Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek, tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 4. čtvrtletí roku 2023. Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 24 777 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Svou živnost se rozhodlo ukončit celkem 18 230 podnikatelů. Z jednotlivých druhů živností převládá živnost volná (2 203 322) následována regulovanými … Číst více

Rozšíření portfolia služeb Portálu živnostenského podnikání

Vážení podnikatelé, informujeme vás o vylepšení Portálu živnostenského podnikání, jehož funkcionality byly rozšířeny o možnost: filtrování podle jednotlivých druhů živností,  podání online žádosti o výpis z neveřejné části živnostenského rejstříku či automatického upozornění na aktuality, jež jsou předmětem živnostníkova zájmu apod.  Podrobněji o novinkách informoval Živnostenský úřad České republiky. 

Zrušení registrační povinnosti vybraných poplatníků a plátců daně z příjmů

Vážení podnikatelé, informujeme vás o zrušení registrační povinnosti podnikajících fyzických osob vůči finančnímu úřadu. O zrušení povinnosti na svém webu informovala Finanční správa. Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů fyzických osob (osob samostatně výdělečně činných) vůči finančnímu úřadu, tj. přihláška k dani z příjmu fyzických osob podávaná podle § 39 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění … Číst více

Prostředník při zahájení výkonu komorového povolání

Věděli jste, že jednotné kontaktní místo dokáže zprostředkovat vstup do podnikání vykonavatelům komorových povolání? A co je to komorové povolání? Jedná se o takovou profesi, u níž zákon jejímu vykonavateli mimo jiné ukládá povinné členství u příslušného společenstva, resp. komory. Do této kategorie profesí náleží např. činnost advokátů, auditorů, autorizovaných architektů, daňových poradců, patentových zástupců, … Číst více

Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek, tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 3. čtvrtletí roku 2023. Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 22 441 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Ukončit svou živnost se rozhodlo celkem 19 448 podnikatelů. Živnostenský úřad v Praze 1 v rámci své  územní působnosti v absolutním … Číst více

Nový institut (tzv. virtuální nádoba) pro původce odpadu z drobného podnikání

Vážení podnikatelé, informujeme vás o nové službě ve spojitosti s nakládáním s odpadem vzniklým z podnikatelské činnosti na území hlavního města Prahy. Jedná se o možnost objednání tzv. virtuální nádoby, kterou lze využít pouze pro papír, plast a sklo. Tento institut ocení zejména ti z vás, kteří svůj byznys spravujete z domova, malé kanceláře či provozovny. O možnosti … Číst více

Varování - Na co si dát pozor při vstupu do podnikání?

Vážení podnikatelé, živnostenské úřady vás opakovaně upozorňují před úplatnými zápisy do různých komerčních evidencí připomínající živnostenský rejstřík či jinou zákonnou evidenci. Sdělujeme, že zápis do živnostenského rejstříku není zpoplatněn! Při vstupu do podnikání živnostenské úřady vybírají na místě jednorázový poplatek, a to ve výši 1.000 Kč. Zápis vaší osoby do některé z komerčních databází, kterou … Číst více

Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek, tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 2. čtvrtletí roku 2023. Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 10 080 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Taktéž ve 2. čtvrtletí ještě pokračoval klesající trend počtu živnostníků, neboť svou živnost se rozhodlo zrušit 42 568 fyzických osob (vrcholu … Číst více

Správní poplatek za živnost lze hradit také bezhotovostně

Vážení podnikatelé, dovolujeme si vám připomenout, že správní poplatky na úseku živností* lze hradit také bezhotovostně přímo na pracovišti zdejšího živnostenského odboru. *ve smyslu položky č. 24 Sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o poplatek za: a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání Kč 1000 … Číst více