Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dotace (rok 2019)

Dotace v oblasti kultury budou projednány na Zastupitelstvu MČ Praha 1 dne 16.4. 2019. Do té doby nesdělujeme žádné informace ke všem třem níže uvedeným dotačním řízením. Děkujeme za pochopení.

Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1378 ze dne 4. 12. 2018

dotace_OKD_2019_-_UR18_1378_ze_4.12._2018.pdf - 75,91 KB

Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 180,87 KB

Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 491,25 KB

Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

zadost_o_dotaci_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 36,00 KB

Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1377 ze dne 4. 12. 2018

dotace_spolky_2019_-_UR18_1377_ze_4.12._2018.pdf - 76,40 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 181,83 KB

Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 601,27 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 88,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Dotace v oblasti kultury pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1376 ze dne 4. 12. 2018

dotace_kultura_2019_-_UR18_1376_ze_4.12._2018.pdf - 75,89 KB

Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 182,44 KB

Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 607,46 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 87,50 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 87,50 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 42,00 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018

Úspěšní žadatelé o dotaci na spolkovou činnost a ochranu kulturního dědictví budou elektronicky vyzváni k podpisu Smlouvy o přidělení finančních prostředků v průběhu měsíce května. Úspěšní žadatelé o dotaci v oblasti kultury budou elektronicky vyzváni k podpisu Smlouvy o přidělení finančních prostředků v průběhu měsíce června.

V souladu s § 10a) odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., sdělujeme všem neúspěšným žadatelům o dotaci v rámci dotačního řízení MČ Praha 1 pro rok 2018 v oblasti kultury, na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti a na ochranu kulturního dědictví, že nebylo vyhověno jejich žádosti z důvodu nesplnění hlavních, případně doporučujících kritérií daných ve vyhlášení příslušného dotačního programu.

Dotace v oblasti kultury pro rok 2018 schválené ZMČ Praha 1

dotace_2018_kultura.pdf - 993,95 KB

Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti 2018 schválené ZMČ Praha 1

dotace_2018_spolky.pdf - 542,94 KB

Dotace na ochranu kulturního dědictví 2018 schválené ZMČ Praha 1

dotace_2018_okd.pdf - 140,46 KB

Informace o grantových řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu.

Informace o grantových řízeních v uplynulých letech naleznete v archivu ZDE