V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: David Bodeček  

Tajemník: Markéta Hájková, Telefon: 221 097 793, Email: marketa.hajkova@praha1.cz

Členové:

Michal Müller – MČ Praha 1
Martin Motl – MČ Praha 1
Giancarlo Lamberti – MČ Praha 1
Lucie Konášová – MČ Praha 1
Vít Masare – MČ Praha 1
Pavel Pola – Skautský institut
Marek Baxa – Skautský institut
Jakub Ambrozek – Skautský institut
Anna Čámská – Skautský institut

Stálí hosté Programové rady Michnovského letohrádku:

Michal Caban – MČ Praha 1
David Pešek Dvořák – MČ Praha 1
Miloš Říha – Skautský institut
Janek Makarius – Skautský institut
Václav Šafka – Skautský institut

Statut Programové rady Michnovského letohrádku DOC

Termíny jednání Programové rady Michnovského letohrádku:

16. 1. 2023 od 14 hodin ve 2. patře zasedací místnosti č. 212, Vodičkova 18, Praha 1

20. 3. 2023 od 17 hodin v Michnovském letohrádku

24. 4. 2023 od 16 hodin v Malostranské besedě

26. 6. 2023 od 17 hodin v Michnovském letohrádku

Programy a zápisy z jednání:

1. jednání konané dne 16. 1. 2023 – Program – PDF, Zápis

2. jednání konané dne 20. 3. 2023 – Program – PDF, Zápis

_____________________________________________________________

1. jednání konané dne 24. 4. 2023 – Program – PDF, Zápis

2. jednání konané dne 26.6.2023 – Program, Zápis