V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení  
Předseda  
Marcel Zenkl  
Místopředseda  
Jan Novák  
Tajemník Telefon E-mail
Tomáš Olbrich 221 097 328 tomas.olbrich@praha1.cz
Členové  
arch. Jiří Kučera  
Vladimír Mařík   vladimir.marik@praha1.cz
Lukáš Vesecký  
Jan Votoček   jan.votocek@praha1.cz
Robert Hoene  
Tomáš Raiter  

Harmonogram jednání:
1. jednání 30. 7. 2020 – Program, Zápis
2. jednání 24. 11. 2020 – Program, Zápis
3. jednání 8. 12. 2020 – Program, Zápis

1. jednání 16. 2. 2021 – Program, Zápis
2. jednání 11. 5. 2021 – Program, Zápis
3. jednání 8. 6. 2021 – Program, Zápis
4. jednání 5. 10. 2021 – Program, Zápis
5. jednání 19. 10. 2021 – Program, Zápis
6. jednání 2. 11. 2021 – Program, Zápis
7. jednání 30. 11. 2021 – Program, Zápis

1. jednání 8. 2. 2022 – Program
2. jednání 10. 5. 2022 – Program
3. jednání 28. 6. 2022 – Program
4. jednání 20. 9. 2022 – Program

Statut komise

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

1.       Připravuje stanoviska ve věcech investic do svěřeného majetku a oprav svěřeného majetku v rámci rozpočtu MČ Praha 1 a plánu ekonomické činnosti MČ Praha 1.
2.       Připravuje stanoviska k využívání svěřeného majetku a dotacím ostatním vlastníkům v Praze 1.
3.       Projednává a doporučuje provedení investic a oprav podle naléhavosti a připravenosti. Doporučuje uvolňování finančních prostředků na jednotlivé akce.
4.       Projednává a doporučuje řešení investic a oprav za pomoci offsetových programů.
5.       Vyhledává nové zdroje pro financování.
6.       Projednává návrh rozpočtu MČ Praha 1 v příslušných kapitolách v oblasti investic a oprav dle návrhu plánu ekonomické činnosti
MČ Praha 1.
7.       Vyjadřuje se ke spolupráci s odbornými útvary.
8.       Sleduje stav svěřeného majetku, zejména po stránce zabezpečení jeho údržby, a dává podněty k nezbytným opatřením.