ŽIVNOSTI A JEJICH PROVOZOVATELÉ V ČÍSLECH

Ve 3. čtvrtletí roku 2022 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 10 854 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 24 263 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 13 409 osob se rozhodlo svou živnost ukončit. Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 30. 9. 2022 Počet podnikatelů v režimu živnostenského … Číst více

Přísnější pravidla pro provozování mezinárodní nákladní dopravy

Vážení podnikatelé, jak jsme již dříve avizovali, v souvislosti s implementací tzv. balíčku mobility do českého právního řádu, dochází k 1. 8. 2022 ke změně  předmětu podnikání u koncesované živnosti „Silniční motorová doprava“. O změnu rozsahu předmětu podnikání bude muset požádat poskytovatel, který hodlá i nadále provozovat mezinárodní nákladní dopravu vozidly přesahující 2,5 tuny a … Číst více

Změny v živnostenském zákonu

Vážení podnikatelé, informujeme vás, že k 1. 7. 2022 došlo k vyloučení -zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích a -poskytování dynamické směny měn z působnosti živnostenského zákona. Zájemci o jejich výkon musejí získat příslušná oprávnění, které uděluje Energetický regulační úřad, v případě činnosti energetického zprostředkovatele, a Česká národní banka, v případě poskytovatele dynamické směny měn. Zprostředkovatel v energetice Zprostředkovatelskou činnost v energetické oblasti … Číst více

Novinky v prokazování finanční způsobilosti dopravců

Vážení podnikatelé v mezinárodní dopravě, v souvislosti s novými pravidly, které jsou obsaženy v nařízení EU 2020/1055, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy, vás informujeme o povinnosti prokázat finanční způsobilost i pro vozidla s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak … Číst více

Pozor na zápisy do různých evidencí připomínající živnostenský rejstřík!

Vážení podnikatelé, následující řádky jsou určeny zejména pro ty z vás, kteří začínáte „živnostničit“. Následující informaci proto berte jako dobrou radu do začátku svého podnikání. Na trhu působí některé soukromé subjekty (společnosti), které mimo jiné nabízejí úplatné zápisy do různých komerčních rejstříků, jejichž názvy se mohou na první zdání podobat živnostenskému či obchodnímu rejstříku. Je … Číst více