Komise obecního majetku

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Martin Motl
Zástupce předsedy
Patricia Cipro
Tajemník Telefon E-mail
Naděžda Valentová 221 097 535 Nada.valentova@praha1.cz
Členové
Adam Zábranský  
David Bodeček David.bodecek@praha1.cz
Štěpán Mairovský  
Amália Počarovská Amalia.pocarovska@prahasobe.cz
Vladan Brož Vladan.broz@praha1.cz
Kamil Vavřinec Mareš  
Karel Grabein Procházka Karel.grabein@praha1.cz
Jan Votoček Jan.votocek@praha1.cz
Vladimír Mařík Vladimir.marik@praha1.cz