V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Tomáš Hamr

Místopředseda: Filip Čech

Tajemník: Jan Turek, Telefon: 221 097 108, Email: jan.turek@praha1.cz

Členové:
Petr Lukáš
David Soukup
Jakub Rozsypal
Martin Sládek
Traian Urban
Karel Ulm
Filip Lerbletier


Statut Komise pro informatiku a Smart Cities – PDF


Termíny jednání Komise pro informatiku a Smart Cities:

18. ledna 2024, 15. února 2024, 14. března 2024, 18. dubna 2024, 16. května 2024, 13. června 2024

1.   jednání komise dne 26.01.2023 – neproběhlo z důvodu přesunu termínu Zastupitelstva
1.   jednání komise dne 09.02.2023 – Program, Zápis
2.   jednání komise dne 23.03.2023 – Program (komise nebyla usnášeníschopná)
2.   jednání komise dne 13.04.2023 – Program (komise nebyla usnášeníschopná)
2.   jednání komise dne 25.05.2023 – Program, Zápis
3.   jednání komise dne 15.06.2023 – Program, Zápis
4.   jednání komise dne 14.09.2023 – Program, Zápis
5.   jednání komise dne 12.10.2023 – Program, Zápis
6.   jednání komise dne 09.11.2023 – Program, Zápis
7.   jednání komise dne 14.12.2023 – Program, Zápis
8.   jednání komise dne 18.01.2024 – Program, Zápis
9.   jednání komise dne 29.02.2024 – Program, Zápis
10. jednání komise dne 14.03.2024 – Program, Zápis
11. jednání komise dne 18.04.2024 – Program, Zápis
12. jednání komise dne 16.05.2024 – Program

Archiv