V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: David Bodeček  

Zastupující tajemník: Linda Klečková, Telefon: 221 097 212, Email: linda.kleckova@praha1.cz

Členové:

Michal Müller – MČ Praha 1
Martin Motl – MČ Praha 1
Giancarlo Lamberti – MČ Praha 1
Lucie Konášová – MČ Praha 1
Vít Masare – MČ Praha 1
Natalie Hoffmann – Skautský institut
Barbara Šabachová – Skautský institut
Martin Kotas – Skautský institut
Jakub Ambrozek – Skautský institut
Marek Baxa – Skautský institut

Stálí hosté Programové rady Michnovského letohrádku:

Michal Caban
David Pešek Dvořák
Miloš Říha
Janek Makarius
Václav Šafka
Veronika Justová

Statut Programové rady Michnovského letohrádku DOC

Termíny jednání Programové rady Michnovského letohrádku:

Termíny v roce 2024 (v případě prodloužení smluvního vztahu): činnost PR ML byla v roce 2024 zatím pozastavena z důvodu UR23_1444 ze dne 11.12. 2023 – usnesení ZDE

Programy a zápisy z jednání:

1. jednání konané dne 16. 1. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání konané dne 20. 3. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
_____________________________________________________________

1. jednání konané dne 24. 4. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání konané dne 26. 6. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
3. jednání konané dne 6. 9. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
4. jednání konané dne 6. 11. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE