V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Helena Kroftová – Leisztner
Místopředseda
Terezie Radoměřská
Tajemník Telefon E-mail
Adriana Bubeníková 221 097 293 adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové
Věra Dvořáková
Kateřina Jacques
Jakub Konáš
Olga Krahulcová
Renata Fučíková
Jaroslava Nárožná

1. jednání komise dne 18. 1. 2021 je zrušeno
Další jednání komise proběhne dne 15. 3. 2021


Harmonogram jednání: 1x za měsíc od 16:00 hod. (pondělí)

6. jednání komise dne 7. 12. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

5. jednání komise dne 12. 10. 2020Zrušeno – Program – PDF

4. jednání komise dne 14. 9. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF

3. jednání komise dne 29. 6. 2020 – Program – PDF, zápis – PDF

2. jednání komise dne 15.06.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

1. jednání komise dne 25.05.2020 – Program – PDF, zápis – PDF

Další termíny jednání:

14. září, 12. října, 9. listopadu, 7. prosince

Statut Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tuto působnost a pravomoci:

  1. Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Čestného občanství MČ Praha 1.
  2. Předkládat Radě MČ Praha 1 doporučující usnesení pro Zastupitelstvo MČ Praha 1 k udělení Ceny Prahy 1.
  3. Samostatně vyhledávat osobnosti pro udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1.
  4. Projednávat návrhy na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 a Ceny Prahy 1 od občanů Městské části Praha 1 předané prostřednictvím KAS Úřadu MČ Praha 1.
  5. Vyhledávat informace o občanech, kteří se zasloužili o rozvoj MČ Praha 1.
  6. Navrhovat Radě MČ Praha 1 výši finančního daru nebo věcný dar osobám, které získají Čestné občanství MČ Praha 1 nebo Cenu Prahy 1.
  7. Shromažďovat materiály o osobách navržených na udělení Čestného občanství MČ Praha 1 nebo Ceny Prahy 1 pro přípravu materiálů ke schválení v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1.
  8. Sledovat významná životní jubilea občanů MČ Praha 1 a napomáhat při zajišťování slavnostních gratulací za MČ Praha 1 za účasti STA nebo jím delegovaného zástupce.
  9. Navrhovat Radě MČ Praha 1 jiné typy ocenění a jejich nominanty.