Komise pro životní prostředí

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Tomáš Vích 221 097 Tomas.vich@praha1.cz
Zástupce předsedy
Jana Kabelová Jana.kabelova@praha1.cz
Tajemník Telefon E-mail
Kateřina Melzerová 221 097 553 Katerina.melzerova@praha1.cz
Členové
Michal Kučera
Valerie Talacko Valerie.talacko@praha1.cz
Tomáš Vojtíšek
Tomáš Oliva
Michaela Valentová
Milan Smrž
Antonín Berdych

Harmonogram jednání: 1x měsíčně od 16:00 hod. (úterý)

5. jednání dne 11.06.2019
4. jednání dne 14.05.2019
3. jednání dne 09.04.2019 – Program, Zápis
2. jednání dne 12.03.2019 – Program, Zápis
1. jednání dne 19.02.2019 – Program, Zápis

Termíny jednání ve 2. pololetí 2019: 1x měsíčně od 16:00 hod. (úterý)

10.09., 8.10., 12.11. a 10.12.2019

Statut Komise pro životní prostředí

 • Projednává a vyjadřuje se RMČ P1
 1. k udržitelnému rozvoji Prahy 1
 2. k monitorování stavu životního prostředí, k adaptaci a mitigaci na změny klimatu, k ochraně fauny a flóry a k zavádění opatření ke snižování imisního zatížení
 3. k návrhům, peticím, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení
 4. k nakládání s odpady a obaly
 5. k čistotě města, úklidu, zimní službě, odpadkovým košům a veřejným WC
 6. k povolování akcí na pozemcích veřejné zeleně
 7. ke koncepci městské zeleně, její obnově, údržbě a ostraze
 8. ke koncepci ekologické výchovy a vzdělávání
 9. ke koncepci cyklostezek a tras pro pěší
 10. k projektové dokumentaci v oblasti životního prostředí, parků a hřišť
 • Předkládá RMČ P1
 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy na témata a podmínky udělování grantů v oblasti životního prostředí.
 4. návrhy a doporučení na studijní cesty KŽP
 5. návrhy a podněty
 •  Komise dále
 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole životní prostředí
 2. deleguje své zástupce do komise výběrového řízení souvisejícího se životním prostředím, rekonstrukcí parků a dětských hřišť