V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předsedkyně: Emilija Rónová, Telefon: 608 234 743, Email: ronovaema@gmail.com

Místopředseda: Tomáš Zbořil, Telefon: 221 097 739 či 724 801 854, Email: tomas.zboril@praha1.cz

Tajemník: Tomáš Hovorka, Telefon: 221 097 147, Email: tomas.hovorka@praha1.cz

Členové:
Albert Jan, alberto.hans52@gmail.com
Karel Ulm, karel.ulm@praha1.cz
Pavel Marc, pavel.marc@praha1.cz
Aneta Ečeková Maršálová, aneta.ecekova.marsalova@praha1.cz, Telefon: 221 097 566
Hana Lhotová, hana.lhotova@volny.cz
Alena Jančíková
Lucie Vaverková

Stálí hosté:
Jitka Burianová, jitka.burianova@gmail.com
Iveta Hamarneh, iveta.hamarneh@peuni.cz


Statut Komise pro bezbariérovou Prahu 1 naleznete ZDE

Termíny jednání Komise pro bezbariérovou Prahu 1

1. jednání 20. 12. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání 7. 2. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
3. jednání 21. 2. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
4. jednání 7. 3. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
5. jednání 4. 4. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
6. jednání 2. 5. 2023 – Program ZDE

Jednání komise probíhají od 16:00 v Konferenčním sále v pasáži Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 681/18.
Další termíny jednání v 1. pololetí:
6.6.2023