V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Monika Jirásková

Místopředseda: Martin Motl

Tajemník: Petra Sluková, Telefon: 221 097 137, Email: petra.slukova@praha1.cz

Členové:
Alena Mešťák Fraňková
Robert Höhne
Tomáš Macháček
Petr Vlasák
Pavel Čižinský

Odborníci:
Ing. Leoš Klimt
JUDr. Tomáš Pacner

Stálí hosté:
Mgr. Antonín Kazda, LL.M.
Mgr. Petr Vaněk


Statut Komise naleznete ZDE


Termíny jednání Komise obecního majetku:

1. jednání 11. 1. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání 25. 1. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
Jednání 8. 2. 2023 – Program ZDE – jednání zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti
3. jednání 8. 3. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
4. jednání 22. 3. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
5. jednání 5. 4. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
6. jednání 19. 4. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
7. jednání 3. 5. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
8. jednání 17. 5. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
9. jednání 14. 6. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
10. jednání 28. 6. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
11. jednání 20. 9. 2023 – Program ZDE

Harmonogram jednání v 2. pololetí 2023 (vždy od 16:00):

11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12. a 20.12.2023

Archiv