V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Antonín Berdych

Místopředseda: Eva Fürstová

Tajemník: Michal Kadlec, Telefon: 221 097 431, Email: michal.kadlec@praha1.cz

Členové:
Jan Votoček
Naďa Řehák Müllerová
Dubravka Jaganjacová
Petr Hejma
Valerie Clare Talacková
Štefan Vítko
Jaroslav Štrof

Stálí hosté:

Tomáš Šebek
David Erhart
Jana Příhodová
Jana Ivančicová


Statut Komise pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku – PDF


Termíny jednání Komise pro zdravotnictví a Nemocnici Na Františku:

12. října, 9. listopadu a 7. prosince 2023 (1x měsíčně v posluchárně NNF)

1. jednání komise dne 19.01.2023 – Program PDF, Zápis
2. jednání komise dne 16.02.2023 – Program PDF, Zápis
3. jednání komise dne 23.03.2023 – Program PDF, Zápis
4. jednání komise dne 13.04.2023 – Program PDF, Zápis
5. jednání komise dne 18.05.2023 – Program PDF, Zápis
6. jednání komise dne 15.06.2023 – Program PDF, Zápis
7. jednání komise dne 14.09.2023 – Program PDF, Zápis
8. jednání komise dne 12.10.2023 – Program PDF (jednání zrušeno pro neusnášeníschopnost)
8. jednání komise dne 09.11.2023 – Program PDF
9. jednání komise dne 07.12.2023 – Program PDF