Komise pro obchod a služby

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Valerie Talacková Valerie.talacko@praha1.cz
Zástupce předsedy
Amália Počarovská Amalia.pocarovska@prahasobe.cz
Tajemník Telefon E-mail
Vladimíra Hrůzová 221 097 360 Vladimira.hruzova@praha1.cz
Členové
Eva Holá
Jan Hřebíček
Tomáš Raiter
Vladimír Krištof
Jan Wolf
Jana Titlbachová
Karel Ulm karel.ulm@praha1.cz
Tomáš Ouška
Vojtěch Ryvola

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní  (středa)

mimořádné jednání dne 19.06.2019 od 14:00 hod.
8. jednání dne 12.06.2019 od 14:00 hod.
7. jednání dne 29.05.2019 od 16:00 hod.
6. jednání dne 15.05.2019 od 14:00 hod.
5. jednání dne 17.04.2019 od 16:00 hod.
4. jednání dne 03.04.2019 od 14:00 hod.
3. jednání dne 20.03.2019 od 16:00 hod.
2. jednání dne 13.03.2019 od 17:00 hod.
1. jednání dne 20.02.2019 od 16:00 hod.

Další termíny jednání: 26.06.

Harmonogram jednání na 2. pololetí 2019: (1x za 14 dní od 16:00 hod.)

7.8., 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

Statut Komise pro obchod a služby

1. Projednává a posuzuje veškeré otázky související se sítí obchodů a služeb a cestovního ruchu na území MČ Praha 1 ve spolupráci s příslušnými komisemi a odbory
2. Sleduje a projednává podněty a formuluje doporučení pro řešení dopadů v oblasti cestovního ruchu na území MČ Praha 1
3. Prostřednictvím členů komise sleduje vývoj sítě obchodu a služeb na území MČ Praha 1 a reaguje na podněty
4. Spolupracuje na využití nebytových prostor v obecních domech, pro obchod a služby, na základě vlastních pozorování a odůvodněných požadavků obyvatel
5. Účastní se výběrových řízení spojených s oblastí obchodu a služeb v MČ Praha 1
6. Dává stanoviska k termínům, lokalitám, sortimentu a provozovatelům trhů a tržišť
7. Spolupracuje na koncepci stálých trhů na území MČ Praha 1
8. Spolupracuje na koncepci umístění pevných stánků na území MČ Praha 1
9. Hodnotí příležitostné trhy konané na území MČ Praha 1
10. Vyjadřuje se k návrhu novely tržního řádu a jeho přílohy
11. Podílí se na samosprávné kontrole a hodnocení provozu trhů a tržišť ve smyslu tržního řádu
12. Průběžně projednává podněty členů zastupitelstva, vedoucích příslušných odborů a třetích osob a formuluje stanoviska nebo doporučení pro jednání Rady MČ Praha 1
13. Projednává žádosti o restaurační zahrádky na území MČ Praha 1 a vyhodnocuje jejich fungování