V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Jaroslava Janderová
Místopředseda
Otakar Maňas
Tajemník Telefon E-mail
Michal Kadlec 221 097 431 michal.kadlec@praha1.cz
Členové
Vladimír Němec
Michal Müller
Jan Votoček jan.votocek@praha1.cz
Jan Klusáček
Pavel Čižinský pavel.cizinsky@praha1.cz
Filip Pospíšil
Štefan Vítko

Harmonogram jednání: 1x za měsíc od 16:30 hod. (úterý)

2. jednání komise dne 09.06.2020 (mimořádné jednání) – Program
1. jednání komise dne 26.05.2020 – Program (náhradní termín) – Komise se koná v posluchárně v Nemocnici Na Františku
1. jednání komise dne 17.03.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)

Další termíny na 1. pololetí 2020:
23. června