V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Vojtěch Ryvola 
Místopředseda 
Roman Hlávka 
TajemníkTelefonE-mail
Barbora Soldátová221 097 345barbora.soldatova@praha1.cz
Členové 
Martin Kotas martin.kotas@praha1.cz
Vratislav Veselý 
Vladimír Mařík vladimir.marik@praha1.cz
Pavel Řeháček 
Jiří Veselý 
David Skála 
Michal Štěpán 

Harmonogram jednání: od 16:00 hod. v zasedací místnosti v pasáži úřadu

 1. jednání dne 04.06.2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
 2. jednání dne 30.07.2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
 3. jednání dne 03.09.2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
 4. jednání dne 05.11.2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
 5. jednání dne 03.12.2020 – Program ZDE, Zápis ZDE
 6. jednání dne 28.01.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 7. jednání dne 11.02.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 8. jednání dne 04.03.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 9. jednání dne 08.04.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 10. jednání dne 06.05.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 11. jednání dne 03.06.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 12. jednání dne 09.09.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 13. jednání dne 07.10.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 14. jednání dne 04.11.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 15. jednání dne 02.12.2021 – Program ZDE, Zápis ZDE
 16. jednání dne 03.02.2022 – Program ZDE, Zápis ZDE
  Jednání 3. 3. 2022 zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti komise

Statut Komise pro dopravu

I. Komise DOP pro účely RMČ Praha 1 projednává a vyjadřuje se

 1. k tématům a podnětům týkajících se dopravy zejména na území MČ Praha 1, resp. celoměstského významu v případě, že se dotýkají MČ Praha 1
 2. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřených oblastech
 3. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů z hlediska dopravy
 4. k pořízení a aktualizaci podkladů a plánovacích dokumentů týkajících se dopravy
 5. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřených oblastech
 6. k pořízení a aktualizaci strategických dokumentů týkajících se dopravy
 7. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží z hlediska dopravy
 8. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím a ke všem stupňům dokumentací týkajících se dopravy
 9. k úpravám dopravního režimu na území MČ Praha 1

 II. Komise předkládá RMČ Praha 1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ Praha 1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů v rámci MČ Praha 1 se sousedními MČ a s hl. m. Prahou
 3. návrhy na požadavky MČ Prahy 1 vůči HMP
 4. návrhy a doporučení na studijní cesty KDOP
 5. návrhy a podněty

III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v příslušných kapitolách
 2. spolupracuje s výbory MČ Praha 1, výbory ZHMP a výbory sousedních MČ týkajících se svěřené oblasti
 3. spolupracuje s jinými komisemi MČ Praha 1, komisemi RHMP a komisemi sousedních MČ týkajících se svěřené oblasti
 4. spolupracuje s Městskou policí a Policií ČR