Spotřebitelské právo v praxi pro malé a střední podnikatele

Nabídka pro malé a střední podnikatele k účasti na vzdělávacím projektu zaměřeném na spotřebitelské právo v praxi – jednoduše, srozumitelně a s praktickými příklady   Spotřebitelská organizace dTest ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky vybízí malé a střední podnikatele k účasti na vzdělávacím programu zaměřeného na spotřebitelské právo: Consumer Law Ready. Školící program na míru pro mikro, malé … Číst více

Činnost likvidátorů pojistných událostí se stala živností

Platná právní úprava zařadila profesi samostatných likvidátorů pojistných událostí do působnosti živnostenského zákona. Doposavad náležela do gesce České národní banky. Činnost naleznete v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. V této příloze jsou obsaženy všechny živnosti vázané. Znamená to, že mimo všeobecných podmínek je výkon takovýchto činností vázán na průkaz způsobilosti, jako je např. předepsané vzdělání, osvědčení … Číst více

Počet podnikatelů neustále roste

Počet podnikatelů, kteří jsou zároveň držiteli živnostenského oprávnění, opakovaně dosahuje nejvyšších hodnot od roku 1992, kdy v tehdejším Československu vstoupil v účinnost živnostenský zákon. Tento trend je patrný taktéž na území Prahy 1.   Nejvíce podnikatelů v historii K 30. červnu 2018 bylo na území prvního pražského obvodu evidováno celkem 41 227 poskytovatelů služeb v režimu živnostenského zákona tj. … Číst více

Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost

Stávající právní úprava stanovuje, že živností není činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí. Tato činnost je klasifikována jako zvláštní regulovaná činnost na finančním trhu a jako taková náleží do gesce České národní banky (udělení oprávnění a dohled). Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, který má nahradit zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných … Číst více

Podnikatele v cestovním ruchu čekají velké změny

Předložený návrh zpřesňuje, resp. zavádí nové definice v souladu s transponovanou evropskou směrnicí, která v konečném důsledku přinese větší ochranu spotřebitelů – klientů cestovních kanceláří či agentur. Jednotná pravidla Česká republika musí zajistit transpozici Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, do národní legislativy … Číst více

Přednáška o hygienických požadavcích pro výkon služeb souvisejících s péčí o tělo a vzhled

Pozvánka pro poskytovatele služeb z řad provozovatelů holičských, kadeřnických pedikérských, manikérských, kosmetických, masérských, tatérských služeb a provozovatelů solárií, na bezplatnou přednášku na téma: „Hygienické požadavky pro výkon činností epidemiologicky závažných“, která se uskuteční v pondělí 18. června 2018 od 13.00 hodin, v sídle hygienické stanice. Přihlásit se můžete pomocí online přihlášky (nejpozději do 15. června 2018). Obsah přednášky: Vymezení základních pojmů: … Číst více

Přednáška o hygienických pravidlech v gastronomii (stravovací služby, trhy apod.)

Pozvánka pro poskytovatele služeb z řad gastronomie, ale tak i návštěvníky např. food festivalů, na bezplatnou přednášku na téma: „Hygienická pravidla a rizika jednorázových akcí“, která se uskuteční ve středu 13. června 2018 od 16.00 hodin, v sídle hygienické stanice. Podrobnosti naleznete v pozvánce zde. Přihlásit se můžete pomocí online přihlášky (nejpozději do 11. června 2018). Přednášku pořádá:   Termín:                       13. června 2018, od 16:00 … Číst více

Seminář k novele zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu

Pozvánka na seminář „Novela zákona o podnikání v oblasti cestovního ruchu“. Cílem semináře je seznámit širokou podnikatelskou veřejnost s novými pravidly prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb, která vstoupí v účinnost 1. 7. 2018.  Seminář se uskuteční 5. 6. 2018. Účast je nutné zarezervovat pomocí online formuláře (nejpozději do 1. června 2018). Na semináři se mimo … Číst více

Servis pro svobodná povolání a zájemce o podnikání v EU na jednom místě

Jednotné kontaktní místo Jednotná kontaktní místa byla včleněna do vybrané, již fungující soustavy obecních živnostenských úřadů na sklonku roku 2009. V České republice je touto funkcí nadáno pouze 15 úřadů. V hlavním městě Praze fungují dvě. Jejich činnost je výkonem státní správy v přenesené působnosti a jsou součástí celoevropské sítě EUGO. Místní příslušnost pro využití služeb není stanovena. … Číst více