Termín vyhlášení: 7. prosince 2019 – více informací u jednotlivých typů dotací:

Název dotačního programu Termín předložení žádosti Max. požadovaná částka/projekt
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019 7. 1. – 8. 2. 2019 50.000,- Kč
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2019 7. 1. – 15. 2. 2019 100.000,- Kč
Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019 7. 1. – 28. 2. 2019 100.000,- Kč

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;

žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);

zalepená obálka o rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;

jedna obálka = jedna žádost o dotaci;

podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);

každá žádost musí být včetně formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita a všechny listy posloupně očíslovány;

nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo linda.kleckova@praha1.cz

Grantová a dotační řízení 2008 – 2018

Výsledky dotačního řízení pro rok 2018
Dotace v oblasti kultury pro rok 2018
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017
Dotace v oblasti kultury pro rok 2017
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
Výsledky dotačního řízení pro rok 2016
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016
Dotace v oblasti kultury pro rok 2016
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016
Výsledky grantového řízení pro rok 2015
Granty v oblasti kultury pro rok 2015
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2015
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015
Výsledky grantového řízení pro rok 2014
Granty v oblasti kultury pro rok 2014
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013
Výsledky – Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – II. kolo
II.kolo grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013
Výsledky grantového řízení pro rok 2013
Granty v oblasti kultury pro rok 2013
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2013
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013
Výsledky grantového řízení 2012
Granty v oblasti kultury pro rok 2012
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2012
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012
Spolupořadatelství – Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2012
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2012
Výsledky grantového řízení 2011
Výsledky grantového řízení 2011
Granty pro oblast kultury – 2011
Grantové řízení na rozvoj občanské společnosti a spolkové činosti – 2011
Granty na ochranu kulturního dědictví – 2011
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2011
Výsledky grantového řízení pro rok 2010 – II. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010 – II. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010 – II. kolo
Výsledky grantového řízení 2010
Grant pro oblast kultury 2010
Grant na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2010
Grantové řízení 2010 – I. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010
Spolupořadatelství – Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí 2010
Soutěž pro mladé umělce do 30 let – 2010
Vyhodnocení jednotlivých projektů grantového řízení 2009 a jejich přínos pro Prahu 1
Granty 2009 – II. kolo – zhodnocení přínosu grantu
Výsledky grantového řízení pro rok 2009 – II. kolo
Grant pro oblast kultury v roce 2009 – II. kolo
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 – II. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – II. kolo
Grantové řízení 2009 – II. kolo
Granty 2009 – I. kolo – zhodnocení přínosu grantu
Výsledky grantového řízení pro rok 2009 – I. kolo
Grant pro oblast kultury 2009
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti 2009
Grant na ochranu kulturního dědictví 2009
Grantové řízení 2009 – I. kolo
Grant pro oblast kultury 2008
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti 2008
Grant na ochranu kulturního dědictví 2008
Grantové řízení 2008