Grantová a dotační řízení 2008 – 2021

Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury II. kolo pro rok 2022
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0753 ze dne 14. 6. 2022 – PDF
 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2022 II. kolo schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0411 ze dne 5. 4. 2022 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury II. kolo pro rok 2022 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury II. kolo pro rok 2022 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Výsledky dotačních řízení pro rok 2022
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0753 ze dne 14. 6. 2022 – PDF
 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2022 II. kolo schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ22_0354 ze dne 15. 3. 2022 – PDF
 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2022 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ22_0355 ze dne 15. 3. 2022 – PDF
 • Dotace v oblasti ochrany kulturního dědictví pro rok 2022 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR22_0192 ze dne 22. 2. 2022 – PDF
 • Dotace v oblasti spolkové činnosti pro rok 2022 schválené RMČ Praha 1 – PDF
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2022

Důrazně upozorňujeme na bod 21. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně dvě žádosti o dotaci.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1146 ze dne 5. 10. 2021 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2022 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2022 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022

Důrazně upozorňujeme na bod 19. odstavce IV. „Hlavní zásady udělení dotace“ platných Zásad dotačního programu, které se týkají povinnosti vést účetní závěrky ve Sbírce listin. Žadateli, který tuto zákonnou povinnost neplní, bude zamítnuta žádost o dotaci z formálních důvodů.

Jeden subjekt může podat maximálně jednu žádost o dotaci.

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1145 ze dne 5. 10. 2021 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022 – PDF
 • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2022 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR21_1287 ze dne 2. 11. 2021 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022 – DOC
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022 – DOC
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022 – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2022 – DOC
Výsledky dotačních řízení pro rok 2021
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR21_0238 ze dne 13. 4. 2021 – PDF
 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2021 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR21_0216 ze dne 9. 2. 2021 – PDF
 • Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2021 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR21_0235 ze dne 13. 4. 2021 – PDF
 • Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1179 ze dne 13. 10. 2020 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2021 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2021 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1178 ze dne 13. 10. 2020 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021 – PDF
 • Zásady dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021 – PDF
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_1180 ze dne 13. 10. 2020 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021 – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení
 • Návrh přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu z důvodu UV č. 199 ze dne 12. 3. 2020“ – XLS
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20_0770 ze dne 21. 7. 2020 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2020 z důvodu UV č. 199 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2020 z důvodu UV č. 199 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020 z důvodu UV č. 199 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020 z důvodu UV č. 199 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020 z důvodu UV č. 199 – FO – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci v oblasti kultury pro rok 2020 z důvodu UV č. 199 – PO – DOC
Výsledky dotačního řízení pro rok 2020
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR20_0132 ze dne 10. 03. 2020 – PDF
 • Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2020 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR20_0140 ze dne 19. 05. 2020 – PDF
 • Dotace na ochranu kulturního dědictví 2020 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UR20_0142 ze dne 19. 05. 2020 – PDF
 • Dotace v oblasti kultury 2020 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1207 ze dne 16. 12. 2019 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2020 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2020 – PDF
 • Dotace kultura 2020 – potvrzení o podání žádosti – DOC
 • Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotace v oblasti kultury MČ Praha 1 – DOC
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1144 ze dne 03. 12. 2019 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2020 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2020 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2020 – PO – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci v oblasti spolků pro rok 2020 – PO – DOC
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_1145 ze dne 03. 12. 2019 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020 – DOC
 • Závěrečná zpráva o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020 – DOC
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2019 schválené ZMČ Praha 1 – XLS
 • Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2019 schválené ZMČ Praha 1 – XLS
 • Dotace na ochranu kulturního dědictví 2018 schválené ZMČ Praha 1 – XLS
Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1376 ze dne 4. 12. 2018 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019 – PDF
 • Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 – FO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 – PO – DOC
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1377 ze dne 04. 12. 2018 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2019 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2019 – PO – DOC
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1378 ze dne 04. 12. 2018 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019 – DOC
 • Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019 – DOC
Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

Úspěšní žadatelé o dotaci na spolkovou činnost a ochranu kulturního dědictví budou elektronicky vyzváni k podpisu Smlouvy o přidělení finančních prostředků v průběhu měsíce května. Úspěšní žadatelé o dotaci v oblasti kultury budou elektronicky vyzváni k podpisu Smlouvy o přidělení finančních prostředků v průběhu měsíce června.

V souladu s § 10a) odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., sdělujeme všem neúspěšným žadatelům o dotaci v rámci dotačního řízení MČ Praha 1 pro rok 2018 v oblasti kultury, na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti a na ochranu kulturního dědictví, že nebylo vyhověno jejich žádosti z důvodu nesplnění hlavních, případně doporučujících kritérií daných ve vyhlášení příslušného dotačního programu.

 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2018 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2018 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace na ochranu kulturního dědictví 2018 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
Dotace v oblasti kultury pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1278 ze dne 28. 11. 2017 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2018 – PDF
 • Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2018 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2018 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2018 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2018 – FO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2018 – PO – DOC
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1280 ze dne 28. 11. 2017 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2018 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2018 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2018 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2018 – PO – DOC
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1279 ze dne 28. 11. 2017 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – DOC
 • Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018 – DOC
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017

Úspěšní žadatelé o dotaci v oblasti kultury budou elektronicky vyzváni k podpisu Smlouvy o přidělení finančních prostředků na přelomu května/června t.r.

V souladu s § 10a) odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., sdělujeme všem neúspěšným žadatelům o dotaci v rámci dotačního řízení MČ Praha 1 pro rok 2017 v oblasti kultury, na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti a na ochranu kulturního dědictví, že nebylo vyhověno jejich žádosti z důvodu nesplnění hlavních, případně doporučujících kritérií daných ve vyhlášení příslušného dotačního programu.

 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2017 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2017 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace na ochranu kulturního dědictví 2017 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
Dotace v oblasti kultury pro rok 2017
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1334 ze dne 29. 11. 2016 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2017 – PDF
 • Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2017 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2017 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2017 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2017 – FO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2017 – PO – DOC
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1336 ze dne 29. 11. 2016 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2017 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2017 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2017 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2017 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2017 – FO – DOC
 • Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2017 – PO – DOC
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1335 ze dne 29. 11. 2016 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017 – DOC
 • Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017 – DOC
Výsledky dotačního řízení pro rok 2016

V souladu s § 10a) odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., sdělujeme všem neúspěšným žadatelům o dotaci v rámci dotačního řízení MČ Praha 1 pro rok 2016 v oblasti kultury a na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, že nebylo vyhověno jejich žádosti z důvodu nesplnění hlavních, případně doporučujících kritérií daných ve vyhlášení příslušného dotačního programu

 • Dotace v oblasti kultury pro rok 2016 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2016 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
 • Dotace na ochranu kulturního dědictví 2016 schválené ZMČ Praha 1 – PDF
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_1505 ze dne 1. 12. 2015 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2016 – PDF
 • Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2016 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2016 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2016 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2016 – FO – DOC
 • Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2016 – PO – DOC
Dotace v oblasti kultury pro rok 2016
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_1504 ze dne 1. 12. 2015 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2016 – PDF
 • Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2016 – PDF
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2016 – FO – DOC
 • Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2016 – PO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2016 – FO – DOC
 • Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2016 – PO – DOC
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016
 • Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR15_1503 ze dne 1. 12. 2015 – PDF
 • Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016 – PDF
 • Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016 – PDF
 • Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016 – DOC
 • Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016 – DOC
Výsledky grantového řízení pro rok 2015
 • Granty spolky 2015 – přidělení finančních prostředků ZMČ P1 – PDF
 • Granty kultura 2015 – přidělení finančních prostředků ZMČ P1 – PDF
 • Granty OKD 2015 – přidělení finančních prostředků ZMČ P1 – PDF
Granty v oblasti kultury pro rok 2015

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 20. února 2015 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2015 – DOC
 • Zásady grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2015 – DOC
 • Čestná prohlášení k žádosti o grant – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2015 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2015 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2015 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2015 – PO – DOC
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2015

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 20. února 2015 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2015 – DOC
 • Zásady grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2015 – DOC
 • Čestná prohlášení k žádosti o grant – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2015 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2015 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2015 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2015 – PO – DOC
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 20. března 2015 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015 – DOC
 • Zásady grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015 – DOC
 • Čestná prohlášení k žádosti o grant – DOC
 • Žádost o grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015 – DOC
 • Vyhodnocení grantu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015 – DOC
Výsledky grantového řízení pro rok 2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 20. března 2015 do 12 hod.

 • Granty v oblasti Ochrany kulturního dědictví pro rok 2014 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci grantů v oblasti Ochrany kulturního dědictví pro rok 2014 – PDF
 • Granty v oblasti kultury pro rok 2014 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci Grantů v oblasti kultury pro rok 2014 – PDF
 • Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014 – PDF
 • Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014 – PDF
Granty v oblasti kultury pro rok 2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 7. února 2014 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2014 – DOC
 • Zásady grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2014 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2014 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2014 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2014 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2014 – PO – DOC
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 7. února 2014 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2014 – DOC
 • Zásady grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2014 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2014 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2014 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2014 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2014 – PO – DOC
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 7. března 2014 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014 – DOC
 • Zásady grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014 – DOC
 • Vyhodnocení grantu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014 – DOC
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 20. března 2015 do 12 hod.

Výsledky – Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – II. kolo

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 20. března 2015 do 12 hod.

Úspěšní uchazeči o grant na ochranu kulturního dědictví (II. kolo) budou do 18.7. 2013 vyzváni elektronicky k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku (v e-mailu naleznete informace od kdy je možné smlouvu podepsat, kde je možné smlouvu podepsat, co je potřeba k podpisu smlouvy).

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci Grantů OKD 2013 – II. kolo – PDF
 • Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – II. kolo – PDF
II.kolo grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013

Rada městské části Praha 1 vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení na poskytnutí

„Grantů na ochranu kulturního dědictví v roce 2013“

Předmět projektů:

Grant MČ P1 je zaměřen na podporu obnovy drobných architektonických prvků viditelných pro veřejnost, jako jsou např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, studny, pítka, sochařská výzdoba fasád a společných prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky, atp.

Žadatelé mohou být:

Vlastníci (fyzické a právnické osoby), majitelé domů na území Pražské památkové rezervace Prahy 1.

Maximální částka na podporu jednoho projektu je: 100.000 Kč.

Přihlášky s veškerými požadovanými podklady opatřené razítkem a podpisem vedoucího organizace nebo podpisem a plnou adresou soukromé osoby, v zalepené obálce s adresou žadatele výrazně označené „Granty na ochranu kulturního dědictví 2013“ se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1, a to nejpozději do: 24. května 2013 do 12 hod.

 • Vyhlášení II.kola grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
 • Zásady grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
 • Vyhodnocení grantu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
 • Usnesení RMČ ze dne 26.3.2013 o vyhlášení II.kola grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – PDF
Výsledky grantového řízení pro rok 2013

Úspěšní uchazeči o grant na ochranu kulturního dědictví (I. kolo) budou do 16.5. 2013 vyzváni elektronicky k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku (v e-mailu naleznete informace od kdy je možné smlouvu podepsat, kde je možné smlouvu podepsat, co je potřeba k podpisu smlouvy).

Úspěšní uchazeči o grant v oblasti kultury a spolků budou do 12.4. 2013 vyzváni elektronicky k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku (v e-mailu naleznete informace od kdy je možné smlouvu podepsat, kde je možné smlouvu podepsat, co je potřeba k podpisu smlouvy).

 • Usnesení Rady MČ Praha 1 o přidělení finančních prostředků v rámci Grantů OKD 2013 – I. kolo – PDF
 • Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – I. kolo – PDF
 • Granty v oblasti kultury pro rok 2013 – PDF
 • Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2013 – PDF
Granty v oblasti kultury pro rok 2013

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 15.2. 2013 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2013 – DOC
 • Zásady grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2013 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2013 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2013 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2013 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2013 – PO – DOC
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2013

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 15.2. 2013 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2013 – DOC
 • Zásady grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2013 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2013 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2013 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2013 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2013 – PO – DOC
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 15.3. 2013 do 12 hod.

 • Vyhlášení grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
 • Zásady grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
 • Vyhodnocení grantu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – DOC
Výsledky grantového řízení 2012

Úspěšní uchazeči o grant na ochranu kulturního dědictví budou do 29.6. 2012 vyzváni elektronicky k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku (v e-mailu naleznete informace od kdy je možné smlouvu podepsat, kde je možné smlouvu podepsat, co je potřeba k podpisu smlouvy).

Úspěšní uchazeči o grant v oblasti kultury a spolků byli do 18.5. 2012 vyzváni elektronicky k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku (v e-mailu naleznete informace od kdy je možné smlouvu podepsat, kde je možné smlouvu podepsat, co je potřeba k podpisu smlouvy).

 • Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012 – XLS
 • Granty v oblasti kultury pro rok 2012 – XLS
 • Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2012 – XLS
Granty v oblasti kultury pro rok 2012

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 10.2. 2012
Termín veřejné hromadné konzultace: 24.1. 2012 16-18 hod pasáž Úřadu MČ Praha 1

 • Vyhlášení grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2012 – DOC
 • Zásady grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2012 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2012 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2012 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2012 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2012 – PO – DOC
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2012

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 8.2. 2012
Termín veřejné hromadné konzultace: 24.1. 2012 16-18 hod pasáž Úřadu MČ Praha 1

 • Vyhlášení grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2012 – DOC
 • Zásady grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2012 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2012 – FO – DOC
 • Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2012 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2012 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2012 – PO – DOC
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 23.3. 2012
Termín veřejné hromadné konzultace: 15.2. 2012 16-18 hod zasedací místnost odd. kultury, Vodičkova 9

 • Vyhlášení grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012 – DOC
 • Zásady grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012 – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Žádost o grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012 – DOC
 • Vyhodnocení grantu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012 – DOC
Spolupořadatelství – Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2012

Termíny zasedání komise kultury k projednávání žádostí v II. pololetí roku 2012: 04.09., 23.10., 04.12.

 • Zásady pro spolupořadatelství 2012 – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2012 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2012 – PO – DOC
 • Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu – de minimis – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2012 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2012 – PO – DOC
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2012

Soutěž pro mladé umělce do 35 let

Výsledky soutěže:

A. kategorie literárně-dramatické umění:

 1. místo – Lukáš Jůza
 2. místo – Jakub Krejča
 3. místo – Eugen Liška

B. kategorie výtvarné a užité umění v amatérské kategorii:

 1. místo – nebylo neuděleno
 2. místo – Miroslava Holá
 3. místo – Kristina Kvapilová

C. kategorie výtvarné a užité umění v profesionální kategorii:

 1. místo – Martin Vavrys
 2. místo – Lucie Jindrák Skřivánková
 3. místo – MgA. Jan Vajda

D. kategorie hudba:

 1. místo – Jan Špaček
 2. místo – Matouš Petrus
 3. místo – Jan Dušek

E. kategorie fotografie a video:

 1. místo – Ivana Kučerová
 2. místo – Michaela Klakurková
 3. místo – Hana Brožková

Veškeré informace o soutěži na www.praha1.cz v sekci „Kultura“ nebo oddělení kultury ÚMČ P1, martina.pechova@praha1.cz, tel.: 221 097 212.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne dne 6.12. 2012 od 19 hod. v Galerii v Malostranské besedě, Malostranské náměstí 21/35, 110 00 Praha 1. Na toto setkání budou pozváni všichni úspěšní účastníci soutěže, včetně odborné poroty. Všem účastníkům Soutěže děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Zásady, přihláška, obecné informace

Rada MČ Praha 1 schválila svým usnesením č. UR12_0688 z 15.5. 2012 vyhlášení Soutěže pro mladé umělce do 35-ti let pro rok 2012.

Uzávěrka přihlášek: 12. září 2012.

Přihlášky se přijímají pouze osobně v odd. kultury ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 (hlavní budova), č. dveří 614, Mgr. Martina Pechová, Dis., v úřední dny PO a ST 9-12 a 13-18 hod.

Podání poštou není možné.

Čtěte prosím bedlivě koncept a zásady soutěže.

 • Vyhlášení Soutěže pro mladé umělce pro rok 2012 – DOC
 • Koncept Soutěže pro mladé umělce pro rok 2012 – DOC
 • Zásady Soutěže pro mladé umělce pro rok 2012 – DOC
 • PŘIHLÁŠKA do Soutěže pro mladé umělce pro rok 2012 – DOC
Výsledky grantového řízení 2011

Úspěšní žadatelé o grant budou vyzváni k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku do 23.6. 2011.

 • Grantové řízení pro oblast kultury 2011 – XLS
 • Grantové řízení na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2011 – XLS
 • Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2011 – XLS
Výsledky grantového řízení 2011

Úspěšní žadatelé o grant budou vyzváni k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku do 23.6. 2011.

 • Grantové řízení pro oblast kultury 2011 – XLS
 • Grantové řízení na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2011 – XLS
 • Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2011 – XLS
Granty pro oblast kultury – 2011

Termín vyhlášení: 7.2. 2011

Termín ukončení příjmu žádostí: 4.3. 2011 do 12 hod.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

– žádosti lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
– termíny veřejné konzultace: 24.2. 10:00–12:00 a 13:00–15:00 hod ve školícím středisku VIA – Újezd 26;
– zalepené obálky musí být výrazně označeny (viz podmínka vyhlášení grantu);
– jednotlivé žádosti musí být vč. formuláře kompletně sešity, slepeny a posloupně očíslovány všechny listy žádosti;
– podává se jeden originál + jedna identická kopie žádosti (oboje v jedné zalepené obálce);

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

 • Vyhlášení grantu kultura 2011 – DOC
 • Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti kultury 2011 – DOC
 • Žádost o grant kultura 2011 – FO – DOC
 • Žádost o grant kultura 2011 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu kultura 2011 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu kultura 2011 – PO – DOC
Grantové řízení na rozvoj občanské společnosti a spolkové činosti – 2011

Termín vyhlášení: 7.2. 2011

Termín ukončení příjmu žádostí: 4.3. 2011 do 12 hod.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

– žádosti lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
– termíny veřejné konzultace: 24.2. 10:00–12:00 a 13:00–15:00 hod ve školícím středisku VIA – Újezd 26;
– zalepené obálky musí být výrazně označeny (viz podmínka vyhlášení grantu);
– jednotlivé žádosti musí být vč. formuláře kompletně sešity, slepeny a posloupně očíslovány všechny listy žádosti;
– podává se jeden originál + jedna identická kopie žádosti (oboje v jedné zalepené obálce);

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

 • Vyhlášení grantů pro oblast spolků 2011 – DOC
 • Zásady pro poskytnutí grantů v oblasti spolků 2011 – DOC
 • Žádost o grant spolky 2011 – FO – DOC
 • Žádost o grant spolky 2011 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu spolky 2011 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu spolky 2011 – PO – DOC
Granty na ochranu kulturního dědictví – 2011

Termín vyhlášení: 7.2. 2011

Termín ukončení příjmu žádostí: 25.3. 2011 do 12 hod.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

– žádosti lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
– termíny veřejné konzultace: 24.2. vždy v 10:00–12:00 a 13:00–15:00 hod ve školícím středisku VIA – Újezd 26;
– zalepené obálky musí být výrazně označeny (viz podmínka vyhlášení grantu);
– jednotlivé žádosti musí být vč. formuláře kompletně sešity, slepeny a posloupně očíslovány všechny listy žádosti;
– podává se jeden originál + jedna identická kopie žádosti (oboje v jedné zalepené obálce);

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

 • Vyhlášení grantu OKD 2011 – DOC
 • Zásady pro poskytnutí grantu OKD 2011 – DOC
 • Žádost o grant OKD 2011 – DOC
 • Vyhodnocení grantu OKD 2011 – DOC
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2011

Soutěž pro mladé umělce do 35 let

Výsledky soutěže:

A. kategorie literárně-dramatické umění:

 1. místo – Vanda Gregorová
 2. místo – Lukáš Jůza
 3. místo – Tomáš Tajchner

B. kategorie výtvarné a užité umění v amatérské kategorii:

 1. místo – neuděleno
 2. místo – neuděleno
 3. místo – Tereza Havlíková

C. kategorie výtvarné a užité umění v profesionální kategorii:

 1. místo – Jitka Nesnídalová
 2. místo – Filomena Borecká
 3. místo – Matouš Lipus

D. kategorie hudba:

 1. místo – neuděleno
 2. místo – neuděleno
 3. místo – Jan Mazura

Ocenění pro každou kategorii (o výsledcích rozhodovala odborná porota):

 1. místo – 60.000,- Kč
 2. místo – 40.000,- Kč
 3. místo – 25.000,- Kč

Veškeré informace o soutěži na www.praha1.cz v sekci „Kultura“ nebo oddělení kultury ÚMČ P1, linda.kleckova@praha1.cz, tel.: 221 097 212.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne 21.12. 2011 od 17 hod. v místnosti č. 201, Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1. Na toto setkání budou pozváni všichni účastníci soutěže, včetně odborné poroty. Všem účastníkům Soutěže děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Zásady, přihláška, obecné informace

Rada MČ Praha 1 schválila svým usnesením č. UR11_0848 z 12.7. 2011 vyhlášení Soutěže pro mladé umělce do 35-ti let pro rok 2011.

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2011 do 18 hod.

Přihlášky se přijímají pouze osobně v odd. kultury ÚMČ Praha 1 v úřední dny po a st 9-12 a 13-18 hod.

Čtěte prosím bedlivě koncept a zásady soutěže.

 • Zápis z jednání odborné poroty ze dne 7.12. 2011 – PDF
 • Vyhlášení Soutěže pro mladé umělce do 35-ti let pro rok 2011 – DOC
 • Koncept Soutěže pro mladé umělce do 35-ti let pro rok 2011 – DOC
 • Zásady Soutěže pro mladé umělce do 35-ti let pro rok 2011 – DOC
 • PŘIHLÁŠKA do Soutěže pro mladé umělce do 35-ti let pro rok 2011 – DOC
Výsledky grantového řízení pro rok 2010 – II. kolo
 • Grant na ochranu kulturního dědictví 2010 – II. kolo – úspěšní žadatelé – XLS
 • Grant na ochranu kulturního dědictví 2010 – II. kolo – všichni žadatelé – XLS
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010 – II. kolo

Termín vyhlášení: 14. 5. 2010

Termín ukončení příjmu žádostí: 16. 7. 2010 do 12 hod.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

– žádosti lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
– jsou vyhlášeny termíny veřejných konzultací: 25. 5., 22. 6., vždy v 10:00–12:30 hod ve školícím středisku VIA – Újezd 26;
– zalepené obálky musí být výrazně označeny (viz podmínka vyhlášení grantu);
– jednotlivé žádosti musí být vč. formuláře kompletně sešity, slepeny a posloupně očíslovány všechny listy žádosti;
– podává se jeden originál + jedna identická kopie žádosti (oboje v jedné zalepené obálce);

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010 – II. kolo

Termíny veřejných konzultací k žádostem o grant – školící středisko ÚMČ P1 Via, Újezd 26, Praha 1:
25.5. – 10:00–12:30 hod.
22.6. – 10:00–12:30 hod.

 • Přidělení finančních prostředků – grant OKD 2010 – II. kolo – XLS
 • Vyhlášení výběrového řízení – grant OKD 2010 – II. kolo – DOC
 • Zásady pro grant OKD 2010 – II. kolo – DOC
 • Žádost o grant MČ P1 – OKD 2010 – II. kolo – DOC
 • Vyhodnocení grantu MČ P1 – OKD 2010 – II. kolo – DOC
Výsledky grantového řízení 2010

Úspěšní žadatelé budou vyzváni do 25. 6. 2010 k podpisu Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku.

 • Grant pro oblast kultury 2010 – úspěšní žadatelé – XLS
 • Grant pro oblast kultury 2010 – všichni žadatelé – XLS
 • Grant na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2010 – úspěšní žadatelé – XLS
 • Grant na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2010 – všichni žadatelé – XLS
 • Grant na ochranu kulturního dědictví 2010 – úspěšní žadatelé – XLS
 • Grant na ochranu kulturního dědictví 2010 – všichni žadatelé – XLS
Grant pro oblast kultury 2010

Termíny veřejných konzultací k žádostem o grant – školící středisko ÚMČ P1 Via, Újezd 26, Praha 1:
26.1. – 10:00–12:30, 13:30–16:00 hod.
2.2. – 13:00–15:30 hod.

 • Vyhlášení výběrového řízení – grant kultura 2010 – DOC
 • Zásady pro grant kultura 2010 – DOC
 • Žádost o grant MČ P1 – kultura 2010 – FO – DOC
 • Žádost o grant MČ P1 – kultura 2010 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu MČ P1 – kultura 2010 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu MČ P1 – kultura 2010 – PO – DOC
Grant na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2010

Termíny veřejných konzultací k žádostem o grant – školící středisko ÚMČ P1 Via, Újezd 26, Praha 1:
26.1. – 10:00–12:30, 13:30–16:00 hod.
2.2. – 13:00–15:30 hod.

 • Vyhlášení výběrového řízení – granty spolky 2010 – DOC
 • Zásady pro grant spolky 2010 – DOC
 • Žádost o grant MČ P1 – spolky 2010 – FO – DOC
 • Žádost o grant MČ P1 – spolky 2010 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu MČ P1 – spolky 2010 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu MČ P1 – spolky 2010 – PO – DOC
Grantové řízení 2010 – I. kolo

Termíny veřejných konzultací k žádostem o grant – školící středisko ÚMČ P1 Via, Újezd 26, Praha 1:
11.2. – 10:00–12:30 hod.
18.2. – 13:00–15:30 hod.

 • Vyhlášení výběrového řízení – grant OKD 2010 – DOC
 • Zásady pro grant OKD 2010 – DOC
 • Žádost o grant MČ P1 – OKD 2010 – DOC
 • Vyhodnocení grantu MČ P1 – OKD 2010 – DOC
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010

Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti ke stažení naleznete ZDE

Termín vyhlášení: 11. 1. 2010 – více informací u jednotlivých typů grantů.

Název grantu Termín předložení
žádostí
Max.
částka/projekt
Grant v oblasti kultury v roce 2010 26. 2. 2010 300.000,- Kč
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové
činnosti v roce 2010
26. 2. 2010 200.000,- Kč
Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2010 19. 3. 2010 200.000,- Kč

Grantový systém v oblasti kultury a umění je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů kulturní politiky Městské části Praha 1. MČ P1 podporuje tři typy grantů: kultura, ochrana kulturního dědictví a podpora rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti.

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1. Dále podpořit vlastníky (fyzické a právnické osoby), majitelé domů na území Pražské památkové rezervace v rámci ochrany kulturního dědictví. A v neposlední řadě podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, podpora informovanosti, vzdělávání občanů, osvětových akcí, podpora neziskových organizací zaměřená na volnočasové, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, rozvoj soužití různých subkultur a jejich podpora, jenž slouží k vyžití občanům Městské části Praha 1.

Grantový systém MČ P1 je opřen o zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v rámci samostatné působnosti města stanovuje podle § 16 péči v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů – mj. celkového kulturního rozvoje. Současně se i opírá o zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, který v § 2 definuje veřejné kulturní služby, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.  Grantový systém se opírá též o zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení);  zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dále o zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti naleznete na:
a) www.praha1.cz – sekce „Kultura“ ZDE nebo sekce „Dotace a granty“ ZDE
b) Informační středisko Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
c) Odbor školství a kultury – oddělení kultury – Vodičkova 9, 115 68, Praha 1

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

Termíny veřejných konzultací k žádostem o grant:

školící středisko ÚMČ P1 Via, Újezd 26, Praha 1

spolky, kultura:
26.1. – 10:00–12:30, 13:30–16:00 hod.,
2.2. – 13:00–15:30 hod.

ochrana kult. dědictví:
11.2. – 10:00–12:30 hod.,
18.2. – 13:00–15:30 hod.

Spolupořadatelství – Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí 2010

Rada MČ Praha 1 schválila svým usnesením č. UR09_1364 ze dne 14.12. 2009 Zásady pro spolupořadatelství MČ P1 při pořádání akcí v oblasti kultury a volného času pro rok 2010. Termíny zasedání Komise kultury RMČ P1 pro I. pololetí roku 2010, na kterých budou došlé žádosti o spolupořadatelství projednávány:

9. 2., 23. 3., 4. 5., 15. 6., 7. 9. a 5. 10. 2010

 • Zásady pro spolupořadatelství pro rok 2010 – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2010 – FO – DOC
 • Žádost o spolupořadatelství MČ P1 pro rok 2010 – PO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 – FO – DOC
 • Vyhodnocení spolupořadatelství MČ P1 – PO – DOC
Soutěž pro mladé umělce do 30 let – 2010

Soutěž pro mladé umělce do 30 let

Výsledky soutěže:

kategorie literárně-dramatické umění:

 1. místo – Veronika Lišková
 2. místo – Martin Hýča;
 3. místo – Andrea Jarošová;

kategorie výtvarné a užité umění:

 1. místo – Lucie Skřivánková
 2. místo – Martin Vitouš;
 3. místo – Veronika Dobešová;

kategorie hudba:

 1. místo – Lucie Páchová
 2. místo – Jan Dušek;
 3. místo – Tomáš Vyoral;

kategorie multimediální dílo:

 1. místo – nebylo uděleno
 2. místo – Martin Mach;
 3. místo – Petra Vlachynská;

Ocenění pro každou kategorii (o výsledcích rozhodovala odborná porota):

 1. místo – 60.000,- Kč;
 2. místo – 40.000,- Kč;
 3. místo – 25.000,- Kč;

Veškeré informace o soutěži na www.praha1.cz v sekci „Kultura“ nebo oddělení kultury ÚMČ P1, linda.kleckova@praha1.cz, tel.: 221 097 212.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne 21.12. 2010 od 16 hod. v Galerii Malostranské besedy, Malostranské náměstí 21, Praha 1. Na toto setkání budou pozváni všichni účastníci soutěže, včetně odborné poroty. Všem účastníkům Soutěže děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Zásady, přihláška, obecné informace

 • Koncept soutěže pro mladé umělce – DOC
 • Zásady soutěže pro mladé umělce – DOC
 • Přihláška do soutěže pro mladé umělce – DOC
Vyhodnocení jednotlivých projektů grantového řízení 2009 a jejich přínos pro Prahu 1

I. a II. kolo

 • Granty kultura 2009 – I. kolo – XLS
 • Granty kultura 2009 – II. kolo – XLS
 • Granty spolky 2009 – I. kolo – XLS
 • Granty spolky 2009 – II. kolo – XLS
 • Granty OKD 2009 – I. kolo – XLS
 • Granty OKD 2009 – II. kolo – XLS
Granty 2009 – II. kolo – zhodnocení přínosu grantu
 • Granty pro oblast kultury 2009 – II. kolo – XLS
 • Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2009 – II. kolo – XLS
 • Grant na ochranu kulturního dědictví 2009 – II. kolo – XLS
Výsledky grantového řízení pro rok 2009 – II. kolo
 • Granty pro oblast kultury v roce 2009 – II. kolo – úspěšní žadatelé – XLS
 • Granty pro oblast kultury v roce 2009 – II. kolo – všechny projekty – XLS
 • Granty na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 – II. kolo – úspěšní žadatelé – XLS
 • Granty na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 – II. kolo – všechny projekty – XLS
 • Granty na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – II. kolo – úspěšní žadatelé – XLS
 • Granty na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – II. kolo – všechny projekty – XLS
Grant pro oblast kultury v roce 2009 – II. kolo

Rada MČ Praha 1 svým usnesením č. UR09_0306 ze dne 30. 3. 2009 vyhlásila II. kolo grantového řízení Grantů pro oblast kultury v roce 2009.

II. kolo grantového řízení je vyhlášeno od 6. 4. do 7. 5. 2009.

Doporučení: Sledujte prosím bedlivě Podmínky vyhlášení grantového řízení II. kola, zejména kteří uchazeči mohou o grantové projekty požádat a formální náležitosti jednotlivých žádostí (povinné přílohy, formální povinnosti – sešito, slepeno, očíslováno, podpis (razítko) na žádosti atd.)

Originál ani kopie žádosti z I. kola se v žádném případě žadatelům nevracejí, a to ani neúspěšným žadatelům.

UCHAZEČI O GRANT, KTEŘÍ BYLI VYŘAZENI v I. kole grantového řízení z FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ a podávají opětně svoji žádost v II. kole, MAJÍ MOŽNOST SI ORIGINÁL SVÉ ŽÁDOSTI z I. kola OPROTI PROTOKOLU O PŘEVZETÍ VYPŮJČIT v odd. kultury a PŘÍLOHY č. 3, 4, 5, 6 OKOPÍROVAT a OVĚŘIT V INFORMAČNÍM STŘEDISKU ÚMČ P1 v přízemí budovy ÚMČ P1.

Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti naleznete na:
a) http://www.praha1.cz/ – sekce „Kultura“ ZDE nebo sekce „Dotace a granty“ ZDE
b) Informační středisko Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
c) Odbor školství a kultury – oddělení kultury – Vodičkova 9, 115 68, Praha 1

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí Grantů pro oblast kultury – II. kolo do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

 • Přidělení finančních prostředků (úspěšní žadatelé) – Grant kultura 2009 – II. kolo
  Úspěšní žadatelé z II. kola budou vyzváni k podpisu Smlouvy do 15. 8. 2009. – XLS
 • Návrh na přidělení finančních prostředků (všechny projekty) – Grant kultura 2009 – II. kolo
  Vyplývá z usnesení ZMČ P1 č. UZ09_0369 ze dne 23. 6. 2009. – XLS
 • Vyhlášení výběrového řízení – grant pro oblast kultury 2009 – II. kolo – DOC
 • Zásady grantu pro oblast kultury 2009 – II. kolo – DOC
 • Žádost o grant – kultura 2009 – FO – II. kolo – DOC
 • Žádost o grant – kultura 2009 – PO – II. kolo – DOC
 • Vyhodnocení grantu – kultura 2009 – FO – II. kolo – DOC
 • Vyhodnocení grantu – kultura 2009 – PO – II. kolo – DOC
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 – II. kolo

Rada MČ Praha 1 svým usnesením č. UR09_0307 ze dne 30. 3. 2009 vyhlásila II. kolo grantového řízení Grantů na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009.

II. kolo grantového řízení je vyhlášeno od 6. 4. do 7. 5. 2009.

Doporučení: Sledujte prosím bedlivě Podmínky vyhlášení grantového řízení II. kola, zejména kteří uchazeči mohou o grantové projekty požádat a formální náležitosti jednotlivých žádostí (povinné přílohy, formální povinnosti – sešito, slepeno, očíslováno, podpis (razítko) na žádosti atd.)

Originál ani kopie žádosti z I. kola se v žádném případě žadatelům nevracejí, a to ani neúspěšným žadatelům.

UCHAZEČI O GRANT, KTEŘÍ BYLI VYŘAZENI v I. kole grantového řízení z FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ a podávají opětně svoji žádost v II. kole, MAJÍ MOŽNOST SI ORIGINÁL SVÉ ŽÁDOSTI z I. kola OPROTI PROTOKOLU O PŘEVZETÍ VYPŮJČIT v odd. kultury a PŘÍLOHY č. 3, 4, 5, 6 OKOPÍROVAT a OVĚŘIT V INFORMAČNÍM STŘEDISKU ÚMČ P1 v přízemí budovy ÚMČ P1.

Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti naleznete na:
a) http://www.praha1.cz/ – sekce „Kultura“ ZDE nebo sekce „Dotace a granty“ ZDE
b) Informační středisko Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
c) Odbor školství a kultury – oddělení kultury – Vodičkova 9, 115 68, Praha 1

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti – II. kolo do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

 • Přidělení finančních prostředků (úspěšní žadatelé) – Granty spolky 2009 – II. kolo
  Úspěšní žadatelé z II. kola budou vyzváni k podpisu Smlouvy do 15. 8. 2009. – XLS
 • Návrh na přidělení finančních prostředků (všechny projekty) – Granty spolky 2009 – II. kolo
  Vyplývá z usnesení ZMČ P1 č. UZ09_0368 ze dne 23. 6. 2009. – XLS
 • Vyhlášení výběrového řízení – granty spolky 2009 – II. kolo – DOC
 • Zásady grantového řízení spolky 2009 – II. kolo – DOC
 • Žádost o grant – spolky 2009 – FO – II. kolo – DOC
 • Žádost o grant – spolky 2009 – PO – II. kolo – DOC
 • Vyhodnocení grantu – spolky 2009 – FO – II. kolo – DOC
 • Vyhodnocení grantu – spolky 2009 – PO – II. kolo – DOC
Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – II. kolo

Rada MČ Praha 1 svým usnesením č. UR09_0xxx ze dne 4. 5. 2009 vyhlásila II. kolo grantového řízení Grantů na ochranu kulturního dědictví v roce 2009.

II. kolo grantového řízení je vyhlášeno od 5. 5. do 22. 5. 2009.

Dne 19. 5. 2009 v 10:00 hod. poskytuje oddělení kultury společnou konzultaci (formální kontrola žádosti) v rámci II. kola výběrového řízení – vzhledem k omezené kapacitě si v případě Vašeho zájmu prosím rezervujte termín v dostatečném předstihu.

Doporučení: Sledujte prosím bedlivě Podmínky vyhlášení grantového řízení II. kola, zejména kteří uchazeči mohou o grantové projekty požádat a formální náležitosti jednotlivých žádostí (povinné přílohy, formální povinnosti – sešito, slepeno, očíslováno, podpis (razítko) na žádosti atd.)

Originál ani kopie žádosti z I. kola se v žádném případě žadatelům nevracejí, a to ani neúspěšným žadatelům.

UCHAZEČI O GRANT, KTEŘÍ BYLI VYŘAZENI v I. kole grantového řízení z FORMÁLNÍCH NEDOSTATKŮ a podávají opětně svoji žádost v II. kole, MAJÍ MOŽNOST SI ORIGINÁL SVÉ ŽÁDOSTI z I. kola OPROTI PROTOKOLU O PŘEVZETÍ VYPŮJČIT v odd. kultury a PŘÍLOHY, které předkládali v I. kole v originálu OKOPÍROVAT a OVĚŘIT V INFORMAČNÍM STŘEDISKU ÚMČ P1 v přízemí budovy ÚMČ P1. To se týká zejména FORMULÁŘE ŹÁDOSTI z I. kola – více info prosím sledujte bedlivě ve vyhlášení grantového řízení.

Upozornění: dbejte prosím na správné posloupné číslování všech stránek žádosti včetně všech příloh (změna příloh oproti I. kolu)!

Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti naleznete na:
a) http://www.praha1.cz/ – sekce „Kultura“ ZDE nebo sekce „Dotace a granty“ ZDE
b) Informační středisko Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
c) Odbor školství a kultury – oddělení kultury – Vodičkova 9, 115 68, Praha 1

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí Grantů na ochranu kulturního dědictví – II. kolo do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

 • Přidělení finančních prostředků (úspěšní žadatelé) – Granty OKD 2009 – II. kolo
  Úspěšní žadatelé z II. kola budou vyzváni k podpisu Smlouvy do 15. 8. 2009. – XLS
 • Návrh na přidělení finančních prostředků (všechny projekty) – Granty OKD 2009 – II. kolo
  Vyplývá z Usnesení ZMČ P1 č. UZ09_0368 ze dne 23. 6. 2009. – XLS
 • Vyhlášení výběrového řízení – grant OKD 2009 – II. kolo – DOC
 • Zásady pro grant OKD 2009 – II. kolo – DOC
 • Žádost o grant – OKD 2009 – II. kolo – DOC
 • Vyhodnocení grantu – OKD 2009 – II. kolo – DOC
Grantové řízení 2009 – II. kolo

Termín vyhlášení grantu pro oblast kultury a spolky: 6. 4. 2009 – více informací u jednotlivých typů grantů.
Termín vyhlášení grantu na ochranu kulturního dědictví: 5. 5. 2009 – více informací u tohoto typu grantu.

Název grantu Termín předložení
žádostí
Max.
částka/projekt
Grant v oblasti kultury v roce 2009 – II. kolo 7. 5. 2009 300.000,- Kč
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti
v roce 2009 – II. kolo
7. 5. 2009 200.000,- Kč
Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – II. kolo 22. 5. 2009 200.000,- Kč

Doporučení: SLEDUJTE PROSÍM BEDLIVĚ PODMÍNKY VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ II. kola u jednotlivých typů grantů.

Originál ani kopie žádosti z I. kola se v žádném případě žadatelům nevracejí, a to ani neúspěšným žadatelům.

Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti naleznete na:
a) http://www.praha1.cz/ – sekce „Kultura“ ZDE nebo sekce „Dotace a granty“ ZDE
b) Informační středisko Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
c) Odbor školství a kultury – oddělení kultury – Vodičkova 9, 115 68, Praha 1

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

Granty 2009 – I. kolo – zhodnocení přínosu grantu
 • Granty pro oblast kultury 2009 – I. kolo – XLS
 • Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2009 – I. kolo – XLS
 • Grant na ochranu kulturního dědictví 2009 – I. kolo – XLS
Výsledky grantového řízení pro rok 2009 – I. kolo
 • Granty pro oblast kultury v roce 2009 – I. kolo – úspěšní žadatelé – XLS
 • Granty pro oblast kultury v roce 2009 – I. kolo – všechny projekty – XLS
 • Granty na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 – I. kolo – úspěšní žadatelé – XLS
 • Granty na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 – I. kolo – všechny projekty – XLS
 • Granty na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – I. kolo – úspěšní žadatelé – XLS
 • Granty na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – I. kolo – všechny projekty – XLS
Grant pro oblast kultury 2009

Grantové řízení v oblasti kultury pro rok 2009 je vyhlášeno k 12. 1. 2009.

Sledujte prosím aktuální info na našich webových stránkách.

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1.

 • Přidělení finančních prostředků (úspěšní žadatelé) – Grant kultura 2009 – I. kolo
  Úspěšní žadatelé v I. kole grantového řízení budou osloveni do 30.5. 2009 s výzvou k podpisu Smlouvy. – XLS
 • Návrh na přidělení finančních prostředků (všechny projekty) – Grant kultura 2009 – I. kolo
  Vyplývá z usnesení ZMČ P1 č. UZ09_0332 ze dne 19. 3. 2009. – XLS
 • Vyhlášení výběrového řízení – grant pro oblast kultury 2009 – DOC
 • Zásady grantu pro oblast kultury 2009 – DOC
 • Žádost o grant – kultura 2009 – FO – DOC
 • Žádost o grant – kultura 2009 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – kultura 2009 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – kultura 2009 – PO – DOC
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti 2009

Grantové řízení pro oblast podpory občanské společnosti a spolkové činnosti je vyhlášeno k 12. 1. 2009.

Sledujte prosím aktuální informaci na našich internetových stránkách.

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, podpora informovanosti, vzdělávání občanů, osvětových akcí, podpora neziskových organizací zaměřená na volnočasové, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, rozvoj soužití různých subkultur a jejich podpora, jenž slouží k vyžití občanům Městské části Praha 1.

 • Přidělení finančních prostředků (úspěšní žadatelé) – Granty spolky 2009 – I. kolo
  Úspěšní žadatelé v I. kole grantového řízení budou osloveni do 30. 5. 2009 s výzvou k podpisu Smlouvy. – XLS
 • Návrh na přidělení finančních prostředků (všechny projekty) – Granty spolky 2009 – I. kolo
  Vyplývá z usnesení ZMČ P1 č. UZ09_0333 ze dne 19. 3. 2009. – XLS
 • Vyhlášení výběrového řízení – granty spolky 2009 – DOC
 • Zásady grantového řízení spolky 2009 – DOC
 • Žádost o grant – spolky 2009 – FO – DOC
 • Žádost o grant – spolky 2009 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – spolky 2009 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – spolky 2009 – PO – DOC
Grant na ochranu kulturního dědictví 2009

Grantové řízení pro oblast ochrany kulturního dědictví je vyhlášeno k 12. 1. 2009.

Sledujte prosím aktuální informace na našich internetových stránkách.

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit vlastníky (fyzické a právnické osoby), majitele domů na území Pražské památkové rezervace Prahy 1 v rámci ochrany kulturního dědictví. Cílem grantu je částečně zmírnit disproporci mezi objekty ve státním vlastnictví, nebo objekty, na které je možno čerpat z dotačních programů Ministerstva kultury a mezi objekty, na něž se tyto dotace nevztahují.

Grant MČ P1 je zaměřen na podporu obnovy drobných architektonických prvků, jako jsou např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, studny, pítka, sochařská výzdoba fasád a společných prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky, atp.

 • Přidělení finančních prostředků (úspěšní žadatelé) – Granty OKD 2009 – I. kolo
  Úspěšní žadatelé v I. kole grantového řízení budou oslovení do 30. 6. 2009 s výzvou k podpisu Smlouvy. – XLS
 • Návrh na přidělení finančních prostředků (všechny projekty) – Granty OKD 2009 – I. kolo
  Vyplývá z Usnesení ZMČ P1 č. UZ09_0345 ze dne 21. 4. 2009. – XLS
 • Vyhlášení výběrového řízení – grant OKD 2009 – DOC
 • Zásady pro grant OKD 2009 – DOC
 • Žádost o grant – OKD 2009 – DOC
 • Vyhodnocení grantu – OKD 2009 – DOC
Grantové řízení 2009 – I. kolo

Termín vyhlášení: 12. 1. 2009 – více informací u jednotlivých typů grantů.

 Název grantu Termín předložení
žádostí
Max.
částka/projekt
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti
v roce 2009
 13. 2.2009  200.000,- Kč
Grant v oblasti kultury v roce 2009  20. 2.2009  500.000,- Kč
Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2009  13. 3.2009  200.000,- Kč

Grantový systém v oblasti kultury a umění je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů kulturní politiky Městské části Praha 1. MČ P1 podporuje tři typy grantů: kultura, ochrana kulturního dědictví a podpora rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti.

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1. Dále podpořit vlastníky (fyzické a právnické osoby), majitele domů na území Pražské památkové rezervace v rámci ochrany kulturního dědictví. A v neposlední řadě podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, podpora informovanosti, vzdělávání občanů, osvětových akcí, podpora neziskových organizací zaměřená na volnočasové, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, rozvoj soužití různých subkultur a jejich podpora, jenž slouží k vyžití občanům Městské části Praha 1.

Grantový systém MČ P1 je opřen o zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, který v rámci samostatné působnosti města stanovuje podle § 16 péči v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů – mj. celkového kulturního rozvoje. Současně se i opírá o zákon č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, který v § 2 definuje veřejné kulturní služby, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.  Grantový systém se opírá též o zákon č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení);  zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dále o zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.


Zásady pro poskytnutí grantů a formuláře žádosti naleznete na:
a) www.praha1.cz – sekce „Školství, sport, kultura“ ZDE nebo sekce „Dotace a granty“ ZDE
b) Informační středisko Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
c) Odbor školství a kultury – oddělení kultury – Vodičkova 9, 115 68, Praha 1

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese:
Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 (398) nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

Grant pro oblast kultury 2008

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1.

 • Vyhlášení výběrového řízení – grant pro oblast kultury 2008 – DOC
 • Přehled přidělených finančních prostředků grantu v oblasti kultury 2008 – DOC
 • Zásady grantu pro oblast kultury 2008 – DOC
 • Žádost o grant – kultura 2008 – FO – DOC
 • Žádost o grant – kultura 2008 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – kultura 2008 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – kultura 2008 – PO – DOC
 • Vyhodnocení přidělených grantů pro oblast kultury v roce 2008 – DOC
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti 2008

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, podpora informovanosti, vzdělávání občanů, osvětových akcí, podpora neziskových organizací zaměřená na volnočasové, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, rozvoj soužití různých subkultur a jejich podpora, jenž slouží k vyžití občanům Městské části Praha 1.

 • Vyhlášení výběrového řízení – granty spolky 2008 – DOC
 • Přehled přidělených finančních prostředků grantu spolky 2008 – DOC
 • Zásady grantového řízení spolky 2008 – DOC
 • Žádost o grant – spolky 2008 – FO – DOC
 • Žádost o grant – spolky 2008 – PO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – spolky 2008 – FO – DOC
 • Vyhodnocení grantu – spolky 2008 – PO – DOC
Grant na ochranu kulturního dědictví 2008

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit vlastníky (fyzické a právnické osoby) a majitele domů na území Pražské památkové rezervace Prahy 1 v rámci ochrany kulturního dědictví. Cílem grantu je částečně zmírnit disproporci mezi objekty ve státním vlastnictví, nebo objekty, na které je možno čerpat z dotačních programů Ministerstva kultury a mezi objekty, na něž se tyto dotace nevztahují.

Grant MČ P1 je zaměřen na podporu obnovy drobných architektonických prvků, jako jsou např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné štukové a klempířské prvky, dveře, mříže, studny, pítka, sochařská výzdoba fasád a společných prostor, dlažby v průjezdech a dvorcích, křížky, atp.

 • Vyhlášení výběrového řízení – grant OKD 2008 – DOC
 • Přehled přidělených finančních prostředků grantu OKD 2008 – XLS
 • Zásady pro grant OKD 2008 – DOC
 • Žádost o grant – OKD 2008 – DOC
 • Vyhodnocení grantu – OKD 2008 – DOC
Grantové řízení 2008

Grantový systém v oblasti kultury a umění je jedním z nejvýznamnějších finančních nástrojů kulturní politiky Městské části Praha 1. MČ P1 podporuje tři typy grantů: kultura, ochrana kulturního dědictví a podpora rozvoje občanské společnosti a spolkové činnosti.

Smyslem a cílem grantového systému je podpořit široké spektrum nabídky kulturních příležitostí (existující funkční aktivity i začínající subjekty), jenž slouží ke kulturnímu vyžití především občanům Městské části Praha 1. Dále podpořit vlastníky (fyzické a právnické osoby), majitele domů na území Pražské památkové rezervace v rámci ochrany kulturního dědictví. A v neposlední řadě podpořit rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti, podpora informovanosti, vzdělávání občanů, osvětových akcí, podpora neziskových organizací zaměřená na volnočasové, mimoškolní aktivity dětí a mládeže, rozvoj soužití různých subkultur a jejich podpora, jenž slouží k vyžití občanům Městské části Praha 1.