V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Ing. Michal Štěpán

Místopředseda: Josef Ludvíček

Tajemník: Tomáš Hovorka, Telefon: 221 097 147, Email: tomas.hovorka@praha1.cz

Členové:
Stanislav Jandík
Pavel Řeháček
Pavel Hodek
Kryštof Petrásek
Filip Lachmann


Statut Komise pro dopravu ZDE


Termín jednání Komise pro dopravu:

19. 1. 2023 od 16:00 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. 3. 2023 od 16:00 – Program ZDE, Zápis ZDE
27. 4. 2023 – Program ZDE
1. 6. 2023 – Jednání se uskuteční od 16:00 na adrese Újezd 426/26, Praha 1 – Program ZDE

Jednání komise probíhá od 17:00 v Konferenčním sále v pasáži Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 681/18.

Archiv