MAP II MČ Praha 1 - Konzultační proces, podklady pro jednání Řídícího výboru

Vážení, do konzultačního procesu byly vloženy dokumenty, které budete moct v období do 21.11.2022 (14 dní) připomínkovat.Po zapravení připomínek proběhne hlasování členů ŘV o těchto dokumentech v režimu per rollam prostřednictvím emailu. Jedná se o :a) Závěrečnou sebehodnotící zprávu projektu (včetně příloh č. 1 a č. 2) PDF, PDF, PDFb) 3. Průběžnou sebehodnotící zprávu projektuPDF, … Číst více

ŽIVNOSTI A JEJICH PROVOZOVATELÉ V ČÍSLECH

Ve 3. čtvrtletí roku 2022 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 10 854 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 24 263 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 13 409 osob se rozhodlo svou živnost ukončit. Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 30. 9. 2022 Počet podnikatelů v režimu živnostenského … Číst více

30 let vnitřního trhu EU

Vážení podnikatelé, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vás zve na konferenci s názvem 30. výročí vnitřního trhu: „motor udržitelného růstu EU v budoucí perspektivě„. Konference připomene jeho vývojové fáze a zejména vizi na příštích 30 let. Konference se bude rovněž věnovat přetrvávajícím bariérám pro podnikatele a iniciativám, které by měly pomoci malým a středním podnikům těžit z výhod vnitřního … Číst více

Přísnější pravidla pro provozování mezinárodní nákladní dopravy

Vážení podnikatelé, jak jsme již dříve avizovali, v souvislosti s implementací tzv. balíčku mobility do českého právního řádu, dochází k 1. 8. 2022 ke změně  předmětu podnikání u koncesované živnosti „Silniční motorová doprava“. O změnu rozsahu předmětu podnikání bude muset požádat poskytovatel, který hodlá i nadále provozovat mezinárodní nákladní dopravu vozidly přesahující 2,5 tuny a … Číst více

Změny v živnostenském zákonu

Vážení podnikatelé, informujeme vás, že k 1. 7. 2022 došlo k vyloučení -zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích a -poskytování dynamické směny měn z působnosti živnostenského zákona. Zájemci o jejich výkon musejí získat příslušná oprávnění, které uděluje Energetický regulační úřad, v případě činnosti energetického zprostředkovatele, a Česká národní banka, v případě poskytovatele dynamické směny měn. Zprostředkovatel v energetice Zprostředkovatelskou činnost v energetické oblasti … Číst více

Vysílání řidičů v oblasti silniční dopravy má nová pravidla

Vážení podnikatelé v silniční dopravě, v souvislosti s novými pravidly, které jsou obsaženy v nařízení EU 2020/1055, a kterým byla za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy změněna nařízení  (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012, vás informujeme o administrativní povinnosti, kterou musíte před vysláním řidiče do jiného členského státu EU splnit. Od 2. … Číst více