V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Marcel Zenkl
Místopředseda
Jan Novák
Tajemník Telefon E-mail
Tomáš Olbrich 221 097 328 tomas.olbrich@praha1.cz
Členové
arch. Jiří Kučera
Vladimír Mařík vladimir.marik@praha1.cz
Giancarlo Lamberti
Jan Votoček jan.votocek@praha1.cz
Robert Hoene
Jakub Veselý

Harmonogram jednání:
1. jednání 30. 7. 2020 – Program
2. jednání 27. 10. 2020 – Jednání zrušeno bez náhrady