V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Martin Arden

Místopředseda: Barbora Kosíková

Zastupující tajemník: Ladislav Varga Telefon: 221 097 580, Email: ladislav.varga@praha1.cz

Členové

Zdeňka Kulišová
Irena Ilková
Jan Petránek
Vladimíra Davidsenová
Ludmila Mare Zvěřinová

Odborníci

Jana Havlíková
Filip Pospíšil

Stálí hosté

Ladislav Varga
Helena Čelišová


Statut Komise sociální – PDF


Termíny jednání Komise sociální:

Harmonogram jednání: 2x měsíčně, středa, od 16:00 hod., místnost č. 201

Následující jednání: 7. června, 21. června

1. jednání komise dne 22.12.2022 – Program – PDF (komise nebyla usnášeníschopná)
1. jednání komise dne 11.01.2023 – Program – PDF (komise nebyla usnášeníschopná)
1. jednání komise dne 25.01.2023 – Program – PDF, Zápis
2. jednání komise dne 08.02.2023 – Program – PDF, Zápis
3. jednání komise dne 22.02.2023 – Program – PDF, Zápis
4. jednání komise dne 08.03.2023 – Program – PDF, Zápis
5. jednání komise dne 22.03.2023 – Program – PDF, Zápis
6. jednání komise dne 05.04.2023 – Program – PDF, Zápis
7. jednání komise dne 19.04.2023 – Program – PDF, Zápis
8. jednání komise dne 10.05.2023 – Program – PDF
9. jednání komise dne 24.05.2023 – Program – PDF
10. jednání komise dne 07.06.2023 – Program – PDF

Archiv