Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek,

tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 3. čtvrtletí roku 2023. Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 22 441 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Ukončit svou živnost se rozhodlo celkem 19 448 podnikatelů.

Živnostenský úřad v Praze 1 v rámci své  územní působnosti v absolutním čísle zaznamenal jak nárůst podnikatelů, tak i vydaných živností. Z jednotlivých druhů živností dominuje živnost volná (52 717). Z regulovaných živností pak hostinská činnost (4 149), prodej lihovin (3 755) nebo silniční motorová doprava (2673). Přehled nabízí tabulka. Celostátní data jsou dostupná ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 30. 9. 2023

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          53 501
     z toho fyzických osob 11 860
     z toho právnických osob 41 641
Počet vydaných a platných živností:        76 109
z toho živností volných: 52 717
z toho živností řemeslných:   9 638
z toho živností vázaných:   6 393
z toho živností koncesovaných:   7 361