Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název Městská část Praha 1
2. Důvod a způsob založení >> Důvod a způsob založení <<
3. Organizační struktura ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011PDF
Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1PDF
Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011

Organizace zřízené MČ
4. Kontaktní spojení

Městská část Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
tel.: 221 097 111, 221 097 /linka
e-mail: jmeno.prijmeni@praha1.cz
fax: 222 231 646

ID datové schránky: b4eb2my
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 681/18
115 68 Praha 1
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Informační kancelář – Vodičkova 681/18, Praha 1, tel.: 221 097 280 nebo 221 097 311
Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel – Navrátilova 1422/9, Praha 1, tel.: 221 097 657 nebo 221 097 689
4.3. Úřední hodiny
Po dobu nouzového stavu pouze pro neodkladné záležitosti!
Pondělí 8:00 hod. – 13:00 hod.
Středa 13:00 hod. – 18:00 hod.
4.4 Telefonní čísla
Ústředna: 221 097 111
Telefonní seznam
4.5 Čísla faxu222 231 646
4.6 Adresa Internetové stránky http://www.praha1.cz/
4.7 Adresa e-podatelnyposta@praha1.cz
4.8 Další elektronické adresy – Kontakty – elektronické adresy

5. Bankovní spojení 19-2000727399/0800 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)
6. IČO 00063410
7. DIČ CZ00063410
8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011PDF
  Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
 • Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1 PDF
  Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
 • Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Městskou částí Praha 1 schválená ke dni 20. 10. 2020 ke stažení ZDE

8.2 Rozpočet

Soubory schválených rozpočtů 2020

 • Navýšení rozpočtu v rámci změny rozpočtu pro rok 2020 – PDF
 • Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 – výdaje – PDF
 • Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 – příjmy – PDF
 • Schválený rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 – příjmy – XLS
 • Schválený rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 – výdaje – XLS
 • Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2020 – PDF
 • Změna plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2020 – PDF
 • Převody nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2019 do rozpočtu r. 2020 – PDF
 • Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 – PDF
 • Rozpočtové provizorium 2020 – příjmy – PDF
 • Rozpočtové provizorium 2020 – výdaje – PDF

Soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací 2020

 • Základní škola Brána jazyků – PDF
 • Základní škola J. Gutha-Jarkovského – PDF
 • Malostranská základní škola – PDF
 • Základní škola nám. Curieových – PDF
 • Základní škola Vodičkova – PDF
 • Mateřská škola Hellichova – PDF
 • Mateřská škola Letenská – PDF
 • Mateřská škola Masná – PDF
 • Mateřská škola Národní – PDF
 • Mateřská škola Opletalova – PDF
 • Mateřská škola Pštrossova – PDF
 • Mateřská škola Revoluční – PDF
 • Škola v přírodě a školní jídelna Čestice – PDF
 • Školní jídelna Jindřišská – PDF
 • Školní jídelna Karmelitská – PDF
 • Školní jídelna Uhelný trh – PDF
 • Školní jídelna Vojtěšská – PDF
 • Školní jídelna Zlatnická – PDF
 • Středisko sociálních služeb – PDF
 • Nemocnice Na Františku – PDF

Archiv rozpočtů Městské části Praha 1

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..

9. Žádosti o informace

Informace jsou žadateli poskytovány zveřejněním, ústně, telefonicky a písemně, na základě podané žádosti.

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formulářích, které si můžete vyzvednout :

 • v informační kanceláři Vodičkova 18
 • podatelně Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18
 • sekretariátech věcně příslušného odboru.

Žádost je podávána na typizovaném formuláři (není ze zákona povinný)

 • FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE – DOC
 • Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – DOC

Přehled žádostí o informace v roce 2021

 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 001 – 010 – PDF

Přehled žádostí o informace v roce 2020

 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 194 – 207 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 185 – 193 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 177 – 184 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 169 – 176 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 152 – 168 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 141 – 151 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 131 – 140 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 121 – 130 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 111 – 120 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 101 – 110 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 091 – 100 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 071 – 090 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 046 – 070 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 033 – 045 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 021 – 032 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 016 – 020 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 001 – 015 – PDF

Přehled žádostí o informace v roce 2019

 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 201 – 203 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 197 – 200 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 194 – 196 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 177 – 193 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 168 – 176 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 158 – 167 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 156 – 157 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 155 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 149 – 154 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 136 – 148 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 129 – 135 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 103 – 128 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 091 – 102 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 080 – 090 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 074 – 079 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 066 – 073 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 054 – 065 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 044 – 053 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 038 – 043 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 028 – 037 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 023 – 027 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 018 – 022 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 015 – 017 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 008 – 014 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 001 – 007 – PDF

Přehled žádostí o informace v letech 2007 – 2018

 • Přehled poskytnutých informací za rok 2018 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2017 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2016 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2015 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2014 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2013 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2012 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2011 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2010 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2009 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2008 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2007 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2006 – PDF
10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:
– v úředních hodinách na podacích místech Úřadu městské části Prahy 1
– můžete rovněž využít elektronickou podatelnu úřadu

Pravidla pro přijetí elektronického podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu městské části Praha 1se podávají písemně poštou na adresu úřadu – Úřad městské části Praha 1, příslušný odbor, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Opravný prostředek je také možno podat osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud se má právo účastník řízení proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

12. Formuláře

Přehled formulářů podle odborů

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Odbory

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisyNejdůležitější používané právní předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Městská část Praha 1 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost – PDF
 • Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 3/2020 – „Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost“ – PDF

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv – PDF

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Městskou částí Praha 1 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Výroční zpráva za rok 2019 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2018 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2017 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2016 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2015 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2014 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2013 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2012 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2011 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2010 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2009 – PDF
 • Výroční zpráva 2008 – PDF
 • Výroční zpráva 2007 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2006 – PDF

1. Název

Městská část Praha 1

2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
 • ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011PDF
  Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
 • Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1PDF
  Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
 • Organizace zřízené MČ
4. Kontaktní spojení

Městská část Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
tel.: 221 097 111, 221 097 /linka
e-mail: jmeno.prijmeni@praha1.cz
fax: 222 231 646

ID datové schránky: b4eb2my
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 681/18
115 68 Praha 1
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Informační kancelář– Vodičkova 18, Praha 1, tel.: 221 097 280 nebo 221 097 311
Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel – Navrátilova 9, Praha 1, tel.: 221 097 657 nebo 221 097 689
4.3. Úřední hodiny
Po dobu nouzového stavu pouze pro neodkladné záležitosti!
Pondělí 8:00 hod. – 18:00 hod.
Středa 8:00 hod. – 18:00 hod.
4.4 Telefonní čísla
Ústředna: 221 097 111
Telefonní seznam
4.5 Čísla faxu222 231 646
4.6 Adresa Internetové stránky http://www.praha1.cz/
4.7 Adresa e-podatelnyposta@praha1.cz
4.8 Další elektronické adresy – Kontakty – elektronické adresy

5. Bankovní spojení

19-2000727399/0800 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)

6. IČO

00063410

7. DIČ

CZ00063410

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011PDF
  Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
 • Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1 PDF
  Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
 • Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Městskou částí Praha 1 schválená ke dni 20. 10. 2020 naleznete ke stažení ZDE

8.2 Rozpočet

Soubory schválených rozpočtů 2020

 • Navýšení rozpočtu v rámci změny rozpočtu pro rok 2020 – PDF
 • Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 – výdaje – PDF
 • Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2020 – příjmy – PDF
 • Schválený rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 – příjmy – XLS
 • Schválený rozpočet MČ Praha 1 na rok 2020 – výdaje – XLS
 • Plán výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2020 – PDF
 • Změna plánu výnosů a nákladů ekonomické činnosti pro rok 2020 – PDF
 • Převody nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu r. 2019 do rozpočtu r. 2020 – PDF
 • Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 – PDF
 • Rozpočtové provizorium 2020 – příjmy – PDF
 • Rozpočtové provizorium 2020 – výdaje – PDF

Soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací 2020

 • Základní škola Brána jazyků – PDF
 • Základní škola J. Gutha-Jarkovského – PDF
 • Malostranská základní škola – PDF
 • Základní škola nám. Curieových – PDF
 • Základní škola Vodičkova – PDF
 • Mateřská škola Hellichova – PDF
 • Mateřská škola Letenská – PDF
 • Mateřská škola Masná – PDF
 • Mateřská škola Národní – PDF
 • Mateřská škola Opletalova – PDF
 • Mateřská škola Pštrossova – PDF
 • Mateřská škola Revoluční – PDF
 • Škola v přírodě a školní jídelna Čestice – PDF
 • Školní jídelna Jindřišská – PDF
 • Školní jídelna Karmelitská – PDF
 • Školní jídelna Uhelný trh – PDF
 • Školní jídelna Vojtěšská – PDF
 • Školní jídelna Zlatnická – PDF
 • Středisko sociálních služeb – PDF

Archiv rozpočtů Městské části Praha 1

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..

9. Žádosti o informace

Informace jsou žadateli poskytovány zveřejněním, ústně, telefonicky a písemně, na základě podané žádosti.

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formulářích, které si můžete vyzvednout :

 • v informační kanceláři Vodičkova 18
 • podatelně Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18
 • sekretariátech věcně příslušného odboru.

Žádost je podávána na typizovaném formuláři (není ze zákona povinný)

 • FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE – DOC
 • Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – DOC

Přehled žádostí o informace v roce 2020

 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 194 – 207 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 185 – 193 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 177 – 184 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 169 – 176 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 152 – 168 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 141 – 151 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 131 – 140 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 121 – 130 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 111 – 120 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 101 – 110 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 091 – 100 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 071 – 090 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 046 – 070 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 033 – 045 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 021 – 032 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 016 – 020 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020 č. 001 – 015 – PDF

Přehled žádostí o informace v roce 2019

 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 201 – 203 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 197 – 200 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 194 – 196 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 177 – 193 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 168 – 176 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 158 – 167 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 156 – 157 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 155 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 149 – 154 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 136 – 148 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 129 – 135 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 103 – 128 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 091 – 102 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 080 – 090 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 074 – 079 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 066 – 073 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 054 – 065 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 044 – 053 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 038 – 043 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 028 – 037 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 023 – 027 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 018 – 022 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 015 – 017 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 008 – 014 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 č. 001 – 007 – PDF

Přehled žádostí o informace v letech 2007 – 2018

 • Přehled poskytnutých informací za rok 2018 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2017 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2016 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2015 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2014 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2013 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2012 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2011 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2010 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2009 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2008 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2007 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2006 – PDF
10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:
– v úředních hodinách na podacích místech Úřadu městské části Prahy 1
– můžete rovněž využít elektronickou podatelnu úřadu

Pravidla pro přijetí elektronického podání

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu městské části Praha 1se podávají písemně poštou na adresu úřadu – Úřad městské části Praha 1, příslušný odbor, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Opravný prostředek je také možno podat osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud se má právo účastník řízení proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisyNejdůležitější používané právní předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Městská část Praha 1 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost – PDF
 • Nařízení tajemníka Úřadu městské části Praha 1 č. 3/2020 – „Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost“ – PDF

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv – PDF

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Městskou částí Praha 1 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Výroční zpráva za rok 2019 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2018 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2017 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2016 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2015 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2014 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2013 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2012 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2011 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2010 – PDF
 • Výroční zpráva za rok 2009 – PDF
 • Výroční zpráva 2008 – PDF
 • Výroční zpráva 2007 – PDF
 • Přehled poskytnutých informací za rok 2006 – PDF