V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Karel Ulm karel.ulm@praha1.cz
Místopředseda
Jana Šťastná
Tajemník Telefon E-mail
Vladimíra Hrůzová 221 097 360 vladimira.hruzova@praha1.cz
Členové
Vladimír Krištof
Michal Staněk
Daniel Skalický
Irena Ilková
Stanislav Lazar
David Bodeček david.bodecek@praha1.cz
Jana Titlbachová
Amália Počarovská amalia.pocarovska@praha1.cz
Václav Kučera

Harmonogram jednání:

1. jednání – 8. 1. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
2. jednání – 13. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
Mimořádné společné jednání Komise obecního majetku s Komisí pro obchod a služby – 20. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
3. jednání – 27. 5. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
4. jednání – 10. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
5. jednání – 24. 6. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
Mimořádné jednání Komise pro obchod a služby – 1. 7. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
6. jednání – 9. 9. 2020 – Program – PDF, Zápis – PDF
!! Jednání 30. 9. 2020 je zrušeno !!
!! Jednání 7. 10. 2020 je zrušeno !!

!! Jednání Komise pro obchod a služby se do konce nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s Covid-19 ruší !!

Termíny jednání ve 2. pololetí (vždy středa od 14:00 v místnosti 212):
21. 10.
4. 11.
18. 11.
2. 12.
16. 12.

Statut Komise pro obchod a služby

1. Projednává a posuzuje veškeré otázky související se sítí obchodů a služeb a cestovního ruchu na území MČ Praha 1 ve spolupráci s příslušnými komisemi a odbory
2. Sleduje a projednává podněty a formuluje doporučení pro řešení dopadů v oblasti cestovního ruchu na území MČ Praha 1
3. Prostřednictvím členů komise sleduje vývoj sítě obchodu a služeb na území MČ Praha 1 a reaguje na podněty
4. Spolupracuje na využití nebytových prostor v obecních domech, pro obchod a služby, na základě vlastních pozorování a odůvodněných požadavků obyvatel
5. Účastní se výběrových řízení spojených s oblastí obchodu a služeb v MČ Praha 1
6. Dává stanoviska k termínům, lokalitám, sortimentu a provozovatelům trhů a tržišť
7. Spolupracuje na koncepci stálých trhů na území MČ Praha 1
8. Spolupracuje na koncepci umístění pevných stánků na území MČ Praha 1
9. Hodnotí příležitostné trhy konané na území MČ Praha 1
10. Vyjadřuje se k návrhu novely tržního řádu a jeho přílohy
11. Podílí se na samosprávné kontrole a hodnocení provozu trhů a tržišť ve smyslu tržního řádu
12. Průběžně projednává podněty členů zastupitelstva, vedoucích příslušných odborů a třetích osob a formuluje stanoviska nebo doporučení pro jednání Rady MČ Praha 1
13. Projednává žádosti o restaurační zahrádky na území MČ Praha 1 a vyhodnocuje jejich fungování