Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013

Aktuality:

Výsledky Soutěže pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013
28-11-2013

Výsledky Soutěže pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne dne 19.12.2013 od 19 hod v Trick baru v Malostranské besedě Praha 1, Malostranské náměstí 21/35, 110 00. Na toto setkání budou pozváni všichni úspěšní účastníci soutěže, včetně odborné poroty. Všem účastníkům Soutěže děkujeme a výhercům blahopřejeme.

Vyhlášení soutěže pro rok 2013

Soutěž pro mladé umělce si klade za cíl podpořit uměleckou činnost na území Městské části Praha 1 a současně prezentovat a popularizovat Městskou část Praha 1 mezi mladými umělci, jejich čtenáři či posluchači, a návštěvníky. Má také podpořit vznik uměleckých děl, která budou součástí uměleckého života Prahy 1.

Soutěž vyhlašuje Rada Městské části Praha 1 ve spolupráci s Nadací Pražské děti jednou za rok. Vyhlášení soutěže a její podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Městské části Praha 1 www.praha1.cz a v Měsíčníku Prahy 1.


Soutěž se vyhlašuje ve čtyřech oborech (kategoriích):

a. Literárně dramatické umění (např. povídka, fejeton, scénka či výstup, monolog atp.) v minimální rozsahu 5 strojopisných stránek a maximálním rozsahu 15 strojopisných stránek (řádkování 1,5) v českém jazyce;

b. Výtvarné a užité umění (např. skulptura, obraz, designový objekt) 1 objekt – maximální velikost díla je 1m x 1m x 1m;

c. Fotografie a obrazový záznam – fotografie (černobílá, barevná), minimálně 5 fotografií, max. 10 fotografií o rozměru A4, na fotopapíře, přiložení CD s portfoliem 10 fotografií; obrazový záznam v rozsahu 3 – 5 minut

d. Hudba (píseň, hudební opus atp.) – nutné na CD (klavírní záznam nebo klavírní výtah skladby) s textem či bez, v délce minimálně 5 minut, maximálně 10 minut (i v případě cyklu), případný text v českém jazyce


Námět přihlášeného díla musí být:
– literárně dramatické umění, užité umění, fotografie a obrazový záznam, hudba – forma a obsah vyplývá provázanost s historií či současností Prahy 1;
– výtvarné umění – schody nebo zahrady Prahy 1


Kompletní detailní informace o podmínkách najdete v Zásadách soutěže (viz. příloha níže).


Veškeré informace o soutěži na www.praha1.cz v sekci „Kultura“ nebo oddělení kultury ÚMČ P1, martina.pechova@praha1.cz, tel.: 221 097 212.

Zásady, přihláška, obecné informace

Rada MČ Praha 1 schválila svým usnesením č. UR13_0752 ze dne 28.5. 2013 vyhlášení Soutěže pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013.

Přihlášky se přijímají pouze osobně do data uzávěrky soutěže v kanceláři odd. kultury ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v úřední dny (po a st 9-12 a 13-18 hod.)
O přijetí přihlášky bude vyhotoveno potvrzení na formuláři „Přihláška“ – kopii přihlášky obdrží účastník soutěže. Přihláška do soutěže nebude přijata v případě nesplnění formálních náležitostí specifikovaných v bodě B Zásad – „Přihláška do soutěže musí obsahovat“.

Podání poštou není možné.

Uzávěrka přihlášek: 16. 9. 2013.

Čtěte prosím bedlivě zásady soutěže.

Zásady Soutěže pro mladé umělce pro rok 2013

Nejnovejsi_Zasady_souteze_pro_mlade_umelce_do_35_ti_let_pro_rok_2013.pdf - 472,31 KB

PŘIHLÁŠKA do Soutěže pro mladé umělce pro rok 2013

Prihlaska_do_souteze_pro_rok_2013.pdf - 231,44 KB

 

Výsledky prvních tří ročníků (2010-2012) Soutěže pro mladé umělce najdete v Archivu.