Pozor na zápisy do různých evidencí připomínající živnostenský rejstřík!

Vážení podnikatelé, následující řádky jsou určeny zejména pro ty z vás, kteří začínáte „živnostničit“. Následující informaci proto berte jako dobrou radu do začátku svého podnikání. Na trhu působí některé soukromé subjekty (společnosti), které mimo jiné nabízejí úplatné zápisy do různých komerčních rejstříků, jejichž názvy se mohou na první zdání podobat živnostenskému či obchodnímu rejstříku. Je … Číst více

Živnosti a jejich provozovatelé v číslech

Ve 3. čtvrtletí roku 2021 živnostenské úřady zaznamenaly „přirozený přírůstek podnikatelů“ o 12 139 osob oproti minulému sledovanému období. Od minulého čtvrtletí přibylo 21 701 nových podnikatelů v režimu živnostenského zákona.  Celkem 9 562 osob se rozhodlo svou živnost ukončit. Základní živnostenský katastr za územně správní obvod Praha 1 k 30. 9. 2021 Počet podnikatelů v režimu živnostenského … Číst více

Datovou schránku bude mít každý podnikatel

Vážení podnikatelé, dovolujeme si poukázat na článek, který byl publikován na oficiálním portálu pro podnikání a export Businessinfo.cz. Článek přináší informaci o tom, že všem osobám samostatně výdělečně činným, tedy i živnostníkům, stát od ledna 2023 zřídí datovou schránku. V současné době musejí datovou schránku povinně používat obchodní firmy zapsané ve veřejném rejstříku. Povinnost již … Číst více

Profese průvodce již dle nových pravidel / THE NEW RULES FOR GUIDES

Vážení průvodci, turistická sezona je v plném proudu, živnostenský úřad si vám proto dovoluje připomenout, že pro výkon vaší profese platí nová pravidla, tak jak řada z vás požadovala. Mimo živnosti volné proto musíte disponovat také českým národním průkazem průvodce. Víte, že profese turistického průvodce má nová pravidla? Nejviditelnější změnou, a to doslova, je povinnost mít … Číst více

Pro živnost i přes internet

Vážení podnikatelé, dovolujeme si vám připomenout, že živnost (včetně jejího rozšíření, přerušení, pokračování či zrušení atd.) vyřídíte také online, za předpokladu, že máte zřízenou vlastní datovou schránku nebo používáte zaručený elektronický podpis. Online služby veřejné správy jsou dostupné např. pomocí Portálu občana. K identifikaci své osoby je možné využít i tzv. bankovní identitu, kterou používáte pro … Číst více