V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Helena Kroftová – Leisztner
Místopředseda
Terezie Radoměřská
Tajemník Telefon E-mail
Adriana Bubeníková 221 097 293 adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové
Věra Dvořáková
Kateřina Jacques
Jakub Konáš
Olga Krahulcová
Renata Fučíková
Jaroslava Nárožná

Rok 2021

1. jednání komise dne 26. 4. 2021 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání komise dne 07. 6. 2021 – Program – PDF, ZápisPDF
3. jednání komise se uskuteční dne 13. 9. 2021  ZRUŠENO


Rok 2020

6. jednání komise dne 7. 12. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

5. jednání komise dne 12. 10. 2020Zrušeno – Program – PDF

4. jednání komise dne 14. 9. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

3. jednání komise dne 29. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

2. jednání komise dne 15. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

1. jednání komise dne 25. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

Statut Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tuto působnost a pravomoci:

  1. Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Čestného občanství MČ Praha 1.
  2. Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Ceny Prahy 1.
  3. Samostatně vyhledávat osobnosti pro udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1.
  4. Projednávat návrhy na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1 od občanů Městské části Praha 1 předané prostřednictvím KAS Úřadu MČ Praha 1.
  5. Vyhledávat informace o občanech, kteří se zasloužili o rozvoj MČ Praha 1.
  6. Navrhovat Radě MČ Praha 1 výši finančního daru nebo věcný dar osobám, které získají Čestné občanství MČ Praha 1 nebo Cenu Prahy 1.
  7. Shromažďovat materiály o osobách navržených na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 nebo Ceny Prahy 1 pro přípravu materiálů ke schválení v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1.
  8. Sledovat významná životní jubilea občanů MČ Praha 1 a napomáhat při zajišťování slavnostních gratulací za MČ Praha 1 za účasti STA nebo jím delegovaného zástupce.
  9. Navrhovat Radě MČ Praha 1 jiné typy ocenění a jejich nominanty.