V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: Martin Arden

Místopředseda: Barbora Kosíková

Tajemník: Marcela Bezenková Telefon: 221 097 220, Email: marcela.bezenkova@praha1.cz

Členové

Jan Petránek
Vladimíra Davidsenová
Ludmila Marie Zvěřinová
Jan Votoček
Eva Špačková

Odborníci

Jana Havlíková
Filip Pospíšil

Stálí hosté

Ladislav Varga
Helena Čelišová
Miroslav Brož
Ivana Antalová


Statut Komise sociální – PDF


Termíny jednání Komise sociální:

Harmonogram jednání: 1x za tři týdny, středa, od 16:00 hod., místnost č. 201

Následující jednání: 28. února 2024, 20. března 2024

1. jednání komise dne 22.12.2022 – Program – PDF (komise nebyla usnášeníschopná)
1. jednání komise dne 11.01.2023 – Program – PDF (komise nebyla usnášeníschopná)
1. jednání komise dne 25.01.2023 – Program – PDF, Zápis
2. jednání komise dne 08.02.2023 – Program – PDF, Zápis
3. jednání komise dne 22.02.2023 – Program – PDF, Zápis
4. jednání komise dne 08.03.2023 – Program – PDF, Zápis
5. jednání komise dne 22.03.2023 – Program – PDF, Zápis
6. jednání komise dne 05.04.2023 – Program – PDF, Zápis
7. jednání komise dne 19.04.2023 – Program – PDF, Zápis
8. jednání komise dne 10.05.2023 – Program – PDF, Zápis
9. jednání komise dne 24.05.2023 – Program – PDF, Zápis
10. jednání komise dne 07.06.2023 – Program – PDF, Zápis
11. jednání komise dne 21.06.2023 – Program – PDF, Zápis
12. jednání komise dne 06.09.2023 – Program – PDF, Zápis
13. jednání komise dne 27.09.2023 – Program – PDF, Zápis
14. jednání komise dne 18.10.2023 – Program – PDF, Zápis
15. jednání komise dne 08.11.2023 – Program – PDF, Zápis
16. jednání komise dne 29.11.2023 – Program – PDF, Zápis
17. jednání komise dne 20.12.2023 – Program – PDF, Zápis
18. jednání komise dne 17.01.2024 – Program – PDF, Zápis
19. jednání komise dne 14.02.2024 – Program – PDF (místo konání: prostory DPS U Zlaté Studně, Malá Strana)
20. jednání komise dne 28.02.2024 – Program – PDF

Archiv