V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Antonín Berdych
Místopředsedkyně
Eva Fürstová
Tajemník Telefon E-mail
Michal Kadlec 221 097 431 michal.kadlec@praha1.cz
Členové
Jan Votoček jan.votocek@praha1.cz
Naďa Řehák Müllerová
Dubravka Jaganjacová
Petr Hejma petr.hejma@praha1.cz
Valerie Clare Talacková valerie.talackova@praha1.cz

Harmonogram jednání: 1x měsíčně v posluchárně NNF

Termíny jednání na 1. pololetí 2023: 16. února, 23. března, 13. dubna, 18. května a 15. června

1. jednání komise dne 19.01.2023 – Program