V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Tomáš Oliva
Místopředseda
Antonín Berdych
Tajemník Telefon E-mail
Kateřina Melzerová 221 097 553 katerina.melzerova@praha1.cz
Členové
Jiří Petrák
Olga Krahulcová
Lukáš Veselý
Pavel Řeháček
Valerie Talacková valerie.talackova@praha1.cz
Petr Kučera petr.kucera@praha1.cz
Lenka Pavlíková

Statut Komise pro životní prostředí ZDE.
Čas a místo jednání: vždy od 16:00 v zasedací místnosti v přízemí úřadu.
Harmonogram jednání
:
1. jednání komise 8. 9. 2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
2. jednání komise 6. 10. 2020 – Program ZDE

Další termíny jednání v roce 2020:
3. 11. 2020 – Jednání zrušeno bez náhrady
1. 12. 2020

Statut Komise pro životní prostředí

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k udržitelnému rozvoji Prahy 1
 2. k monitorování stavu životního prostředí, k adaptaci a mitigaci na změny klimatu, k ochraně fauny a flóry a k zavádění opatření ke snižování imisního zatížení
 3. k návrhům, peticím, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení
 4. k nakládání s odpady a obaly
 5. k čistotě města, úklidu, zimní službě, odpadkovým košům a veřejným WC
 6. k povolování akcí na pozemcích veřejné zeleně
 7. ke koncepci městské zeleně, její obnově, údržbě a ostraze
 8. ke koncepci ekologické výchovy a vzdělávání
 9. ke koncepci cyklostezek a tras pro pěší
 10. k projektové dokumentaci v oblasti životního prostředí, parků a hřišť

II. Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy na témata a podmínky udělování grantů v oblasti životního prostředí.
 4. návrhy a doporučení na studijní cesty KŽP
 5. návrhy a podněty

 III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole životní prostředí
 2. deleguje své zástupce do komise výběrového řízení souvisejícího se životním prostředím, rekonstrukcí parků a dětských hřišť