Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek,

tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 4. čtvrtletí roku 2023.

Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 24 777 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Svou živnost se rozhodlo ukončit celkem 18 230 podnikatelů. Z jednotlivých druhů živností převládá živnost volná (2 203 322) následována regulovanými řemesly (985 238). Podstatně méně je v „oběhu“ živností vázaných (352 375) a živností koncesovaných (327 295).

Nárůst jak počtu podnikatelů, tak i samotných živností, v rámci své územní působnosti zaznamenal také zdejší živnostenský úřad. Z jednotlivých druhů živností zde dominuje živnost volná (53 338). Z regulovaných živností pak hostinská činnost (4 178), prodej lihovin (3 794) nebo silniční motorová doprava (2 784).  Celostátní data jsou dostupná ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 9. 1. 2024

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          54 134
     z toho fyzických osob 12 061
     z toho právnických osob 42 073
Počet vydaných a platných živností:        77 055
z toho živností volných: 53 338
z toho živností řemeslných:   9 723
z toho živností vázaných:   6 483
z toho živností koncesovaných:   7 511