Grantová a dotační řízení 2008 – 2021

Výsledky dotačních řízení pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021
Dotační program Městské části Praha 1 v oblasti kultury z důvodu Usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.03.2020 a navazujících usnesení
Výsledky dotačního řízení pro rok 2020
Dotační program v oblasti kultury pro rok 2020
Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2020
Dotační program Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2020
Výsledky dotačního řízení pro rok 2019
Dotace v oblasti kultury pro rok 2019
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019
Výsledky dotačního řízení pro rok 2018
Dotace v oblasti kultury pro rok 2018
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018
Výsledky dotačního řízení pro rok 2017
Dotace v oblasti kultury pro rok 2017
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017
Výsledky dotačního řízení pro rok 2016
Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2016
Dotace v oblasti kultury pro rok 2016
Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2016
Výsledky grantového řízení pro rok 2015
Granty v oblasti kultury pro rok 2015
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2015
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015
Výsledky grantového řízení pro rok 2014
Granty v oblasti kultury pro rok 2014
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2013
Výsledky – Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013 – II. kolo
II.kolo grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013
Výsledky grantového řízení pro rok 2013
Granty v oblasti kultury pro rok 2013
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2013
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2013
Výsledky grantového řízení 2012
Granty v oblasti kultury pro rok 2012
Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2012
Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2012
Spolupořadatelství – Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí pro rok 2012
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2012
Výsledky grantového řízení 2011
Výsledky grantového řízení 2011
Granty pro oblast kultury – 2011
Grantové řízení na rozvoj občanské společnosti a spolkové činosti – 2011
Granty na ochranu kulturního dědictví – 2011
Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2011
Výsledky grantového řízení pro rok 2010 – II. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010 – II. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010 – II. kolo
Výsledky grantového řízení 2010
Grant pro oblast kultury 2010
Grant na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2010
Grantové řízení 2010 – I. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2010
Spolupořadatelství – Zásady, formuláře, termíny projednávání žádostí 2010
Soutěž pro mladé umělce do 30 let – 2010
Vyhodnocení jednotlivých projektů grantového řízení 2009 a jejich přínos pro Prahu 1
Granty 2009 – II. kolo – zhodnocení přínosu grantu
Výsledky grantového řízení pro rok 2009 – II. kolo
Grant pro oblast kultury v roce 2009 – II. kolo
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2009 – II. kolo
Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2009 – II. kolo
Grantové řízení 2009 – II. kolo
Granty 2009 – I. kolo – zhodnocení přínosu grantu
Výsledky grantového řízení pro rok 2009 – I. kolo
Grant pro oblast kultury 2009
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti 2009
Grant na ochranu kulturního dědictví 2009
Grantové řízení 2009 – I. kolo
Grant pro oblast kultury 2008
Grant na podporu občanské společnosti a spolkové činnosti 2008
Grant na ochranu kulturního dědictví 2008
Grantové řízení 2008