V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Helena Leisztner

Místopředseda: Marek Číhal

Tajemník: Adriana Bubeníková, Telefon: 221 097 293, Email: adriana.bubenikova@praha1.cz

Členové:
Markéta Ježková
Jakub Konáš
Filip Lachmann
Viktorie Anna Radoměřská
Ludmila Marie Zvěřinová
Ondřej Kotsch, MTh


Statut Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 – PDF


Termíny jednání Komise pro občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1:

1. jednání 18. 1. 2023 – Program – PDF, zápis z jednání – PDF
2. jednání 1. 2. 2023 – Program – DOC, zápis z jednání – PDF
3. jednání 23. 2. 2023 – Program – DOC, zápis z jednání – PDF
4. jednání 20. 3. 2023  – Program – PDF, zápis z jednání – PDF
5. jednání 26. 4. 2023 – Program – DOC, zápis z jednání – PDF
6. jednání 23. 5. 2023 – Program – DOC, zápis z jednání – PDF
7. jednání 27. 6. 2023 – Program – DOC, zápis z jednání – PDF
8. jednání 6. 9. 2023 – Program – DOC, zápis z jednání – PDF
9. jednání 22. 11. 2023 – Program – PDF, zápis z jednání – PDF
——————————————————————————————————————–
1. jednání 19. 2. 2024 – Program PDF

Archiv