V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Michal Müller
Místopředseda
Otakar Maňas
Tajemník Telefon E-mail
Michal Kadlec 221 097 431 michal.kadlec@praha1.cz
Členové
Vladimír Němec
Tomáš Šebek
Jan Votoček jan.votocek@praha1.cz
Jan Klusáček
Pavel Čižinský pavel.cizinsky@praha1.cz
Filip Pospíšil
Štefan Vítko

Harmonogram jednání: 1x za měsíc od 16:30 hod. (úterý)

6. jednání komise dne 21.09.2021 – Program
5. jednání komise dne 22.06.2021 – Program, Zápis
4. jednání komise dne 19.05.2021 – Program, Zápis
3. jednání komise dne 20.04.2021 – Program, Zápis
2. jednání komise dne 16.03.2021 – Program, Zápis
1. jednání komise dne 16.02.2021 – Program, Zápis
1. jednání komise dne 19.01.2021 (jednání ZRUŠENO)

6. jednání komise dne 08.12.2020 – Program, Zápis
5. jednání komise dne 19.11.2020 – Program (náhradní termín), Zápis
5. jednání komise dne 20.10.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)
5. jednání komise dne 13.10.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)
4. jednání komise dne 06.10.2020 – Program (náhradní termín), Zápis
4. jednání komise dne 22.09.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)
3. jednání komise dne 30.06.2020 – Program, Zápis
2. jednání komise dne 09.06.2020 (mimořádné jednání) – Program, Zápis
1. jednání komise dne 26.05.2020 – Program (náhradní termín), Zápis
1. jednání komise dne 17.03.2020 – Program (jednání ZRUŠENO)

Další termíny na 2. pololetí 2021:

19. října (jednání zrušeno), 23. listopadu a 7. prosince

Statut Komise pro zdravotnictví

  1. Podílí se na mapování sítě zdravotnických zařízení na území MČ Praha 1 a tuto vyhodnocuje.
  2. Vyjadřuje se k fungování a investičním požadavkům Nemocnice Na Františku.
  3. Zúčastňuje se kontrol tohoto zařízení (NNF) a podává náměty na opatření ke zlepšení stavu zdravotní péče.
  4. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu zdravotnictví.
  5. Spolupracuje s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy v záležitostech komunální hygieny a ochrany i podpory veřejného zdraví na území MČ Praha 1.
  6. Vyjadřuje se ke grantové politice v oblasti zdravotnictví Prahy 1 a nabízí Radě městské části své zástupce v grantových komisích.
  7. Spolupracuje s jinými komisemi, úzce však s Komisí sociální a Komisí pro výchovu a vzdělávání.
  8. Spolupracuje s profesními zdravotnickými organizacemi v MČ Praha 1 při plnění úkolů zdravotní politiky.