219.pdf 09.02.2021 Záměr Rady MČ Praha 1 na pronájem Michnova letohrádku, tzv. Rybářského domečku na Kampě Patrick Scherer, občan Prahy 1 a člen výboru spolku KampParta Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
02191.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0220.pdf 09.02.2021 Dotazy na nelegální stavební činnosti v sousedství domu Revoluční 28 v letech 2013 a 2018, žádost o zrušení základny JSDH Prahy 1, která sídlí v prostorách jejich bytového domu Tomáš Mandous, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02201.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0221.pdf 09.02.2021 Pomoc podnikatelům a živnostníkům, kteří mají provozovnu mimo nebytové prostory v majetku MČ Praha 1 Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
02211.pdf ODPOVĚĎ Ing. Karel Grabein Procházka, člen RMČ Praha 1
0222.pdf 09.02.2021 Opakovaná žádost o řešení její situace a nesouhlas se závěry dopisu starosty ze dne 24.08.2020 Božena Harmáčková, občanka Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02221.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0223.pdf 09.02.2021 Žádost o řešení odměn členům Jednotky za aktivitu a dezinfekci a dekontaminaci zasažených prostor v mimopracovní době po celou dobu pandemie Covid-19 Ing. Vladimír Krištof, občan Prahy 1 a starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02231.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0224.pdf 09.02.2021 Obnova pomníku maršála Radeckého Ing. arch. Jan E. Bárta, předseda spolku Radecký Praha, občan Prahy 5 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02241.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0225.pdf 09.02.2021 Záchrana památného platanu v Klimentské ulici a záboru zahrady MŠ Revoluční, která má být využita jako staveniště novostavby Tomáš Mandous, občan Prahy 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02251.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0226.pdf 09.02.2021 Dotaz, kdy bude možné přestěhovat Jednotku sboru dobrovolných hasičů Prahy 1 z domu Revoluční 28 do jiné lokality Ing. Filip Dvořák, občan Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02261.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0227.pdf 09.02.2021 Územní řízení projektu Staroměstská brána Tomáš Bajusz, občan Prahy 1 a předseda spolku Občané Prahy 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02271.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0228.pdf 09.02.2021 Záměr zápůjčky objektu tzv. Rybářského domečku na Kampě skautskému institutu Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1, v zastoupení za CS production, s.r.o. a celého realizační týmu Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
02281.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0229.pdf 09.02.2021 Dotazy týkající se měření v oblasti tranzitní dopravy Mgr. Petr Kučera, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02291.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0230.pdf 09.02.2021 Dotaz na počet zaměstnanců nakažených Covid-19 k datu dnešního Zastupitelstva MČ Praha 1, dotaz na celkový počet nakažených a žádost o vybavení zaměstnanců notebooky a zadání příkazu nesdílet kanceláře Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1 ve spolupráci s Ing. Petrem Hejmou, starostou MČ Praha 1
02301.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0231.pdf 09.02.2021 Žádost o vysvětlení 4 proplacených objednávek v celkové výši 353.600 Kč za poradenskou a konzultační činnost od 1.7. do 30.11.2017 pro MČ Praha 1, poradenskou službu v oblasti optimalizace příjmů a výdajů MČ Praha 1 od 1.12. do 23.2.2018, od 1.3. do 31.05.2018 a za období červen, srpen a září 2018 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02311.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0232.pdf 09.02.2021 Dotazy na řešení stížnosti zaměstnance Úřadu MČ Praha 1 na chování své nadřízené, a zda se pan starosta zapojil do řešení této stížnosti Jitka Nazarská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1 a Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
02321.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0233.pdf 09.02.2021 Omezení zbytné motorové dopravy v centru Prahy Mgr. et Mgr. Vladan Brož, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02331.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0234.pdf 09.02.2021 Žádost o informace ohledně umístění dopravně bezpečnostních sloupků na Starém Městě David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02341.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0235.pdf 09.02.2021 Žádost o zdůvodnění neplnění úkolů ze Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Pavel Čižinský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
02351.pdf ODPOVĚĎ Ing. Petr Hejma, starosta MČ Praha 1
0236.pdf 09.02.2021 Žádost o přístup na Extranet k materiálům Kontrolního výboru a materiálům Výboru proti vylidňování centra a pro podporu komunitního života všem členům Zastupitelstva, kteří o tento přístup projeví zájem Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. David Bodeček,

předseda kontrolního výboru ZMČ P1

a Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1

02361.pdf ODPOVĚĎ Mgr. David Bodeček, předseda kontrolního výboru ZMČ P1
02361.pdf ODPOVĚĎ Bronislava Sitár Baboráková, DiS., předsedkyně VPVC ZMČ P1
0237.pdf 09.02.2021 Žádost o poskytnutí výtky vedoucí Odboru živnostenského, která byla, dle vyjádření na interpelaci paní Jitky Nazarské, udělena Mgr. Pavel Nazarský, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
02371.pdf ODPOVĚĎ Mgr. Ing. František Dvořák, tajemník ÚMČ Praha 1
0238.pdf 09.02.2021 Dotaz k pronájmu tzv. Rybářského domečku na Kampě David Skála, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
02381.pdf ODPOVĚĎ Ing. Michal Caban, člen RMČ Praha 1
0239.pdf 09.02.2021 Řešení úpravy chodníku na rohu Masné a Dlouhé ulice Mgr. Amálie Počarovská, členka Zastupitelstva MČ Praha 1 Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
02391.pdf ODPOVĚĎ Richard Bureš, člen RMČ Praha 1
0240.pdf 09.02.2021 Neposkytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci kupní smlouvy k nebytovým jednotkám na adrese Pařížská 28, Praha 1 Mgr. David Bodeček, člen Zastupitelstva MČ Praha 1 MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1
02401.pdf ODPOVĚĎ MUDr. Jan Votoček, člen RMČ Praha 1