V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předsedkyně: Emilija Rónová, Telefon: 608 234 743, Email: ronovaema@gmail.com

Místopředseda: Irena Kvasničková

Tajemník: Tomáš Zbořil, Telefon: 221 097 739 či 724 801 854, Email: tomas.zboril@praha1.cz

Členové:
Alena Jančíková
Lucie Vaverková
Otakar Pištora
Jana Titlbachová
Jana Šestauberová

Odborný člen komise:
Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.
Hana Lhotová, hana.lhotova@volny.cz

Stálí hosté:
Jitka Burianová, jitka.burianova@gmail.com
Iveta Hamarneh, iveta.hamarneh@peuni.cz
Jaroslav Paur


Statut Komise pro bezbariérovou Prahu 1 naleznete ZDE

Termíny jednání Komise pro bezbariérovou Prahu 1

1. jednání 20. 12. 2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání 7. 2. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
3. jednání 21. 2. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
4. jednání 7. 3. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
5. jednání 4. 4. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
6. jednání 2. 5. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
7. jednání 6. 6. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
8. jednání 5. 9. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
9. jednání 3. 10. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
10. jednání 7. 11. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
11. jednání 5. 12. 2023 – Program ZDE, Zápis ZDE
12. jednání 15. 1. 2024 – Program ZDE
13. jednání 5. 2. 2024 – Program ZDE
14. jednání 4. 3. 2024 – Program ZDE

Jednání komise probíhají od 16:00 v Konferenčním sále v pasáži Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 681/18.
Další termíny jednání v 1. pololetí 2024 vždy od 16:00:
4. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6.