V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Richard Bureš

Místopředseda: Filip Čech

Tajemník: Jan Turek, Telefon: 221 097 108, Email: jan.turek@praha1.cz

Členové:
Jana Machálková
David Malý
Petr Lukáš
David Soukup
Jakub Rozsypal


Termíny jednání Komise pro informatiku a Smart Cities:

26. ledna, 9. února, 23. března, 13. dubna, 25. května, 15. června (1x měsíčně v radní místnosti)

1. jednání komise dne 26.01.2023 – neproběhlo z důvodu přesunu termínu Zastupitelstva
1. jednání komise dne 09.02.2023 – Program, Zápis
2. jednání komise dne 23.03.2023 – Program (komise nebyla usnášeníschopná)
2. jednání komise dne 13.04.2023 – Program (komise nebyla usnášeníschopná)
2. jednání komise dne 25.05.2023 – Program

Archiv