Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Petr Burgr  petr.burgr@praha1.cz
Místopředseda
David Hanzlík
Tajemník
Adriana Bubeníková 221 097 293 adriana.bubenikova@praha1.cz
Členové
MUDr. Jiří Kučera
Jaroslava Nárožná
David Skála
Jana Titlbachová
 Pavel Smeták
 David Pešek Dvořák
 Martin Královský
 Ivan Bednář