Vážení podnikatelé a návštěvníci stránek,

tradičně vám přinášíme základní statistické trendy (pohyby v živnostech) za 1. čtvrtletí roku 2024.

Od minulého čtvrtletí v České republice přibylo 27 665 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona. Svou živnost se rozhodlo ukončit celkem 22 314 podnikatelů. Z jednotlivých druhů živností převládá živnost volná (2 211 446) následována regulovanými řemesly (988 409). Podstatně méně je v „oběhu“ živností vázaných (355 539) a živností koncesovaných (330 834).

Nárůst jak počtu podnikatelů, tak i samotných živností, v rámci své územní působnosti zaznamenal také zdejší živnostenský úřad. Z jednotlivých druhů živností zde dominuje živnost volná (54 125). Z regulovaných živností pak hostinská činnost (4 211), prodej lihovin (3 838) nebo silniční motorová doprava (2 885).  Celostátní data jsou dostupná ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 5. 4. 2024

Počet podnikatelů v režimu živnostenského zákona:          54 942
     z toho fyzických osob 12 249
     z toho právnických osob 42 693
Počet vydaných a platných živností:        78 286
z toho živností volných: 54 125
z toho živností řemeslných:   9 899
z toho živností vázaných:   6 597
z toho živností koncesovaných:   7 665