V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Předseda: David Bodeček

Tajemník: Linda Klečková, Telefon: 221 097 212, Email: linda.kleckova@praha1.cz

Členové za pronajímatele (MČ Praha 1):
Michal Caban
Kateřina Klasnová
Helena Leisztner Kroftová
Eva Špačková

Členové za nájemce (Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových):
Michaela Čermáková
Jana Hrstková
Helena Musilová
Jan Smetana
Daniela Sodomová


Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23_0397 – Programová rada Werichovy vily – ZDE
Statut Programové rady Werichovy vily ZDE, usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR23_0820 ZDE

Místo jednání Programové rady: Werichova vila (U Sovových mlýnů 501/7, 118 00 Praha 1 – Malá Strana) vždy od 15:00

Termíny jednání Programové rady Werichovy vily

1. jednání 22. 5. 2023 – Pozvánka ZDE, Zápis ZDE
2. jednání 11. 9. 2023 – Pozvánka ZDE, Zápis ZDE
3. jednání 6. 11. 2023 – Pozvánka ZDE, Zápis ZDE
4. jednání 8. 1. 2024 – Pozvánka ZDE

Termíny v roce 2024: 4.3., 29.4., 24.6., 9.9., 4.11. 2024