V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: David Bodeček

Tajemník: Linda Klečková, Telefon: 221 097 212, Email: linda.kleckova@praha1.cz

Členové za pronajímatele (MČ Praha 1):
Michal Caban
Kateřina Klasnová
Helena Leisztner Kroftová
Eva Špačková

Členové za nájemce (Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových):
Michaela Čermáková
Jana Hrstková
Helena Musilová
Jan Smetana
Daniela Sodomová


Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23_0397 – Programová rada Werichovy vily – ZDE

Místo jednání Programové rady: Werichova vila (U Sovových mlýnů 501/7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana)

Termíny jednání Programové rady Werichovy vily

1. jednání 22. 5. 2023 v 15:00 – Pozvánka PDF

Další termíny budou zveřejněny po schválení Programovou radou.