V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Martin Motl

Místopředseda: Daniel Skalický

Tajemník: aktuálně neobsazen, v případě potřeby kontaktujte pana předsedu  Telefon:  221 097 303 Email: martin.motl@praha1.cz

Členové:
Čestmír Hrbáček
Vladimír Jančo
Lukáš Vesecký
Michal Staněk
Jonáš Felkel

Odborníci:
Zbyněk Černý
Tomáš Břínek

Stálí hosté:
Ludvík Czital
Tatiana Kunštátová
Jana Titlbachová


Statut Komise ZDE

Termíny jednání Komise pro obchod a služby:

  1. jednání komise dne 4. 1. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
  2. jednání komise dne 1. 2. 2023  – Program ZDE, Zápis ZDE
  3. jednání komise dne 9. 3. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
  4. jednání komise dne 12. 4. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
  5. jednání komise dne 10. 5. 2023 – Program ZDE (komise nebyla usnášeníschopná)
  6. jednání komise dne 7. 6. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
  7. jednání komise dne 4. 10. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
  8. jednání komise dne 30. 10. 2023 – Program ZDE
  9. jednání komise dne 29. 11. 2023 – Program ZDE

Termíny jednání ve 2. pololetí: 1.11. (jednání zrušeno), 29.11. od 15:00 v zasedací místnosti v pasáži úřadu („pitevna“).

Archiv