Vážení podnikatelé,

informujeme vás o nové pomůcce pro oblast cestovního ruchu.

Asociace cestovních kanceláří, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou obchodní inspekcí, Českou asociací pojišťoven a zástupců cestovních kanceláří, pro vás připravila pomůcku v podobě této brožury.

Obecnou definici podnikatele naleznete v § 420 občanského zákoníku. Definiční znaky živnosti jsou vyjmenovány v § 2 živnostenského zákona. Pokud jsou tyto znaky současně naplněny je nutné živnost ohlásit [§ 45 odst. 1 živnostenského zákona], resp. požádat o udělení koncese [§ 50 odst. 1 živnostenského zákona]. Přehled živností, včetně jejich demonstrativního obsahového vymezení, naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

K organizování zájezdu podnikatelským způsobem, tj. k sestavování různých typů služeb cestovního ruchu, ve smyslu §1a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, je zapotřebí koncese k provozování cestovní kanceláře. Oproti tomu provozování cestovní agentury nebo průvodcovská činnost je klasifikováno (a) jako živnost volná. Jedná se obor živnosti volné č. 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. Průvodce je dále povinen požádat o vydání českého národního průkazu průvodce. O vydání průkazu lze požádat současně s ohlášením živnosti na obecním živnostenském úřadě.